Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
V Gminny Konkurs Ortograficzny gminy Kamień koło Rudnika nad Sanem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1343 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zaprezentowane poniżej teksty dyktand pochodzą z V Gminnego Konkursu Ortograficznego gminy Kamień k/Rudnika nad Sanem, który odbył się w Szkole Podstawowej w Podlesiu w dniu 24.05.2005r.
Tekst dyktanda dla klasy IV

Imię i nazwisko
………………………………
Szkoła
………………………………


W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednią literę z podanych: rz, ż, ch, h, ó, u, ą, ę, en, em, om, z, s, sz,. Wyrazy w nawiasach napisz razem lub oddzielnie.


Kakt…sy rosną nawet na p…styni i pot…ebują (nie)……..wiele wody. Sł…żą im ka…de war…nki. Co innego r...że. K…ewy r…ż nale…y podlewać co wiecz…r przy księ…ycowym świetle.
Dob…e, gdy …odowca r…ż ci…o m…wi do nich cz…łe sł…wka. Zapewni im to du…y k…fort. Wtedy rośliny cz…ją się pot…ebne i nie są j…ż takie samotne. G…dki, do kt…rych p…esadzamy ko…rzenie roślin, zawsze m…szą być r…wno p…ekopane i bardzo dob…e nawo…one. Kr…tko m…wiąc, (nie)……..wystarczy k…pić z p…łek sklepowych p…dełka nasion i w…ucić je do sk…ynki z torfem. Nale…y r…wnie… zapoat…yć się w ksią…ki stwo…one p…ez znaj…cych się na …eczy ogrodnik…w. (nie)……..ałujmy ty… kilk…nastu złoty… na r…żne fa…owe p…blikacje. Po p…eczytaniu poradnik…w poznamy prawa, kt…rymi …adzi się kr…lestwo roślin. Złe war…nki w ogr…dku gro…ą z…uceniem płatk…w przez delikatne kwiaty albo przezi…bieniem ich łody…ek. Warto pami…tać równie… o dżdżownicach, kt…re sp…l…niaja ziemię. To (nie)……..zwykle po…etyczne …yjątka. I nie …yczą sobie za swoją pracę r…wnie wysokiej ga…y, co ogrodnik o…ący pł…giem ziemię p…l. A to p…ecie… w rach…nkach naszego domowego b…d…etu ma (nie)…….. byle jakie znaczenie. I jeszcze jedna wa…na rzecz: w…odząc do ogrodu, s…owajcie do k…rtek swoje telefony kom…rkowe. Rośliny wy…wytują (nie)……..za…wa…alne dla l…dzi dr…enia aparat…w i go…ej rosną. Zda…ają się r…wnie… takie p…ypadki, że z tego powodu usy…ają. Szczeg…lnie wra…liwy jest pow…j, tr…skawki, po…eczki, jarmu… i …eżucha. Ko…yść z odło…enia kom…rki będzie dwojaka: zdrowie organizm…w roślinnych i to, że nikt nam (nie)……..będzie zap…ątać gł…w w czasie obcowania z nat…rą.


Tekst dyktanda dla klasy V

Imię i nazwisko
………………………………
Szkoła
………………………………


W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednią literę z podanych: rz, ż, ch, h, ó, u, ą, ę, en, em, om, z, s, sz,. Wyrazy w nawiasach napisz razem lub oddzielnie.


Nastała (naj)……..prawdziwsza wiosna. C…downie było pocz…ć o…eźwiaj…cy wiet…yk. Nad …eką wie…by i ja…ębiny odbijały się w jej l…st…e …ąd k…ak…w sprawiał wra…enie wspaniałej …eźby. Czasem tylko nietope…e zakł…cały ten, …ec by mo…na, błogi spok…j. K…yś starał się p…es…wać do p…odu najszybciej jak m…gł (nie)…….. cierpliwił się na myśl, …e (nie)…….. zdą…y przed zmie…chem dojść do leśnicz…wki. (nie)…….. dł…go miał się ro…pocz…ć wspaniały reporta… . Postanowił więc popłyn…ć ł…dką po …ece …yźy pr…d porwał go szybko na środek …ecz…łki. Ł…dź kołysała się r…chem miarowym jak swobodnie p…szczana ……śtawka. K…y…tof (nie)……..pokoił się r…wnie… czy (nie)……..zabłądził. Na samą myśl sk…ra cierpła mu na g…biecie z p…era…enia. W końcu gdzieś dopłyn…ł R…szył przed siebie. Krok za krokiem pogr…ał się w g…stwinie. Wolno pos…wał się (w)……..prz…d. Nagle usłyszał …uk i potę…ny g…mot. …oryz…t zasn…ł się …m…rami. D…ewa zacz…ły dr…eć w porwistym wiet…e p…ybieraj…c fantastyczne k…tałty. (z)……..poł…dnia na p…łnoc p…etaczały się cie…kie kł…by. Niebo roz…a…ało się co …wilę. K…yś ot…lił się mocniej kołnie…em k…rtki i szedł przed siebie. (w)……..kr…tce …pomiędzy d…ew wyłoniła się leśnicz…wka. Do…odziły z niej …ałas i w…awa biwak…jących …arce…y. Dr…owie ro…prawiali o wra…eniach dzisiejszego dnia. K…y…tof (nie)…….. post…e…enie czmy…n…ł obok nich. (nie)……..cz…ł się najlepiej i (w)……..og…le był zmęczony. P…ki co, odnot…je dzisiejsze wyda…enia w kal…da…u.


Tekst dyktanda dla klasy VI

Imię i nazwisko
………………………………
Szkoła
………………………………


W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednią literę z podanych: rz, ż, ch, h, ó, u, ą, ę, en, em, om, z, s, sz,. Wyrazy w nawiasach napisz razem lub oddzielnie.


Upalny dzień

Pewien brz…chaty, …arłoczny …rząszcz, po…erał za…łannie b…k…pan i (z)……..wolna przeż…wał p…enicę. Zwr…cił …wagę na (prze)……..piękne, o …armonijnych k…tałtach pi…ra, p…elat…j…cych …en w g…rze k…yków. Ich sk…ydła wa…lowały rozg…ane jak …agiew powiet…e, ale …ar poł…dnia (nie)……..ustępował. Pr…żno było sz…kać o…łody. Ziemia okr…tnie go…ała. Ponad……..(to) t…perat…ra (nie)……..spadała. Ka…de zwie…ę (na)……..daremnie i …aotycznie sz…kało cienia. (do)……..okoła rosło pełno k…ak…w, wie…b i ja…ębin, ale czy…ało (w)………nich wiele (nie)……..be…pieczenstw. (w)……..kr…tce p…ysiadł na nich mały, tch…liwy ja…ąbek, krą…ący nad nimi przez …wilę. Na widok …ałaśliwie wr…ble skończyły swoje kł…tnie i czmy…nęły (nie)……..wiadomo gdzie. Cię…ki jak oł…w …rząszcz …sychał się powoli na wi…r i (nie)……..m…gł j…ż nawet …t…ymać się na swoich k…ywych, kr…tkich n……kach. Pos…wał się (z)……..wolna (na)……..przełaj. Wie…ył, że (w)……..końcu (na)……..pewno zajdzie do …y…ego str…myka i pogrą…ył się w ma…eniach. (nie)……..dł…go jednak za…wa…ył z p…era…eniem, że znajduje się (nie)……..opodal kl…bu. Powl…kł się więc jak (pół)……..żywy ż…łw w kier…nku k…ew…w waw…ynu, lecz to była …al…cynacja. I gdy……..(by) nie p…ej…yste źr…dełko sz…umiące cich…tko przy dr……ce, (nie)……..było……..(by) …adnego rat…nku dla gł…wnego bo…atera tej …istoryjki. Dzięki o…ywczej wodzie, kt…rej na…łopał się (do)……..woli, odzyskał siły i …wawość n…g. Był p…ecie… …l…bą ogródka.

Krystyna Lenart

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie