Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1739 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jeatem nauczcielem mianowanym z szesnastoletnim stażem.Obecnie ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Zamieszczam swój plan rozwoju zawodowego i sądzę że będzie on pomocny dla innych nauczycieli zmagających się z konstruowaniem planu.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczycielki ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego realizowany od 1.09.2003r. do 31.05.2006r.

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
§5ust.2pkt 1
1.Opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci mających trudności w nauce.
Przeprowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza wśród uczniów kl. II.
Dzieci mające trudności w nauce poczują się dowartościowane i będą lepiej funkcjonować w grupie.
-opracowanie scenariusza zajęć.

2. Opracowanie i wdrożenie „Programu klasy autorskiej o profilu ekologicznym’’.
Treści programowe zostaną zrealizowane z uczniami klas I –III
Dzieci mające trudności w nauce poczują się dowartościowane i będą lepiej funkcjonować w grupie.
- opracowany program
- ankiety ewaluacyjne
- potwierdzenie dyrektora szkoły

3.Opracowanie „Systemu motywowania uczniów”.
System motywowania uczniów wdrożę wśród uczniów klas I – III.
Ocenianie zmotywuje uczniów do większego działania zgodnego z indywidualnymi możliwościami dziecka.
- karty ewaluacyjne
- opracowany „System motywowania uczniów”.

4.Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć muzyczno-tanecznych”.
Program wdrożę wśród uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczno-taneczne.
Rozbudzę zainteresowania muzyką i tańcem.
-opracowany program
-karty ewaluacji

5.Wykorzystanie technologii komputerowej.
Opracowanie przy pomocy komputera programów edukacyjnych, testów, kart pracy, ankiet ewaluacyjnych oraz innych pomocy dydaktycznych.
Opracowane materiały będą czytelne i przejrzyste. Pomogą uczniom, nauczycielom i rodzicom.
- opracowane narzędzia pracy

6.Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji zintegrowanej.
Opracowanie testów dla klasy I,II,III do badania umiejętności uczniów z zakresu edukacji zintegrowanej po I i II semestrze.
Opracowane testy pozwolą ocenić w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał.
-opracowane testy , ich analiza i wnioski
OPIS I ANALIZA DZIAŁANIA

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
§5ust. 2pkt 2
1.Przygotowanie szkoleniowej Rady Pedagogicznej na temat „Niepowodzenia szkolne, ich przyczyny i sposoby zwalczania”.
Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie się z przyczynami niepowodzeń szkolnych i sposobami ich likwidowania. Wymiana doświadczeń.
- wykład przedstawiony na Radzie Pedagogicznej

2.Aktywny udział w posiedzeniach Zespołu Przedmiotowego.
Wymiana doświadczeń oraz dzielenie się zdobytą wiedzą.
Przekazana wiedza będzie pomocna przy opracowaniu różnych materiałów.
- protokoły z posiedzeń
- opracowane materiały

3.Prowadzenie zajęć pokazowych.
Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza, ewaluacja.
Nauczyciele zapoznają się z metodami, formami mojej pracy.
-scenariusze zajęć
-potwierdzenia dyrektora o przeprowadzeniu zajęć
-listy obecności nauczycieli

4.Dzielenie się swoją wiedzą za pośrednictwem Internetu.
Opracowanie i umieszczenie na stronach internetowych własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Dzięki przekazanym informacjom nauczyciele poznają sposoby realizacji programów i planów dydaktycznych.
-wydruki

5. Opieka nad praktykantami.
Wprowadzenie studentów w zakres pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zapoznanie z zadaniami szkoły.
Studenci poznają specyfikę pracy w szkole.
- skierowanie na praktykę
-dziennik praktyk
- zaświadczenie praktykanta o odbytej praktyce
OPIS I ANALIZA DZIAŁANIA

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
§5ust.2 pkt3a
1.Opracowanie i wdrożenie „Programu wychowawczego.”
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas początkowych.
Uczniowie poznają swoje cechy osobowości i będą mogli je wykorzystywać.
- program wychowawczy
- ankieta ewaluacyjna

2. Opracowanie i wdrożenie „Programu rewalidacyjno-edukacyjnego”.
Prowadzenie zajęć z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym.
Uczeń zdobywa wiedzę dostosowaną do swoich możliwości.
-„Program zajęć rewalidacyjno-edukacyjnych”
- potwierdzenie dyrektora

3. Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”
Prowadzenie zajęć uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Poprawię sprawność ruchową uczniów oraz pomogę w zlikwidowaniu wad postawy.
- „Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”
-potwierdzenie dyrektora
PISEMNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
§5ust. 2pkt 3b
1.Opracowanie referatu na temat ,,Sztuka motywacji”.
Wygłoszenie referatu dla rodziców uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Ślęzakach.
Rodzice poznają sposoby motywowania dziecin do lepszej i wydajniejszej pracy.
- opracowany referat
- potwierdzenie rodziców

2.Opracowanie referatu na temat ,, Ruch, muzyka, taniec gwarantem prawidłowego rozwoju dziecka”.
Wygłoszenie referatu dla nauczycieli nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Ślęzakach.
Uświadomienie nauczycielom iż wszechstronnie rozumiany ruch jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
- opracowany referat
- lista obecności

3.Opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Opracowanie planu pracy wychowawcy – zapoznanie z w/w planem rodziców.
Uczniowie wraz z rodzicami będą aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły.
-plan pracy wychowawcy
-sprawozdanie z realizacji
-sprawozdanie z zebrania z rodzicami
- lista obecności rodziców

4.Opracowanie scenariusza na temat ,,Taneczny korowód”.
Opublikowanie scenariusza w gazetce szkolnej.
Nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystać scenariusz na różne okazje.
- opracowany scenariusz

PISEMNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
§5ust. 2 pkt 3c
1. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
Organizacja samokształceniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej z udziałem pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat dysleksji.
Nauczyciele poznają metody pracy z dzieckiem dyslektycznym.
-zaświadczenie z Poradni
-lista obecności członków Rady Pedagogicznej
- potwierdzenie dyrektora

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli PSP w Ślęzakach.
Nauczyciele poznają sposoby motywowania uczniów, metody pracy.
-scenariusze zajęć
- listy obecności nauczycieli
- potwierdzenie dyrektora o przeprowadzonych zajęciach

3.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Przeprowadzone zajęcia stworzą możliwość wymiany poglądów.
- scenariusze zajęć
- listy uczestniczących rodziców
- potwierdzenie dyrektora PSP w Ślęzakach

PISEMNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

Opracowała mgr Beata Guściora


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie