Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zestaw ćwiczeń dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2879 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wstęp

     Zestaw ćwiczeń został opracowany dla uczniów, którzy z różnych powodów nie radzą sobie z nauką lub nie są w stanie opanować wiadomości przekazywanych na zajęciach. Są to dzieci z klas I-III, które wykazują opóźnienia rozwoju i trudności w nauce czytania i pisania. Uczniowie ci są kierowani do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na podstawie wydanych opinii i orzeczeń o zaistniałych zaburzeniach oraz o obniżeniu wymagań programowych do minimum programowego, uczniowie objęci zostają pomocą na zajęciach wyrównawczych.
Trudności w uczeniu się uwarunkowane są:

 • zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych
 • zaburzeniami spostrzeżeń słuchowych
 • opóźnieniem i zaburzeniem rozwoju ruchowego
 • zaburzeniami rozwoju mowy
 • zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych.
Ćwiczenia dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce obejmują stymulowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych.
Ćwiczenia podzielono na 5 grup:
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
 • ćwiczenia rozwijające sprawność graficzną i manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową
 • ćwiczenia reedukacyjne na materiale literowym
     Do każdego zestawu ćwiczeń opracowano szereg pomocy, które mogą być inspiracją do tworzenia różnych zabaw . Środki dydaktyczne powinny umożliwić manipulowanie materiałem: zestawianie, wyodrębnianie, porządkowanie, dobieranie i porównywanie. Aby proces nauki przebiegał pomyślnie należy pamiętać o urozmaiceniu materiału. Zapobiega to znużeniu a sprzyja skupieniu uwagi.
     Nauczyciel powinien także w umiejętny sposób motywować uczniów, stosować zachęty, pochwały i nagrody. Proponować zadania możliwe do wykonania, aby uczeń mógł poczuć swój mały sukces, oceniać tak, aby uwzględniać postępy i budzić ambicje do dalszej pracy.
     Zestaw ćwiczeń dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce wykorzystywany jest do opracowywania planów zajęć wyrównawczych dla każdego poziomu. O kolejności, które ćwiczenia i w jakiej kolejności będą realizowane decyduje nauczyciel – terapeuta.

I. ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

1. Różnicowanie i identyfikacja obrazków
 • analizowanie, poszukiwanie i wskazywanie różnic na obrazkach
 • odnajdywanie jednakowych obrazków w zestawie
 • dobieranie obrazków w pary /wzg. różnych kryteriów/
Pomoce:
domino obrazkowe, loteryjki obrazkowe, zestawy obrazków, obrazki z różnych czasopism dziecięcych

2. Dobieranie jednakowych figur lub składanek figur geometrycznych
 • wyszukiwanie odpowiednich figur geometrycznych w rozsypance i ich układanie wg wzoru / nakrywka /
 • wyszukiwanie odpowiednich części i układanie figur geometrycznych wg wzoru
 • segregowanie figur geometrycznych wg kształtu, wielkości, barwy lub wg kształtu i wielości itp.
 • odnajdywanie w zestawie jednakowych figur lub układów figur geometrycznych
Pomoce:
zestaw różnobarwnych i zróżnicowanych pod względem wielkości figur / koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty, romby, trapezy, owale/ loteryjki z pojedynczymi figurami, z układami figur/ barwne i jednobarwne/ domina geometryczne/

3. Dobieranie zbiorów liczbowych
 • segregowanie obrazków wg wielkości zbiorów
 • dobieranie zbiorów liczbowych poprzez porządkowanie
Pomoce:
loteryjki liczbowe, domino liczbowe, loteryjka ,,Liście” i ,,Figury liczbowe”, kwadrat magiczny, ,,Kolorowa łączka”, gry.

4. Układanie obrazków z części
 • układanie obrazka wg kolorowego wzoru /figury geometryczne/
 • układanie obrazka wg wzoru – obrazka
 • układanie z przypomnieniem
 • układanie bez wzoru
Pomoce:
układanki obrazkowe, pocztówkowe i klockowe, album wzorów i odpowiednio przygotowany zestaw obrazków.

5. Dobieranie części do całości
 • dobieranie brakującej części obrazka
 • dobieranie brakujących dwu części obrazka
Pomoce:
zestawy odpowiednio przygotowanych obrazków lub pocztówek, gry np. ,, ZOO”.

6. Układanie całości z elementów
 • układanie wg wzoru
 • z przypomnieniem
 • samodzielne komponowanie
Pomoce:
przebijanka, układanka magnetyczna, układanka z plastikowych gwoździków.

7. Odtwarzanie układanek przestrzennych wg modelu
Pomoce:
komplety klocków drewnianych i plastikowych, układanki konstrukcyjne ,,Młody budowniczy”, ,,Budownictwo”

8. Różnicowanie liter i figur literopodobnych bez nazywania dźwiękowego

ĆWICZENIA PAMIĘCI WZROKOWEJ

1. Odtwarzanie z pamięci eksponowanych przedmiotów oraz stosunków przestrzennych między nimi.
 • zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów i wskazywanie po krótkiej przerwie miejsc, na których leży
 • przedstawianie dwukrotne tych samych przedmiotów, ale w zmienionych układach – wskazanie różnic w układach przedmiotów
 • odtwarzanie wszystkich poprzednich układów
Pomoce:
dowolnie wybrane znane przedmioty /klocek, ołówek, gumka, kredka/ zestawy figur geometrycznych.

2. Odtwarzanie z pamięci przedmiotów znajdujących się na wcześniej eksponowanych obrazkach.
 • zapamiętywanie jak największej ilości przedmiotów na obrazkach i wyliczanie ich po pewnej przerwie,
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich po krótkiej przerwie
Pomoce: zestaw obrazków

II. ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ

1. Przekształcanie zdania i wyrazu mówionego w układ przestrzenny
 • układanie podpisów do obrazków z zastępowaniem wyrazów zdania odcinanymi paseczkami papieru
Pomoce:
zestaw obrazków, paski papieru do odcinania.

2. Odtwarzanie rytmu
 • odtwarzanie przez wystukiwanie przedstawionego układu rytmu,
 • przekształcanie podanej struktury dźwiękowej w formie układu przestrzennego,
 • przekształcanie układów przestrzennych elementów w struktury dźwiękowe
Pomoce:
cymbałki, tamburyno, bębenek, klocki.

3. Podział słów na sylaby
 • uzupełnianie drugą sylabą słowa dwusylabowego bez zbiegu spółgłosek / z jednoczesnym pokazaniem nazywanego przedmiotu/,
 • samodzielny podział na sylaby wyrazów dwusylabowych,
 • podział na sylaby wyrazów wielosylabowych,
 • dzielenie wyrazu na sylaby połączone z przeliczaniem sylab i zaznaczaniem ilości sylab w postaci ilości krążków układanych na kartonie.
Pomoce:
zestaw obrazków, loteryjki obrazkowe, kartoniki i krążki do przeliczania sylab, zabawy, sztafeta sylabowa, gra w karty.

4. Podział wyrazów na głoski / w oparciu o obrazki, bez obrazków/
 • wydzielanie samogłoski na początku sylaby lub wyrazu / w oparciu o obrazki, ze słuchu/ np. oko,
 • wydzielanie spółgłoski na końcu wyrazu – sylaby zamkniętej / w oparciu o obrazki, ze słuchu/ np. las,
 • wydzielenie spółgłosek na początku wyrazu np. kot,
 • reagowanie na wyraz zaczynający się określoną głoską,
 • wyodrębnianie kolejnych głosek w wyrazie / przestrzenne zaznaczanie pozycji głosek przez wystukiwanie palcami/
 • wskazywanie przedmiotów na obrazku wg podanej głoski,
 • wyszukiwanie i wycinanie obrazków zaczynających się na określoną głoskę,
 • przeliczanie głosek w wyrazie i zaznaczanie ich ilości krążkami.
Pomoce:
zestawy obrazków, loteryjki obrazkowe, instrumenty perkusyjne, zabawy dydaktyczne: w sklep, ZOO, co wiezie okręt, imiona, schematy graficzne wyrazów.

5. Synteza głosek podanych ze słuchu / w oparciu o obrazki, bez obrazków/

6. Synteza słów wielosylabowych
 • rysowanie linii falistych,
 • rysowanie pojedynczych kształtów graficznych,
 • rysowanie ciągów kształtów graficznych,
 • kreślenie linii zamkniętych /baloniki, kłębuszki/itp.
 • łączenie liniami ukośnymi zaznaczonych punktów.
Pomoce:
arkusze i szerokie paski /12 na 40/ papieru pakowego, tablica szkolna, farby klejowe, plakatówki, pędzle, kredki świecowe, węgiel, pisaki, kolorowa kreda.

2. Obrysowywanie figur geometrycznych

Pomoce:
szablony w/w figur oraz liter, arkusze papieru z bloku, kredki świecowe i ołówkowe, pisaki, papier kolorowy, zeszyciki z wzorami układów figur geometrycznych.

LITERATURA:

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Gąsawska T., Stępkowska Z. , Praca wyrównawcza z dziećmi trudności w czytaniu i pisaniu.

Opolska T., Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu (przegląd metod pracy korekcyjno – kompensacyjnej).

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole.

Opracowała Katarzyna Dworak- nauczyciel nauczania zintegrowanego w ZSO w Rzucowie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie