Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko jako członek rodziny – znaczenie rodziny dla powodzenia szkolnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1870 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Środowisko rodzinne pozostawia niezatarte piętno na charakter dziecka. Zarówno wzory dobre jak i złe, zakazy i nakazy oraz wszystkie przyzwyczajenia wyniesione z domu rodzinnego działają bardzo długo, a często nawet przez całe życie.  Rodzina wprowadza dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych, w rodzinie po raz pierwszy dziecko styka się z pojęciami dobra i zła, rzeczy dozwolonych, potępionych. Rodzice swoim zachowaniem i ocenami ujawniają mu co jest w życiu ważne, z czym należy się liczyć i w jakim stopniu i w jakich warunkach.
            Środowisko rodzinne tylko pozornie jest takie samo dla dwojga dzieci. Już choćby wiek różnicuje oddziaływanie środowiska, np. starsze rodzeństwo jest często nakłaniane do ustępstw, stawia się przed nim inne, wyższe wymagania, inaczej ocenia zachowanie.
Może to wzbudzić uczucie zawiści do młodszego, traktowanego przez rodziców bardziej pobłażliwie. Powstaje rywalizacja o uczucia matki czy ojca, co stanowi pierwszy krok do powstania różnego typu nieprawidłowości zachowań.
           Oddziaływanie środowiska różnicuje także płeć dziecka. Związane jest to z tradycja kulturową naszego społeczeństwa – odmienne oczekiwania, inne normy zachowań obowiązują dziewczynki, a inne chłopców.
Tak więc nie ma dzieci takich samych, każde dziecko jest inne. Warto przy tym pamiętać, aby pomiędzy słowami „inne”, a „gorsze” nie stawiać znaku równości.
Dlatego tak wielkie znaczenie przypisują wszyscy wychowaniu dziecka w domu rodzinnym, bo dotychczas nie wymyślono niczego lepszego dla właściwego kształtowania się osobowości dziecka.
             Środowisko rodzinne wprowadza dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych, ukazuje mu różnorodne cele oraz uczy go sposobów, za pomocą których te cele można osiągnąć.
Stabilność środowiska rodzinnego stanowi bardzo ważny czynnik równowagi emocjonalnej
i zdrowia psychicznego dziecka.
Stymulacja intelektualnego i psychofizycznego rozwoju dziecka koreluje z miłością otoczenia rodzinnego oraz akceptacją dziecka. Wszystko to, czego nauczy się dziecko w najmłodszym wieku, jest dziełem matki, ojca i najbliższych krewnych.
Brak własnego, wydzielonego miejsca do nauki i zabawy jest jedną z przeszkód utrudniających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
            Bardzo ważnym elementem w procesie wychowania dziecka są postawy rodzicielskie. Postawa rodzicielska to tendencja do zachowania się w specyficzny sposób do dziecka.
            Wyróżnia się następujące rodzaje postaw:
1. Właściwe
-   akceptacja
-   współdziałanie
-   rozumna swoboda
-   uznanie praw
2. Niewłaściwe
-   odtrącająca
-   unikająca
-   nadmiernie chroniąca
-   nadmiernie wymagająca.
            Prawidłowe postawy wychowawcze kształtują harmonijnie rozwiniętą osobowość, prawidłową motywację dziecka do nauki.
Negatywne postawy rodzicielskie wywierają ujemny wpływ na efekty szkolne uczniów.
           Aby dziecko jak najszybciej zdobyło samodzielność i umiejętność samoobsługi w zakresie podstawowych czynności, konieczne jest zapewnienie przez dom odpowiednich warunków sprzyjających jego rozwojowi.
Istotnym warunkiem zaspokajania całokształtu rozwojowych cech dziecka w środowisku rodzinnym, jest prawidłowa struktura rodziny i zdrowa wewnętrzna jej atmosfera.
            Przy właściwych postawach rodziców (akceptacji, uznania, współdziałania, swobody, aktywności) rozwijają się pozytywne cechy dziecka, jak: odwaga, wytrwałość, ufność, łatwość zawierania kontaktów i przystosowania się do nowych sytuacji.
Cechy te niewątpliwie ułatwiają start szkolny, łagodzą przebieg i przezwyciężanie trudności okresu adaptacyjnego na pograniczu przedszkola i szkoły.
Zła atmosfera panująca w rodzinie stwarza dziecku wiele negatywnych i obciążających jego system nerwowy, doświadczeń powodujących niejednokrotnie poczucie niższości, zagrożenia, brak pewności siebie a nawet agresywność w kontaktach z otoczeniem.
           Niewątpliwie, okres w którym dziecko podejmuje obowiązki szkolne, powinien być momentem szczególnie korzystnym w jego rozwoju, bowiem dziecko w tym czasie osiąga pewną stabilizację psychiczną, jest radosne i beztroskie.
Szkoła stanowi dla niego pasjonującą przygodę a nie uciążliwy obowiązek. Przeżyć ją może radośnie, gdy ma dobry dom rodzinny i dobrą szkołę.

 
Opracowała Renata Mikołajczyk
nauczycielka wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kielcach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie