Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Problem integracji zespolu klasowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1453 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


    Szkoła jest specyficznym środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery . Pracuję w małej wiejskiej szkole i od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych. Podział ten wynika niewątpliwie z faktu, iż coraz bardziej ubożeje nam społeczeństwo, co możemy zaobserwować w środowisku wiejskim. Zauważone trudności w integracji zespołu klasowego przejawiały się przede wszystkim:

 • brakiem akceptacji niektórych uczniów;
 • izolowanie rówieśników;
 • brakiem serdeczności, koleżeństwa między dziećmi;
 • brakiem współpracy ;
 • używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do siebie ;
 • pojawieniem się niezdrowej rywalizacji (nie chodzi tu o naukę, ale o wartości materialne – „co ja mam , a ty nie masz”) ;
 • pojawieniem się przejawów agresji miedzy rówieśnikami.
Obserwacja nauczyciela

     Po obserwacji i rozmowach z dziećmi oraz z ich rodzicami, że pozostawienie tego problemu bez pomocy z mojej i ich strony spowodować może rozpad zespołu klasowego, co w efekcie utrudniałoby moją pracę wychowawczą. Uważam, że genezę problemu upatrywać należy przede wszystkim w poziomie wykształcenia rodziców oraz w różnicy statusu materialnego tych rodzin.

Znaczenie problemu

     Omawiane przeze mnie trudności integracji zespołu klasowego są bardzo ważne i wymagały i wymagają ze strony nauczyciela natychmiastowych działań . Problemy kontaktowania się dzieci między sobą, brak poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, niezaspokojona potrzeba uznania przez rówieśników mogą doprowadzić dziecko do wielu negatywnych zachowań lub problemów edukacyjnych.

Prognoza negatywna


     W przypadku braku interwencji ze strony nauczyciela problem niewątpliwie nasiliłby się. Taka sytuacja doprowadzić może do pojawienia się trudności w nauce i w samoakceptacji. Doświadczenie pedagogiczne, które posiadam pozwala mi stwierdzić fakt, iż sytuacje, które wyżej opisałem takie jak brak poczucia pewności, bezpieczeństwa, dezaprobaty oraz niezaspokojona potrzeba uznania przez rówieśników są przyczyną bardzo wielu niepowodzeń szkolnych.

Prognoza pozytywna

     Podjęte przeze mnie określone działania zmierzające do likwidacji problemu w moim zespole klasowym, pomogą zlikwidować nieżyczliwość wśród moich podopiecznych, zwiększyć i zmobilizować ich chęć do współpracy opartej na wzajemnym koleżeństwie. Zakładam również, iż każdy uczeń odnajdzie się w zespole klasowym swoje miejsce i poczucie bezpieczeństwa, co pozwoli mu na zaspokojenie potrzeby uznania i akceptacji przez rówieśników.

Propozycja rozwiązania problemu


     W celu rozwiązania problemu, jakim się zajęłam postanowiłam podjąć działania , które obejmowały takie zagadnienia jak organizację:
 • kółka artystycznego, przygotowującego okazjonalne imprezy klasowe i szkolne : andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, wigilię klasową z udziałem rodziców, dzień babci i dziadka, powitanie wiosny, dzień matki, dzień dziecka...
 • różnego rodzaju konkursy;
 • kuligów;
 • ognisk;
 • wycieczek.
     W likwidowaniu dezintegracji zespołu klasowego przeprowadziłam zajęcia dydaktyczne poruszające pozytywne i negatywne zachowania uczniów. Tematykę zajęć przygotowywałem po uprzedniej rozmowie z rodzicami i ich pociechami. Starałam się, aby temat, który poruszam w trakcie zajęć był na tyle atrakcyjny i na czasie, aby zainteresował moich wychowanków i pobudził ich do zmiany zachowań nie tylko w stosunku do rówieśników, ale także do innych uczniów społeczności szkolnej i poza szkolnej, a jednocześnie dotyczył problemu, jakim się zajęłam.

Efekty powyższych działań


     W pierwszej kolejności zapoznałam i uświadomiłam uczniom istotę integracji. Poprzez moje rozmowy i działania chciałam zwiększyć wśród dzieci pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem była integracja dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych, wspólnych dyżurów i podczas wycieczek. Podczas podjętych przeze mnie takich prób integracji zespołu klasowego zauważyłam, że praca moja daje określone i wymierne efekty. Główny nacisk położyłem na zagadnienia asertywności, poczucia własnej wartości, tolerancji i akceptacji.

Efekty oddziaływań


     Działania zastosowane przeze mnie przyniosły zadowalające efekty. Zespół klasowy, którego jestem wychowawcą i opiekunem udowodnił, że właściwie przyswoił sobie normy współżycia klasowego, współpracując ze sobą, wyróżniając się koleżeństwem w stosunku do siebie. Za sukces uważam fakt, że moi wychowankowie wchodzący w skład zespołu klasowego sami z własnej inicjatywy, wykazując się dużą pomysłowością i współpracą organizowali pod moim nadzorem i przy współpracy rodziców imprezy klasowe , kuligi i ogniska oraz chętnie uczestniczyli w organizowanych wycieczkach . Problem integracji, którym się zajęłam w istotny sposób wpłynął na osiągnięcia edukacyjne moich wychowanków.
     Poświęcają więcej czasu na naukę, chętnie wspólnie się bawią i wspólnie spędzają czas wolny. Udowadniając tym samym, że problem ten ma wpływ na ich edukację.
     Podsumowując opis i analizę mojego problemu stwierdzam, że integracja zespołu klasowego pozwala każdemu człowiekowi, nawet temu najmniejszemu osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia, także i nauki.

Opracowała : Maryla Gadzała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie