Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesienna szaruga

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12030 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Bogacenie słownika czynnego oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się należą do głównych zadań w procesie rozwijania mowy komunikatywnej dziecka w przedszkolu.Niezwykle ważne znaczenie w tym zakresie mają przekazywane dzieciom wzorce prawidłowego posługiwania się językiem ze strony nauczyciela. Niemniej istotne jest jednak pobudzenie aktywnej działalności dziecka, tworzenie takich sytuacji w których dziecko chce i lubi bawić się językiem. Skuteczne w tym względzie okazują się wszelkiego typu zabawy dydaktyczne, recytacje wierszy, odgrywanie ról, rozwiązywanie zagadek i rebusów ale także podsuwanie dzieciom ciekawych pomysłów dowolnych zabaw tematycznych.

Konspekt Zajęcia przeprowadzonego w grupie “zerowej” sześciolatków, przez nauczycielkę

mgr Alicję KOWAL.

Temat: “Co to jest jesienna szaruga? – próby uzyskania odpowiedzi na pytanie w oparciu o różne formy przekazu: wypowiedzi dzieci, wiersz, piosenki, zabawy ruchowe i działalność plastyczną “.

Materiał programowy(Program wychowania przedszkolnego Moje przedszkole,MAC EDUKACJA.

I. Obszar tematyczny (VIII) Ja i przyroda; zagadnienia szczegółowe

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji:
 • obserwowanie opadania liści z drzew i poznawanie przyczyn tego zjawiska;
 • obserwowanie zmian w przyrodzie w związku ze zbliżająca się zima (mgły, deszcze, obniżanie się temperatury, coraz krótsze dni;
Rozwijanie umiejętności określania pogody:
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych;
 • poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących różnym porom roku;
 • zwracanie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody.
II. Obszar tematyczny(VII) Moje pierwsze doświadczenia z matematyką; zagadnienia szczegółowe: Kształtowanie umiejętności liczenia:
 • poznanie oraz stosowanie cyfr w sytuacjach zadaniowych;
 • przekładanie sytuacji zadaniowej na działania.
III. Obszar tematyczny (VI) Czytam i przygotowuję się do pisania, zagadnienia szczegółowe: Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami polskiej literatury dziecięcej:
 • bogacenie słownictwa przez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów;
Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci
 • stwarzanie okazji do swobodnych rozmów, dyskusji, dzielenie się doświadczeniami;
 • rozwiązywanie zagadek, próby samodzielnego ich układania;
 • recytowanie krótkich wierszy.
Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się:
 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie;
 • Zwracanie uwagi na właściwe formułowanie wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym oraz stosowanie poprawnych form fleksyjnych.
Przygotowanie do nauki czytania
 • Doskonalenie percepcji słuchowej;
 • Wyszukiwanie określonych liter z poznanych wyrazów.
Przyswajanie umiejętności czytania:
 • kojarzenie głosek z odpowiednimi literami;
 • układanie z liter alfabetu ruchomego i odczytywanie odpowiednio dobranych wyrazów.
Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:
 • doskonalenie drobnych ruchów rąk przez: wykorzystywanie różnego rodzaju technik plastycznych dla rozwijania sprawności manualnej.
C e l e : dydaktyczny:
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej poprzez stwarzanie okazji do: swobodnej rozmowy, dyskusji, rozwiązywania zagadek i rebusów, recytowania krótkich wierszy.
 • Wzbogacenie zasobu słownika czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnianie pojęć służących do określania stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących późnej jesieni: jesienna szaruga, słota, ulewa.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – kojarzenie głosek z odpowiednimi literami.
 • Utrwalenie poznanych liter: o,O,; a,A; i,I; t,T, poprzez stosowanie ich w konkretnym działaniu.
 • Utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 poprzez stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych, w konkretnym działaniu.
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się w zależności od pogody.
wychowawczy:
 • Przestrzeganie zwyczaju zgodnego współdziałania podczas zabawy i nie przeszkadzanie innym w ich działaniach.
Cele operacyjne:
 • Dziecko dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od pory roku, potrafi określić cechy danej pory roku oraz dzieli się wrażeniami z obserwacji;
 • Dziecko rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego;
 • Dziecko potrafi ubrać się stosownie do pogody.
 • Dziecko zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery: o, a, i, t ;
 • Dziecko potrafi ułożyć wyrazy z liter alfabetu ruchomego;
 • Dziecko zna symbole graficzne liczb: 1, 2 , 3, 4, 5 i 6 oraz stosuje je w działaniu;
Metody:
 • słowna: rozmowa, objaśnienie, recytowanie wierszy, zagadki i rebusy przyrodnicze,;
 • percepcyjna: obserwacja, pokaz.
 • czynnościowa:
  a) zadania stawiane do wykonania;
  b) praktyczne działanie: wykonywanie ćwiczeń, działanie podczas zabawy;
Forma: zajęcie zorganizowane z całą grupą, praca indywidualna przy stolikach.

Środki dydaktyczne: ilustracje, rebusy obrazkowe, teksty zagadek, litery alfabetu ruchomego, elementy garderoby używanej jesienią, celofan, kaseta z odgłosami deszczu, kolorowe obręcze, sylwety (małe i duże) imitujące krople deszczu, z umieszczonymi na nich cyframi od 1 do 6.

Przebieg zajęcia:
 1. Przypomnienie i utrwalenie piosenki “Szedł listopad”:
  • Ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 2. Nawiązanie do treści piosenki :
  • Utrwalenie nazwy bieżącego miesiąca – listopad. Wyjaśnienie genealogii tego pojęcia.
  • Próby opisywania cech charakterystycznych dla tego miesiąca w oparciu o treść piosenki oraz własne doświadczenia dzieci:
 3. przypisanie miesiąca do odpowiedniej pory roku;
  • wyjaśnienie zjawiska opadania liści;
  • opady deszczu,
  • zimne wiatry;
  • chłód; >
  • ulewa - wyjaśnienie znaczenia tego słowa - wyjaśnienie znaczenia tego słowa
  • krótki dzień – długa noc i związane z tym nocne chłody.
 4. Wprowadzenie do słownika czynnego oraz wyjaśnienie pojęcia jesienna szaruga w oparciu treść zagadki-wiersza .w oparciu treść zagadki-wiersza .
  • Wyjaśnienie genealogii określenia jesienna szaruga - odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci oraz informacji zawartych w wierszu.- zagadce

  Wiersz - zagadka:
  Przynoszę deszcze, szarugi,
  dzień krótki, a wieczór długi.
  Ptaki wysyłam za morza
  i jeża usypiam w norze. (jesień)

  • Poparcie przykładami:
  • Opisywanie wyglądu sali zajęć w pochmurny dzień, przy zgaszonym świetle,
  • Wybranie przez dzieci właściwych kartek ukazujących różne odcienie szarości spośród wielu innych kartek papieru, w różnych kolorach.
  • Porównywanie kartek szarych z kolorowymi – utrwalenie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
  • Ćwiczenia emisyjne: wymawianie wiersza w sposób wesoły, smutny, głośny i cichy.
 5. Rozwiązywanie zagadek i rebusów tematycznych – wprowadzenie pojęcia: słota.
  1. To łatwa zagadka, tak mi się wydaje. Jaka po lecie pora nastaje? (jesień )
  2. Puste pola, mokre pola, Deszcz od rana do wieczora. Powiedz jaka to jest pora? (jesień)
  3. Widzisz je we dnie Nie ma go w nocy. Zimą i jesienią grzeje słabo A latem z całej mocy. (słońce)
  4. Spada z chmury w dzień ponury, a gdy wiosną spadnie, wszystko rośnie ładnie. (deszcz )
  5. Choć go nie widać, znać – że siłę ma. łamie czasem drzewa. chmury niebem gna. (wiatr )
  6. Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz (parasol )
   • Rebusy oparte na wyszukiwaniu pierwszej głoski w wyrazach i tworzeniu nowego wyrazu. Liczenie wszystkich głosek w wyrazach, Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Wykorzystanie dużych rozmiarów planszy z ilustracjami:
   : Np. sok – łopata - oko - arbuz - słota
   piłka – armata – dom - aparat - pada
   (deszcz(wiatr(parasolok – opata - ko - rbuz - łotaiłka – rmata – om - parat - ada
  7. Zabawa ruchowa “Omiń kałużę”z elementami dźwiękonaśladowczymi typu : kap - kap, kapu - kapu, puk – puk, ciap - ciap, (z wykorzystaniem kolorowych obręczy):
  : Np. sok – łopata - oko - arbuz - słota piłka – armata – dom - aparat - pada(deszcz(wiatr(parasolok – opata - ko - rbuz - łotaiłka – rmata – om - parat - ada
  • Wybór odpowiedniego dźwięku imitującego padający deszcz spośród innych: grzechotka, pudełko akustyczne, bębenek, butelka wypełniona ryżem, celofan, folia, tamburyn.
  • Zebranie obręczy przy piosence pt. “Wiatr psotnik”.
  • Nawiązanie do treści zabawy ruchowej - dobieranie elementów stroju stosownego do jesiennej pogody (jesiennej szarugi).
   • Kalosze, peleryna, czapka, szalik, parasol, kurtka, sweter, rękawice.
   • Ubieranie jednego z chętnych kolegów.
 6. Zabawy dydaktyczne z elementem ruchu.
  • Zabawa :“Cyfry mokną na deszczu”- z wykorzystaniem parasoli i kartoników w kształcie kropli deszczu z umieszczonymi na nich cyframi (1, 2, 3, 4, 5 – cyfry zawieszone na szyi dzieci, na tasiemkach).
  • utrwalanie liczb: 1, 2, 3, 4, 5 w ujęciu kardynalnym i porządkowym,
  • utrwalenie zapisu cyfrowego wyżej wym. liczb.
  • Zabawa “Słońce świeci - deszcz pada” - z wykorzystaniem chusty animacyjnej, confetti imitującymi deszcz oraz płyty z nagranymi naprzemiennie odgłosami deszczu i łagodną muzyką.. Reagowanie na zmiany w muzyce. W czasie odtwarzania łagodnej muzyki dzieci unoszą chustę na wysokość ramion i poruszają się w koło (to świecące słońce), natomiast kiedy słyszą odgłosy deszczu potrząsają mocno chustą, na której wysypane są confetti oraz małe krople deszczu z zamieszczonymi na nich cyframi od 1 do 6 (imitują padający deszcz). Na przerwę w muzyce dzieci unoszą wysoko chustę nad głowami, tworząc parasol. Wyznaczane kolejno grupy dzieci zbierają krople z cyframi i poszukują, a następnie wrzucają krople do sześciu pojemników (rozmieszczonych w różnych częściach sali), oznaczonych również cyframi od 1 do 6.
  • Praca przy stolikach;
   • Liczenie wyrazów (słów) w zdaniu – To parasol taty.
   • Analiza słuchowa wyrazów – zamalowywanie na czerwono kwadratów oznaczających samogłoski oraz na niebiesko oznaczających spółgłoski.
   • Przyklejanie znanych już liter : a, o, t - w odpowiednie miejsca.
   • Zamalowywanie kredkami obrazka zgodnie z podanymi wskazówkami – utrwalenie znajomości cyfr oznaczających liczby: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
  • Wystawa prac.
autor: Alicja Kowal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie