Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy sekcji snycersko-graficznej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1157 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PLAN PRACY SEKCJI SNYCERSKO - GRAFICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 zawiera zadania ogólne i szczegółowe dotyczące realizacji zadań programowych w/w sekcji Liceum Plastycznego. Prezentuje jednocześnie problematykę zaplecza, warunków i dyscypliny pracy oraz przedstawia ogólne załozenia doskonalenia zawodowego nauczycieli plastyków w Liceum Plastycznym.

LICEUM PLASTYCZNE
IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

Autor : mgr Zbigniew Wasiluk


PLAN PRACY SEKCJI SNYCERSKO – GRAFICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006


1. Działania nauczycieli sekcji zmierzające w kierunku podniesienia poziomu plastycznego i technicznego w realizacji zadań programowych:


ZADANIA OGÓLNE:

a) aktywna i twórcza postawa na poszczególnych jednostkach lekcyjnych;
b) kreatywne rozwiązywanie zadań w fazie projektowej – unikanie rutynowego traktowania ćwiczeń (indywidualna praca z każdym uczniem);
c) zaangażowanie nauczycieli – szczególnie techników przy realizacji zadań (podnoszenie ich jakości technicznej i estetycznej ;
d) bieżąca analiza pracy nauczycieli, wyciąganie wniosków
i dokonywanie niezbędnych korekt poprawiających pracę nauczycieli i uczniów;
e) podnoszenie jakości i estetyki warsztatu pracy nauczyciela:
- korzystanie z literatury i pomocy naukowych,
- udział w zebraniach sekcji,
- kontakty z innymi nauczycielami,
- śledzenie prasy fachowej,
f) poszukiwanie sposobów poprawy warunków pracy nauczycieli
i uczniów:
- narzędzia i materiały,
- estetyzacja otoczenia,
- poszukiwanie środków finansowych,
g) współpraca z nauczycielami innych specjalizacji, wymiana doświadczeń, wyciąganie wniosków do dalszej pracy, opieka merytoryczna nad młodszymi nauczycielami podnoszącymi kwalifikacje;
h) organizacja, przeprowadzenie i uczestniczenie w lekcjach otwartych;
i) kontakty nauczycieli z kadrą innych liceów plastycznych – wymiana doświadczeń, współpraca, organizacja imprez (warsztaty, plenery, konkursy itp.);
j) promocja szkoły

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Terminarz spotkań nauczycieli sekcji snycersko – graficznej:

- zależnie od potrzeb i możliwości czasowych spotkania będą organizowane w ostatnim tygodniu każdego miesiąca;
2. Harmonogram hospitacji:
- minimum dwie jednostki lekcyjne w ciągu roku hospitowane przez kierownika sekcji;
a) hospitacje nauczycieli plastyków prowadzących zajęcia w klasach IV – dyplomowych:
- w trakcie przeglądów i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku szkolnym 2005/2006 – październik 2005r.
- przy omawianiu formy realizacji prezentacji dokumentacji artystyczno – technicznej prac dyplomowych – listopad 2005 – luty 2006r.
- W trakcie przeprowadzania egzaminów dyplomowych – kwiecień 2006 r.

b) młodzi nauczyciele plastycy sekcji graficznej:
- w trakcie realizacji ćwiczeń programowych i przy omawianiu zadań:
październik 2005 r.;
styczeń 2006 r.;
marzec 2006 r.;

c) nauczyciele technicy snycerstwa i grafiki w trakcie realizacji zadań:
listopad 2005 r.;
luty 2006 r.;
marzec 2006r.;

3. Wyjazd nauczycieli sekcji snycersko – graficznej na konferencję do Liceum Plastycznego w Łomży:

- spotkanie z dyrektorem OKE;
- spotkanie i dyskusja z wizytatorem regionalnym;
- wymiana doświadczeń (warsztaty w grupach przedmiotowych):
wrzesień 2005 r.

4. Wyjazd grupy młodzieży z nauczycielem snycerstwa Andrzejem Misiewiczem na festyn archeologiczny do Biskupina:
wrzesień 2005 r.

5. Organizacja wystaw w pracowniach sekcji z okazji „drzwi otwartych szkoły”:
październik 2005 r.

6. Praca nauczycieli sekcji nad udoskonaleniem programów nauczania:
cały rok szkolny 2005 – 2006

7. Organizacja i przeprowadzenie egzaminów dyplomowych specjalizacji snycerstwa i grafiki:
kwiecień 2006 r.

8. Udział w plenerze rzeźbiarskim organizowanym przez Liceum Plastyczne w Lublinie uczniów sekcji snycerskiej. Opiekunowie wezmą udział w zakończeniu i podsumowaniu pleneru:

maj 2006 r.


9. Organizacja wystawy końcoworocznej ukazującej przekrój pracy nauczycieli i uczniów sekcji snycersko – graficznej w roku szkolnym 2005/2006:

czerwiec 2006 r.

10. Poszukiwanie środków finansowych na modernizację bazy sprzętowej poprawiającej poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli i uczniów (poszukiwanie sponsorów, sprzedaż prac, wykonywanie prac zleconych
itp.

ZAPLECZE, DYSCYPLINA I WARUNKI PRACY:

1. bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy z uczniem (właściwy układ przerwy w zajęciach blokowych);

2. poprawa warunków BHP, omawianie problemów z tym związanych, egzekwowanie przepisów pracy w odzieży ochronnej, uświadamianie zagrożeń;
3. poprawa skuteczności realizacji poszczególnych ćwiczeń poprzez wzbogacanie bazy narzędziowej;
4. zapewnienie niezbędnych materiałów potrzebnych przy wykonywaniu ćwiczeń snycerskich i graficznych (drewno, papier, farby drukarskie, lakiery, bejce, rozcieńczalniki, papiery ścierne itp.;
5. dbanie nauczycieli o zgodne z regulaminem korzystanie przez uczniów
z maszynowni, gdzie istnieje duże zagrożenie wynikające z pracy maszyn, zapylenia i hałasu;
6. stworzenie odpowiednich warunków pracy nauczycielom technikom pracującym w warunkach szkodliwych (hałas, zapylenie, farby, lakiery rozcieńczalniki) –stosowanie odzieży ochronnej,masek przeciwpyłowych, ochraniaczy słuchu;
7. podejmowanie przez nauczycieli sekcji różnorodnych działań dla poprawienia warunków pracy, estetyki i wyposażenia pracowni, możliwości i sposobów realizacji programów;
8. na koniec roku szkolnego dokonanie wyceny prac, zdanie ich do magazynu i rozliczenie się z materiałów.


DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Udział nauczycieli w warsztatach, plenerach, konferencjach organizowanych przez władze szkolne, związkowe, ministerialne i inne organizacje.
2. Czynny udział w życiu kulturalnym i artystycznym regionu i kraju.
3. Działalność twórcza nauczycieli – rozwój własnej osobowości, promocja szkoły i środowiska.


Odpowiedzialni za realizację zadań:

- kierownik i nauczyciele sekcji snycersko - graficznej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie