Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolnego wolontariatu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3895 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem programu jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Jest on zatem elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskami defoworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). Przygotowuje on młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

SZKOLNY PROGRAM WOLONTARIACKI
    Głównym założeniem wolontariatu Zespołu Szkół Nr 23 działającego w ramach programu "My dla Świata" jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Proponowany przez Stowarzyszenie "Nasza Rodzina" program jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskami defoworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). Przygotowuje on młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Specyfiką programu jest stworzenie grupy wolontariuszy, podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych.

1. Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
 • Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
 • Rozwijanie empatii i rozumienia
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;
 • Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
 • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.
2. Określenie zadań wolontariuszy:
 1. Czynna współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem Nasza Rodzina w ramach programu "MY DLA ŚWITA";
 2. Podejmowanie własnej aktywności przez wolontariuszy w celu zaspokojenia potrzeb szkoły (współpraca z Samorządem Uczniowskim, organizacja imprez);
 3. Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (współpraca z organizacją oparta głównie na organizowaniu czasu wolnego dzieciom młodszym);
 4. Nawiązanie współpracy ze Świetlicą środowiskową przy ul. Traugutta;
 5. Organizacja pomocy dzieciom wywodzącychm się z rodzin dysfunkcyjnych w środowisku lokalnym, poprzez pomoc w nauce i organizację czasu wolnego;
3. Cechy wolontariusza – Kodeks etyczny
 1. Być pewnym (chęci niesienia pomocy innym)
 2. Być przekonanym, o wartości tego, co się robi
 3. Być lojalnym, zgłaszać sugestie
 4. Przestrzegać zasad, nie krytykować zasad, których się nie rozumie
 5. Mówić otwarcie, nie pozwalać , by tłumione wątpliwości, odciągnęły od tego, co najważniejsze.
 6. Chętnie się uczyć, rozszerzać swoją wiedzę
 7. Stale się rozwijać, starać się wiedzieć jak najwięcej o swojej pracy i organizacji
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą, będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując, to, czego się od Ciebie oczekuje
 9. Być osobą, na której można polegać, praca jest zobowiązaniem- wykonuj więc to , co zgodziłeś się robić
 10. Działać w zespole, znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik działający na własna rękę jest mało skuteczny.
4. System rekrutacji:
 • Akcja plakatowa informująca uczniów o działalności szkolnego wolontariatu oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 • W trakcie roku szkolnego-rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z przyjaciółmi , znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;
 • Informowanie uczniów w klasach poprzez wychowawców o działalności szkolnego wolontariatu.
5. Spotkania informacyjne i wstępne rozmowy kwalifikacyjne:
     Spotkanie informacyjne odbywa się raz w roku szkolnym, przy udziale przedstawiciela Stowarzyszenia "Nasza Rodzina" i ma charakter zajęć warsztatowych. W ramach tych zajęć badane są predyspozycje młodzieży do działań wolontariackich, jak również ich oczekiwania wobec pracy na rzecz drugiego człowieka (rozmowa kwalifikacyjna). W trakcie spotkania zostaje przedstawiony program i rodzaje prac. Oraz zostaje stworzona lista chętnych do pracy w wolontariacie.

6. Szkolenia wolontariuszy i wspieranie ich rozwoju/ rozumienie misji organizacji.
     Celem szkolenia jest zapoznanie wolontariuszy z organizacją jako całością, tak, aby czuli się za nią odpowiedzialni. Na spotkaniach szkoleniowych gromadzone są także kwestionariusze osobowe oraz kwestionariusze porozumienia, które stanowią podstawę do przygotowania legitymacji wolontariusza. W zależności od potrzeb związanych z charakterem podejmowanej przez wolontariuszy pracy organizowane są na terenie szkoły bądź w siedzibie Stowarzyszenia "Nasza Rodzina" szkolenia z zakresu idei wolontariatu oraz tematyki związanej z realizowanymi zadaniami, jak również zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne uczniów. Na koniec każdego semestru odbywają się spotkania sprawozdawczo-integracyjne, mające na celu promocje efektów podejmowanych działń.

7. Wspieranie i nadzorowanie pracy wolontariusza w szkole
     Koordynatorem zespołu wolontariuszy jest pedagog szkolny mgr Marta Mazepa.
Do zadań koordynatora należy:
 1. Utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem "Nasza Rodzina" w ramach, którego pracuje wolontariat szkolny;
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w ramach wolontariatu;
 3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
 4. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy
 5. Organizowanie raz w miesiącu/ lub zależnie od potrzeb spotkania organizacyjnego, mającego na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;
 6. Stworzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy
 7. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy;
 8. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza- 5 grudnia
 9. Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.
8. System nagradzania wolontariuszy:
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:
 1. Umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy;
 2. Pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika;
 3. Zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną wręczenie dyplomu i przedstawienie wyników pracy;
 4. Pochwałę dyrektora szkoły;
 5. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
Opracowała: Marta Mazepa- pedagog szkolny

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie