Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bezpieczna szkoła

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 905 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program" Bezpieczna szkoła"przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej na lekcjach godziny wychowawczej, techniki czy podczas zajęć świetlicowych. Celem wiodącym programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego  działaniaenia w sytuacjach niebezpiecznych .


"Bezpieczna szkoła"

"Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju" (Jan Paweł II)

Współczesna cywilizacja oprócz dobrodziejstw związanych z postępem naukowo- technicznym brutalnie wkroczyła w nasze życie. Codziennie jesteśmy obserwatorami zachowań, które określamy mianem przemocy, gwałtu, agresji. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie grożą naszym dzieciom. Niemożliwością niestety jest całkowite ich wyeliminowanie.

Niebezpieczeństwo może pojawić się zupełnie niespodziewanie, nawet w czasie zabawy, wtedy, gdy dzieci czują radość, fascynację zabawą, kiedy " z boku" pozostaje racjonalne myślenie, obca jest dziecku świadomość czyhającego niebezpieczeństwa.

Rodzice wysyłając swoje dziecko do przedszkola, szkoły powierzają je pieczy nauczycielom. I od ich między innymi odpowiedzialności i jakości pracy zależy bezpieczeństwo dzieci. To, w jakim stopniu dzieci będą stosować się do elementarnych zasad bezpieczeństwa zależy od dorosłych, konsekwencji w przekazywaniu tej wiedzy i umiejętności. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co się oferuje dziecku.

Opracowując program edukacji dla bezpieczeństwa chcemy, aby dzieci posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Chcemy wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, nauczyć umiejętności przewidywania skutków swoich działań oraz stymulować poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Nasze dzieci będziemy wychowywać na ludzi otwartych na świat, umiejących znaleźć w nim swoje miejsce bez agresji, przemocy i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Cele programu

Cel ogólny:
Nabywanie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:
 • Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w szkole, w drodze do szkoły, w domu,
 • Uświadomienie uczniom znaczenia znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, poleceń wydawanych przez policjanta,
 • Przybliżenie zagrożeń związanych z nieprawidłowym poruszaniem się po drodze, podczas zabaw w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w przypadku braku posłuszeństwa wobec osoby sprawującej opiekę – na przykład podczas wycieczki szkolnej,
 • Przygotowanie dzieci do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia np. spowodowanego kontaktem ze zwierzętami,
 • Nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania wobec obcych,
 • Wdrażanie dzieci do zachowań asertywnych, a przede wszystkim umiejętności zdecydowanego i skutecznego odmawiania,
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania przez dzieci skutków zachowań niepożądanych i ryzykownych,
 • Rozbudzenie zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i bezpieczeństwem,
 • Kreowanie właściwego stosunku do używek,
 • Uświadomienie uczniom skutków uzależnień oraz poszukiwanie innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • Określenie przyczyn narastającej agresji i przemocy,
 • Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy – do kogo zwrócić się o pomoc, jak samemu udzielić pomocy.
Metody realizacji programu
Podczas realizacji niniejszego programu szczególnie ważne jest:
 1. Bliższe poznanie i nawiązanie kontaktu emocjonalnego z uczniami. Jest to próba całościowego spojrzenia na ucznia - poznanie jego zainteresowań, emocji, potrzeb, uzdolnień , problemów.
 2. Tworzenie wspólnie z uczniami reguł pracy w grupie, zawarcie pewnego kontraktu, w wyniku którego uczeń sam bierze odpowiedzialność za swoje wybory, zdobywa umiejętność porozumiewania się z innymi.
 3. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Realizacja programu powinna dostarczyć dzieciom okazji do sprawdzenia i stosowania dotychczasowej i nowej wiedzy oraz umiejętności w symulowanych lub naturalnych sytuacjach. Uczenie aktywne zakłada , że
 • treści nauczania powinny być zgodne z doświadczeniami, potrzebami i motywacją dzieci,
 • w uczeniu równie ważny jest aspekt poznawczy jak i emocjonalny,
 • nabywanie nowej wiedzy i umiejętności zachodzi głównie przy użyciu technik opartych na myśleniu twórczym,
W programie założono zastosowanie następujących metod nauczania:
 • pogadanki,
 • pokazy,
 • instruktaże,
 • burza mózgów,
 • opowiadania twórcze,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • drzewko decyzyjne,
 • metoda zajęć praktycznych,
 • metoda przypadków,
 • mapa pojęciowa,
 • metoda dramy,
 • zajęcia terenowe.
Treści programowe
I. Bezpieczna droga do szkoły.
 • Droga do szkoły ucznia mieszkającego na wsi.
 • Znaki drogowe i ich rola.
 • Bezpieczny na rowerze.
 • Wypadki na drodze.
II. Zachowanie ostrożności w czasie zabaw.
 • Zabawa w bezpiecznym miejscu i bezpiecznymi przedmiotami.
 • Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych.
III. Zachowanie w kontaktach ze zwierzętami.
 • Pies przyjacielem i wrogiem człowieka.
 • Ostrożnie z dzikimi zwierzętami.
IV. Kontakty z osobami obcymi.
 • Obcy nie zawsze przyjazny.
 • Jak odmawiać i być asertywnym.
V. Bezpieczeństwo na terenie szkoły.
 • Agresji i przemocy mówimy „nie”.
 • Alkohol i tytoń szkodzą zdrowiu.
 • Narkotyki i ich wpływ na zdrowie.
VI. Radzenie sobie w sytuacjach innych zagrożeń.
 • Ostrożnie z prądem i gazem - co robić w razie pożaru, jak wzywać pomoc.
 • Udzielanie pierwszej pomocy sobie i innym – skaleczenia, krwotok z nosa.
Założenia programowe

Program „ Bezpieczna szkoła” przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, na lekcjach godziny wychowawczej, techniki czy też podczas zajęć na świetlicy szkolnej.

Wybór czasu realizacji pozostaje w gestii nauczyciela, kolejność realizacji zajęć jest dowolna.
Tematyka programowa jest dobrana tak, aby dzieci mogły uczyć się, a jednocześnie bawić.
Celem wiodącym jest rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego działania w sytuacjach stwarzających zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Nauczyciel pełni rolę doradcy, osoby nadzorującej, wspierającej, motywującej do działania uczniów

Autor i realizator programu:
Beata Piekarczyk
Dorota Kardas
Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie