Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 569 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Głównym moim celem opracowanego planu było rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, zachęcenie ich do aktywności i rozbudzenie zamiłowania do nauki matematyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Blanka Salomończyk

PROGRAM
KOŁA MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas V.

w rok szkolny 2005/2006CELE OGÓLNE
  1. Pogłębienie wiedzę i umiejętności matematycznych uczniów.
  2. Pobudzania ciekawości poznawczej i rozwijanie matematycznych zainteresowań
  3. Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania
  4. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Przygotowanie do korzystania z testów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych
CELE SZCEGÓŁOWE
  1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości.
  2. Wyrabianie nawyku poprawnego rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych.
  3. Kształtowanie umiejętności zbierania, porównywania, uogólniania, uszczegółowiania i interpretowania informacji.
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów
  5. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
  6. Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

PLAN PRACY

l.p.
Temat zajęć
Założone osiągnięcia uczniów
Termin realizacji

Jakie zagadnienia będziemy poruszali na tych zajęciach.Rozpowszechnianie plotek, ilość potomków króla.
Uczeń zna pojęcie potęgowania i potrafi wykorzystać to w zadaniach.


Przeprowadź samodzielnie opracowaną ankietę na dowolnie wybrany temat.
Uczeń potrafi przeprowadzić ankietę i opracować uzyskane informacje;
Uczeń potrafi przedstawić zebrane dane diagramu dane graficznie, zaprezentować wyniki swojej pracy;
(oblicza liczbę mając dany jej procent, rysuje diagram)

4. Sporządzanie wykresów.
Uczeń wykonuje diagram temperatury powietrza na podstawie tygodniowych pomiarów lub zmian tętna w czasie spoczynku i gimnastyki.
Uczeń potrafi zaznaczyć i odczytać współrzędne punktów rysunku;


Zamiana jednostek
(jednostki anglosaskie i morskie).
Uczeń zna jednostki długości, masy;
Uczeń dokonuje pomiarów różnymi jednostkami;
Uczeń przelicza anglosaskie i morskie jednostki długości jednostki metryczne.


Remont podłogi.
Uczeń odczytuje informacje z planu, oblicza ilość potrzebnych materiałów, wykonuje kosztorys na podstawie zgromadzonych informacji o cenach materiałów.


Gra w statki na planszy z układem współrzędnych.
Uczeń potrafi kodować położenie figur geometrycznych w układzie współrzędnych.
Uczeń potrafi odczytać współrzędne punktów rysunku.


Planowanie grządek na działce.
Prace wykonane zgodnie z informacjami na temat roślin, które lubią swoje sąsiedztwo.
Uczeń porównuje obwody i pola grządek, które są różnymi figurami geometrycznymi

9. Odsetki kont bankowych i kredytów.
Uczeń oblicza liczbę mając dany jej procent.
Uczeń potrafi obliczyć stan konta po roku, 2 – latach, 3 – latach itd...


Liczby całkowite – zdarzenia ze starożytności.
Uczeń oblicza np. ile lat upłynęło od – 257 do – 43 r. p.n.e. – oś czasu.


Przeliczanie temperatur między skalą Celsjusza i Kelwina.
Uczeń potrafi wykonać działania w zbiorze liczb całkowitych.
Uczeń potrafi wykonać zadania związane z przybliżaniem do wartości całkowitych.


Projekt wykonania akwarium.
Uczeń oblicza pole powierzchni bocznej prostopadłościanu.
Uczeń oblicza objętość prostopadłościanu.


rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych.
Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem.
Uczeń potrafi rozwiązywać zadania z treścią.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie