Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Niepełnosprawni wśród nas

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1154 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wokół nas jest wielu ludzi. Na niektórych często nie zwaracamy uwagi, chociaż tego bardzo potrzebują. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Pracuję w szkole, do której uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W mojej pracy przedstawię, jakie czynniki wpływają na kontakty między dziećmi z normą intelektualną a ich upośledzonymi rówieśnikami.
Czynniki intelektualne i pozaintelektualne warunkujące przebieg interakcji między uczniami z normą intelektualną a ich niepełnosprawnymi intelektualnie rówieśnikami – badania własne


Celem prowadzonych przeze mnie badań było ustalenie, czy istnieją czynniki warunkujące interakcje między uczniami z normą intelektualną a osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cel ten próbowano osiągnąć poprzez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania – problem główny i problemy szczegółowe:
P.G. Jakie czynniki warunkują przebieg interakcji między dziećmi z normą intelektualną i dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim? 
P-1 Czy wygląd zewnętrzny dziecka z upośledzeniem umysłowym wpływa na jakość interakcji z dzieckiem o prawidłowym potencjale intelektualnym?
P-2 Czy środowisko rodzinne jest czynnikiem determinującym jakość interakcji przebiegających między uczniami z normą intelektualną a ich upośledzonymi umysłowo kolegami?
P-3 Czy potencjał intelektualny wpływa na preferencje w wyborze form kontaktów z rówieśnikami? Problemy te znalazły rozwiązanie poprzez przeprowadzenie badań z zastosowaniem narzędzia badawczego - ankiety.
Badania przeprowadziłam w ciągu jednego dnia. Grupa, w której były przeprowadzona ankieta, liczyła 30 osób. Ankietowani to rówieśnicy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie o prawidłowym potencjale intelektualnym uczęszczający do klas I-III gimnazjum.
Ankietę przeprowadziłam wybierając losowo po dziesięć osób z klasy I, II, III gimnazjum. Badani odpowiadali na pytania w ciągu 20 minut, w dużej sali lekcyjnej, co umożliwiło posadzenie każdego w jednej ławce. Takie rozwiązanie było konieczne, aby wyeliminować możliwość kontaktowania się między sobą. Przed rozpoczęciem prac badawczych zapoznałam uczniów z celem badań, z techniką wypełniania ankiet oraz z treścią pytań. Aby zapewnić szczerość i otwartość odpowiedzi, starałam się stworzyć atmosferę życzliwości, zaufania i pełnej akceptacji. Wszelkie wątpliwości podczas wypełniania ankiety wyjaśniałam, podając instrukcję słowną. W badaniach nie uczestniczyli nauczyciele uczący daną młodzież.

Po starannej analizie wyników badań mogę stwierdzić, że interakcje są warunkowane czynnikami intelektualnymi i pozaintelektualnymi, które wpływają na intensywność i częstotliwość nawiązywanych kontaktów. Z badań wynika, że uczniowie z normą intelektualną wchodzą w interakcje z kolegami z upośledzeniem umysłowym, ale czynią to raczej rzadko ( 66,6% ankietowanych). Niektórzy z badanych nigdy nie kontaktują się z osobami uczęszczającymi do klas specjalnych – wskaźnik procentowy tych osób wynosi 23,3%. Jednym z czynników warunkujących przebieg interakcji między dziećmi o prawidłowym potencjale intelektualnym a ich niepełnosprawnymi rówieśnikami jest wygląd zewnętrzny. Przyjęta przeze mnie hipoteza zakładała, że wygląd zewnętrzny dzieci z upośledzeniem umysłowym wpływa na jakość interakcji. Z analizy badań wynika, że tylko nieliczni uczniowie w czasie kontaktów z rówieśnikami uczęszczającymi do klas specjalnych zwracają uwagę na ich ubiór (20%), czystość odzieży (30%), deformację budowy ciała ( 3,3%) czy sposób poruszania się ( 3,3%). Uczniowie z normą intelektualną nie dostrzegają deficytów wyglądu zewnętrznego uwarunkowanych upośledzeniem umysłowym, niektórzy tylko zwracają uwagę na ubiór i czystość odzieży. Jednak owe elementy wyglądu zewnętrznego w większym stopniu zależą od funkcjonowania środowiska rodzinnego, niż samego ucznia z upośledzeniem umysłowym.

Nawiązując do przyjętej hipotezy z analizy wyników badań można stwierdzić, że nie jest ona prawdziwa, gdyż wygląd zewnętrzny dziecka z upośledzeniem umysłowym nie wpływa na jakość interakcji z dzieckiem o prawidłowym potencjale intelektualnym. Druga hipoteza szczegółowa zakładała, że środowisko rodzinne nie jest czynnikiem determinującym jakość interakcji przebiegających między uczniami z normą intelektualną a ich upośledzonymi umysłowo kolegami. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują, że uczniowie z normą intelektualną w czasie kontaktów z rówieśnikami z klas specjalnych nie zwracają uwagi na cechy środowiska rodzinnego swojego kolegi. 100 % ankietowanych uważa, że stan materialny rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym nie determinuje przebiegu interakcji. 29 uczniów na 30 badanych twierdzi, że na przebieg interakcji nie wpływa wykształcenie rodziców uczniów z obniżonym potencjałem intelektualnym. Większość badanych (25 osób) jest zdania, iż opinia o rodzinie osób niepełnosprawnych, jaka funkcjonuje w szerszym środowisku, nie decyduje o jakości interakcji. Podsumowując, mogę stwierdzić, że przyjęta przeze mnie teza jest prawdziwa.

Bowiem środowisko rodzinne nie jest czynnikiem determinującym jakość interakcji przebiegających między uczniami z normą intelektualną a ich upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim rówieśnikami. Ostatnia hipoteza szczegółowa zakładała, że potencjał intelektualny wpływa na preferencje w wyborze form kontaktów między rówieśnikami. Z danych zgromadzonych w tabelach nr 10-14 wynika, że iloraz inteligencji jest ważnym czynnikiem nie tylko warunkującym przebieg interakcji, ale również wpływającym na wybór form kontaktów między dziećmi. Otóż przeprowadzone badania dowiodły, że większość młodzieży ( 60 %) najchętniej wybiera w kontaktach z dziećmi z upośledzeniem umysłowym formę powitania, pozdrowienia, tylko 33,3% ankietowanych nawiązuje krótką rozmowę oraz spędza wspólnie przerwy z niepełnosprawnymi kolegami, co wynika z uwarunkowań organizacyjnych szkoły. 10% uczniów z normą intelektualną chodzi na imprezy z osobami niepełnosprawnymi. Żaden ankietowany nie bawi się z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Są to bardzo zaskakujące wyniki, świadczą o wysokim stopniu nietolerancji osób z normą intelektualną względem dzieci z upośledzeniem umysłowym. Powyższe wyniki badań potwierdzają słuszność hipotezy, że potencjał intelektualny wpływa na preferencje w wyborze form kontaktów między uczniami o zróżnicowanym ilorazie inteligencji. Zazwyczaj uczniowie gimnazjum nawiązując kontakty z rówieśnikami uczęszczającymi do klas specjalnych, wybierają formy krótkie, niewymagające wchodzenia w głębsze interakcje.


Wnioski


Z badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu wynikają następujące wnioski:
1. Wygląd zewnętrzny dziecka z upośledzeniem umysłowym nie jest czynnikiem determinującym jakość interakcji między nim a rówieśnikami o prawidłowym potencjale intelektualnym.
2. Szeroko rozumiane środowisko rodzinne upośledzonych umysłowo uczniów nie wpływa na jakość interakcji przebiegających między nimi a rówieśnikami z normą intelektualną.
3. Odmienny potencjał intelektualny w sposób istotny wpływa na preferencje w wyborze form kontaktów między rówieśnikami.
4. Uczniowie z normą intelektualną wchodzą ze swoimi rówieśnikami w interakcje preferując formy krótkie, niewymagające dużego wkładu intelektualnego, co świadczy o wysokiej nietolerancji względem osób z upośledzeniem umysłowym.


autor: Ilona Dębska-Kiełtyka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie