Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Chcę być sobą

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 953 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program profilaktyczno-wychowawczy "Chcę być sobą" dla klas IV-VI- przeciwdziałanie niedostosowaniu się społecznemu, jest sprawą prirytetową tego przedsięwzięcia profilaktycznego.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI

WSTĘP

     W ostatnich latach nasilają się negatywne procesy społeczne, będące wynikiem rozkładu więzi, tradycyjnych autorytetów, zachwiania równowagi w funkcjonowaniu niektórych instytucji, braku przestrzegania niektórych norm moralnych i społecznych. W konsekwencji kształtuje się niekorzystne zjawisko nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. W związku z tym konieczne stało się podejmowanie różnego typu działań, których celem jest zapobieganie wszelkim przejawom patologii występujących niestety w naszej społeczności. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu jest sprawą priorytetową, przedstawionego poniżej przedsięwzięcia profilaktycznego.

I. CELE OGÓLNE:
 • Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.
 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy.
 • Wyeliminowanie aktów wandalizmu (niszczenia mienia placówki).
 • Wskazywanie wartościowych form spędzania czasu wolnego.
 • Samokształcenie uczniów pod kątem profilaktyki uzależnień.
II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.
 • Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
 • Przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia.
 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
III. METODY I TECHNIKI PRACY:
 • Pogadanki.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Inscenizacje.
 • Wyjścia, wyjazdy.
 • Ankiety.
 • Spotkania z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji.
IV. SPOSÓB REALIZACJI; PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 1. Systematyczne prowadzenie w czasie lekcji „godzina do dyspozycji wychowawcy" zajęć z wykorzystaniem metod: pogadanki, dyskusji, ćwiczeń grupowych, metaplanu i innych.
  Cele:
  • poznanie się wzajemne,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się,
  • budowanie zaufania,
  • rozwijanie empatii,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych,
  • poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • wskazywanie na szkodliwość używek,
  • ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia,
  • projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzem stomatologiem, pedagogiem szkolnym, przedstawicielami Straży Miejskiej w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania projektu przedsięwzięcia:
  Cele:
  poszerzenie przez nauczyciela - wychowawcę klasy wiedzy na temat metod i środków stosowania działań profilaktycznych, prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w kierunku profilaktyki uzależnień.
 3. Organizowanie imprez klasowych: dyskotek, wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wystawach itp.
  Cele
  • integracja zespołu klasowego i rozwój grupy,
  • budowanie zaufania, kształcenie wrażliwości,
  • wskazywanie wartościowych rozrywek,
  • kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu,
  • budowanie więzi ze szkołą,
  • tworzenie i utrwalanie tradycji klasowych.
  • Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców.
 4. Organizowanie spotkań z rodzicami co najmniej 4 razy w roku. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów.
  Cele:
  • informowanie rodziców, co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci,
  • zwrócenie ich uwagi na sygnały ostrzegawcze, pojawiające się w przypadku uzależnień,
  • inspiracja do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce,
  • mobilizowanie do bardziej aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy, do której uczęszczają ich dzieci.
 5. Systematyczna współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami.
  Cele:
  • wymiana informacji o ewentualnych niepokojących sygnałach,
  • wspólne planowanie działań zapobiegawczych,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych i turystyczno - krajoznawczych.
V. EWALUACJA - STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW:
 • zmniejszenie zjawiska przemocy w placówce,
 • ograniczenie takich przejawów niedostosowania społecznego jak: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, środków odurzających, wagary, kradzieże, akty wandalizmu,
 • wzrost wiedzy uczniów na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałanie im,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
 • nauka pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
 • umiejętność dokonywania wartościowych i sensownych wyborów, umiejętność wyrażania swoich uczuć oraz szanowania i identyfikowania się z uczuciami innymi.
Opracowała:

Małgorzata Stolarczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie