Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesteśmy bezpieczni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1259 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program autorski: ,,Jesteśmy bezpieczni”.


Opis programu

Program edukacyjno-wychowawczy ,,Jesteśmy bezpieczni” jest napisany z myślą o dzieciach sześcioletnich, ale może być realizowany również w grupach młodszych. Ma on na celu podniesienie świadomości przedszkolaków wobec zagrożeń jakie mogą napotkać w swym życiu podczas wykonywania codziennych czynności, podczas zabaw w domu, w przedszkolu, na podwórku a także na spacerze. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego opublikowaną w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku, wg której jednym z zadań przedszkola jest ,,uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka”.


Założenia programu:


Nabywanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych mogących nieść dziecku zagrożenie oraz umiejętność przewidywania i zapobiegania tym zagrożeniom.


Cele:

- wdrażanie do bezpiecznej zabawy w grupie,

- wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego

- poznanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach,

- poznanie zagrożeń związanych z nieodpowiednią obsługą sprzętu i urządzeń działających na prąd elektryczny i gaz,

- rozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy niektórymi przedmiotami, trującymi substancjami;

- rozumienie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego doboru miejsca zabaw;

- kształtowanie umiejętności zachowania właściwej postawy w kontaktach ze zwierzętami;

- kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się wobec obcych;

- poznanie numerów telefonów alarmowych i sytuacji, w których należy z nich korzystać.


Środki dydaktyczne:

 • ilustracje,
 • historyjki obrazkowe,
 • znaki drogowe,
 • bajki, opowiadania,
 • wiersze,
 • zagadki,
 • piosenki,
 • obrazki do kolorowania,
 • książeczki dla dzieci i broszury: ,,Sześciolatek poznaje zasady ruchu drogowego”, ,,Nie jestem sam na drodze”, ,,Komenda Miejska Policji w Krakowie radzi jak żyć bezpiecznie”
Sposób realizacji:Program należy realizować przez cały rok szkolny w powiązaniu z tematyką kompleksową omawianą w poszczególnych miesiącach. Wiele niezaplanowanych wcześniej sytuacji stwarza możliwość do poruszania bądź powracania do tematów związanych z bezpieczeństwem. Program podzielono na pięć ośrodków tematycznych, w obrębie których zaproponowano tematykę zajęć.


I. Bezpieczna zabawa

Lp

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Razem z kolegami.

Rozmowa z dziećmi, wskazywanie przykładów bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw w grupie oraz ich konsekwencji.

-wie, jak bezpiecznie bawić się w grupie, tak, aby nie zrobić krzywdy sobie lub innym.

-potrafi przestrzegać umów,

2.

Na placu zabaw.

Rozmowy podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.


-wie, w jaki sposób korzystać ze sprzętu do zabaw ruchowych.

3.

Zimowe zabawy.

Rozmowy przy ilustracjach, podawanie przykładów dobrej i złej zabawy oraz przewidywanie ich następstw. Opowiadanie historyjki obrazkowej: ,,Pierwsza ślizgawka”

- wie, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, zjeżdżać na sankach na jezdnię.

4.

Wakacyjny wypoczynek.

Omówienie, jak bezpiecznie spędzić wakacje:

- kąpiel słoneczna i wodna,

- podróże i zwiedzanie ciekawych miejsc.

-wie, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli;

-rozumie konieczność przebywania pod opieką dorosłych.


II. Bezpiecznie na drodze.
Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Poznajemy zasady ruchu drogowego.

Ćwiczenia w rozróżnianiu prawej i lewej strony. Poznanie barw i znaczenia sygnalizacji świetlnej. Poznanie niektórych znaków drogowych, podział na cztery podstawowe grupy: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne – określanie ich kształtów i barw.

-rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;

-zna kilka ważniejszych znaków drogowych;

2.

Potrafimy prawidłowo poruszać się po drogach.

Piesza wycieczka na pobliską stację kolejową. Po drodze – rozpoznawanie znaków drogowych, wyjaśnienie ich znaczenia.

-prawidłowo porusza się w grupie;

3.

Praca policjanta Ruchu Drogowego.

Spotkanie z policjantem Ruchu Drogowego, rozmowa na temat jego pracy i bezpiecznego poruszania się po drogach.

- zna rolę policji w utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa na drogach,

-rozumie konieczność

stosowania elementów odblaskowych.


4.

Będę kierowcą jak moi rodzice.

Rozmowa na temat odpowiedzialności kierowców i pasażerów za bezpieczną jazdę. Piosenka ,, Będę kierowcą”.

- wie, że kierowca jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia auta,

-wie, że kierowca i pasażerowie mają podczas jazdy mieć zapięte pasy, a dziecko ma siedzieć w foteliku.


III. Bezpiecznie w domu i w przedszkolu.

Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Niebezpieczne urządzenia.

Poznanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i zasad jego bezpiecznej obsługi; wykonanie ćwiczeń praktycznych, np.: odkurzamy w kąciku lalek, robimy sok w sokowirówce.

Poznanie niebezpieczeństw związanych z nieumiejętną obsługą urządzeń elektrycznych i gazowych – porażenie prądem, pożar, poparzenia itp. Opowiadanie historyjki obrazkowej pt. ,,Nieostrożna Hania”.

-wie ,że za zgodą rodziców może wykonywać proste czynności przy obsłudze niektórych urządzeń, np.: włączenie światła, czajnika, telewizora, odkurzacza, itp., potrafi zachować zasady bezpieczeństwa;

-wie, że dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, zna zagrożenia z tego wynikające.


2.

Przedmioty

i substancje.

Wyjaśnienie czym może skończyć się zabawa zapałkami, niewłaściwe posługiwanie się ostrymi przedmiotami, spożycie lekarstw lub trujących substancji.

-prawidłowo posługuje się nożyczkami;

-wie, czym grozi zabawa zapałkami, spożycie trującej substancji.

3.

Sami w domu.


Słuchanie i omówienie baśni Braci Grimm pt. ,,O wilku i siedmiu koźlątkach”.

-wie, że nie należy otwierać drzwi obcym osobom,

-wie, jakich informacji nie wolno udzielać przez telefon

4.

Gdzie szukać pomocy?

Poznanie numerów telefonów alarmowych, wyjaśnienie kiedy i jak z nich korzystać – ćwiczenia praktyczne.

-zna numery alarmowe

997-policja

998-straż pożarna

999-pogotowie ratunkowe


IV. Poza domem.
Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Rośliny.

Poznanie trujących roślin rosnących na polach, łąkach i w lesie (grzyby) – oglądanie podczas spacerów i wycieczek oraz na ilustracjach.


-zna niektóre gatunki grzybów i roślin trujących i wie, że nie wolno ich zrywać.

2.

Nieznane zwierzęta.

Rozmowa na temat unikania kontaktów z nieznajomymi zwierzętami – omówienie zagrożeń: pogryzienie przez psa, dzikie zwierzę np. leśne, zarażenie wścieklizną.

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z nieznanymi zwierzętami; wie, że należy ich unikać.

3.

Niebezpieczne miejsca i obiekty.

Rozmowa na temat niebezpiecznych miejsc i obiektów, uświadomienie dzieciom, że nie wolno im w nich przebywać bez opieki dorosłych: tory kolejowe, opuszczone budynki, studnie, pobliże zbiorników wodnych, zarośla itp.

-wie, jakie miejsca i obiekty mogą być niebezpieczne i że należy ich unikać.


V. Żyjemy wśród ludzi.
Lp.

Tematyka zajęć.

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Mili nieznajomi.

Słuchanie i omawianie bajek: ,,Czerwony Kapturek”, ,,Królewna Śnieżka”, ,,Jaś i Małgosia”; jako przykładów na to, że nie wszyscy są dobrzy (nawet jeśli wydają nam się mili) i mogą zrobić nam krzywdę. Odgrywanie scenek dramowych na temat: ,,Jak zachowywać się wobec obcych w różnych sytuacjach”.

-wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi;

-wie, że nie wolno im bezgranicznie ufać.

2.

Moje ciało.

Wypowiedzi dzieci w jakich sytuacjach są dotykane lub dotykają innych. Co można wyrazić poprzez dotyk. Określanie, jaki dotyk sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, a jaki wywołuje przykre doznania.

-rozumie pojęcia: zły i dobry dotyk,

-wie, jak chronić swoje ciało.


Spodziewane efekty po zakończeniu realizacji programu:

dziecko

 • bezpiecznie porusza się po drodze;
 • wie, w jakich sytuacjach może prosić o pomoc policjanta;
 • bezpiecznie bawi się z kolegami w sali zajęć i na podwórku;
 • wie, jakich urządzeń elektrycznych i gazowych nie wolno mu dotykać i obsługiwać;
 • wie, jakie miejsca są niebezpieczne i unika ich;
 • rozumie, że nie wolno mu bawić się ostrymi przedmiotami, zapałkami;
 • wie, że niektóre rośliny, substancje, leki mogą być trujące;
 • potrafi przewidzieć skutki nieodpowiednich zabaw i zajęć;
 • ma ograniczone zaufanie do osób nieznajomych;
 • wie, że nie wolno zbliżać się i dotykać nieznanych zwierząt;
 • potrafi prawidłowo zachować się w razie zagrożenia;
 • wie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy i wsparcia;
 • potrafi korzystać z telefonu i zna numery alarmowe.
Ewaluacja:

 • konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci;
 • prace plastyczne;
 • ankieta wśród rodziców.


Opracowała Anna Gustab
Szkoła Podstawowa nr 133 w Krakowie
Oddział przedszkolny

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie