Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 969 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Głównym moim celem opracowanego planu było rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, zachęcenie ich do aktywności i rozbudzenie zamiłowania do nauki matematyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Blanka Salomończyk

PROGRAM
KOŁA MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas V.

w rok szkolny 2005/2006CELE OGÓLNE
  1. Pogłębienie wiedzę i umiejętności matematycznych uczniów.
  2. Pobudzania ciekawości poznawczej i rozwijanie matematycznych zainteresowań
  3. Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania
  4. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Przygotowanie do korzystania z testów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych
CELE SZCEGÓŁOWE
  1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości.
  2. Wyrabianie nawyku poprawnego rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych.
  3. Kształtowanie umiejętności zbierania, porównywania, uogólniania, uszczegółowiania i interpretowania informacji.
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów
  5. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
  6. Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

PLAN PRACY

l.p.
Temat zajęć
Założone osiągnięcia uczniów
Termin realizacji

Jakie zagadnienia będziemy poruszali na tych zajęciach.Rozpowszechnianie plotek, ilość potomków króla.
Uczeń zna pojęcie potęgowania i potrafi wykorzystać to w zadaniach.


Przeprowadź samodzielnie opracowaną ankietę na dowolnie wybrany temat.
Uczeń potrafi przeprowadzić ankietę i opracować uzyskane informacje;
Uczeń potrafi przedstawić zebrane dane diagramu dane graficznie, zaprezentować wyniki swojej pracy;
(oblicza liczbę mając dany jej procent, rysuje diagram)

4. Sporządzanie wykresów.
Uczeń wykonuje diagram temperatury powietrza na podstawie tygodniowych pomiarów lub zmian tętna w czasie spoczynku i gimnastyki.
Uczeń potrafi zaznaczyć i odczytać współrzędne punktów rysunku;


Zamiana jednostek
(jednostki anglosaskie i morskie).
Uczeń zna jednostki długości, masy;
Uczeń dokonuje pomiarów różnymi jednostkami;
Uczeń przelicza anglosaskie i morskie jednostki długości jednostki metryczne.


Remont podłogi.
Uczeń odczytuje informacje z planu, oblicza ilość potrzebnych materiałów, wykonuje kosztorys na podstawie zgromadzonych informacji o cenach materiałów.


Gra w statki na planszy z układem współrzędnych.
Uczeń potrafi kodować położenie figur geometrycznych w układzie współrzędnych.
Uczeń potrafi odczytać współrzędne punktów rysunku.


Planowanie grządek na działce.
Prace wykonane zgodnie z informacjami na temat roślin, które lubią swoje sąsiedztwo.
Uczeń porównuje obwody i pola grządek, które są różnymi figurami geometrycznymi

9. Odsetki kont bankowych i kredytów.
Uczeń oblicza liczbę mając dany jej procent.
Uczeń potrafi obliczyć stan konta po roku, 2 – latach, 3 – latach itd...


Liczby całkowite – zdarzenia ze starożytności.
Uczeń oblicza np. ile lat upłynęło od – 257 do – 43 r. p.n.e. – oś czasu.


Przeliczanie temperatur między skalą Celsjusza i Kelwina.
Uczeń potrafi wykonać działania w zbiorze liczb całkowitych.
Uczeń potrafi wykonać zadania związane z przybliżaniem do wartości całkowitych.


Projekt wykonania akwarium.
Uczeń oblicza pole powierzchni bocznej prostopadłościanu.
Uczeń oblicza objętość prostopadłościanu.


rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych.
Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem.
Uczeń potrafi rozwiązywać zadania z treścią.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie