Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Piłki edukacyjne EDUBAL w kształceniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9799 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Piłki "Edubal" to ciekawy środek ddaktyczny, który uczy i bawi. Sprawiają ze szkoła staje się dla uczniów miejscem atrakcyjnym. Stosowane w czasie zajęć rozwijają u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania, twórczego myślenia, motywują wszystkich do aktywności ruchowej, dając szansę mniej sprawnym ruchowo wykazania się walorami intelektualnymi, a dzieciom o wyzszej sprawności intelektualnej walorami ruchowymi.Nauczycielom umozliwiają poszukiiwanie i tworzenie nowych rozwiazańw w bardziej efektywnym osiaganiu celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej.

„Trzeba żeby się dzieci uczyły igrając i swawoląc, a do nas
należy takie im podawać zabawki, takiemi je tylko rzeczami zajmować,
w takie miejsca naprowadzać,
gdzie się mogą nauczyć czego żądamy.”
Jędrzej Śniadecki

     Zabawa towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat. Nie tylko ubarwia człowiekowi zycie. Czyni je radosnym, odpręża i mobilizuje do wysiłku, sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka, wyzwala spontaniczną aktywność.
Szkolna edukacja powinna zapewnić wszechstronny rozwój ucznia poprzez realizację zadań w zakresie kształcenia umiejętności nauczania i wychowania w sposób harmonijny i całościowy. Edukacja w zakresie wychowania fizycznego, wraz edukacją polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną i artystyczną stanowi swoistą całość i powinna być jednakowo ważna w procesie kształcenia i wychowania.
Edukacja w szkole podstawowej powinna uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, umacniać wiarę dziecka we własne siły, kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną. W osiąganiu tych celów pomocne nauczycielowi są zajęcia ruchowe. O ich roli i znaczeniu w życiu dziecka pisze A. Janczewski w książce „Rozwój i zdrowie ucznia”:
„Ruch spełnia w tym okresie przynajmniej dwie podstawowe funkcje – stymuluje ogólny rozwój i decyduje o kondycji fizycznej, która jest wynikiem treningu. Tak więc powinniśmy być zainteresowani, aby dziecko od najmłodszego wieku rozwijało swe zdolności i sprawność ruchową. Rzecz jest pozornie prosta, bowiem potrzeba ruchu jest u dzieci wrodzona i nie trzeba ich do ćwiczeń nakłaniać, należy tylko stworzyć odpowiednie warunki w tym zakresie.”
Aby zapewnić uczniom dobre samopoczucie, swobodę, odprężenie psychiczne nauczyciel powinien organizować zajęcia z przewagą gier i zabaw ruchowych. Chcąc uatrakcyjnić i uprzyjemnić dzieciom pobyt w szkole postanowiłam wykorzystać nową pomoc dydaktyczną jaką są piłki edukacyjne „Edubal”.
Piłki „dr EDUBALA" to zestaw 94 gumowych piłek, w czterech kolorach, z naniesionymi na powierzchni cyframi, literami, znakami interpunkcyjnymi i matematycznymi. Na piłkach żółtych i zielonych (wielkością zbliżone do piłki ręcznej) znajdują się litery drukowane duże i małe oraz cyfry. Na piłkach niebieskich i czerwonych (wielkością zbliżone do piłki siatkowej) znajdują się znaki interpunkcyjne i matematyczne w tym także i @ (małpa). Koncepcję piłek opracowali dr A. Rokita, dr T. Rzepa oraz prof. dr hab. Z. Naglak.
Pierwszy kontakt uczniów z piłkami to ogromna radość i entuzjazm. Każde dziecko bawi się swoją piłką. Może nią kozłować, rzucać, toczyć, celować. Grając Edubalami dzieci układają wyrazy, zdania, dokonują analizę i syntezę wyrazu, czytają, sprawdzają ortografię, utrwalają znajomość poznanych części mowy, przeliczają, porównują liczby, układają liczby wielocyfrowe, wskazują liczbę setek, dziesiątek, jedności w liczbach wielocyfrowych, układają działania, doskonalą znajomość tabliczki mnożenia i rozwiązują zadania matematyczne.
Dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem piłek Edubal. W pierwszym etapie edukacyjnym są przyzwyczajone do zabawy, nauka jest dla nich czymś nowym, często niezrozumiałym. Przy Edubalach dzieci bawią się, często nie zauważają treści dydaktycznych. Przekazując treści edukacyjne nauczyciel wykorzystuje ruch dziecka, a więc realizując proces dydaktyczny prowadzi zajęcia ruchowe. Dzięki wykorzystaniu tego środka dydaktycznego szkoła stała się dla uczniów miejscem przyjemnym i atrakcyjnym
Zgodnie z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 26 lutego 2002 roku, piłki Edubal sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia: rozwojowi ruchowemu, rozwojowi funkcji percepcyjnych, poznawczych, rozwojowi społecznemu, a w szczególności :
 • integrowaniu zespołu klasowego,
 • rozwijaniu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
 • kształceniu umiejętności współdziałania w zespole, przestrzegania reguł, zasad, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, zachowania w roli zwycięzcy i pokonanego,
 • zapobieganiu wad postawy,
 • rozwijaniu zwinności, szybkości, spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • kształceniu uwagi, pamięci, myślenia, wyobraźni,
 • rozbudzeniu ciekawości poznawczej, aktywności umysłowej,
 • rozwijaniu pomysłowości, kreatywności, twórczości,
 • planowaniu czynności,
 • rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
 • przeżywaniu pozytywnych emocji-radości, przyjemności oraz rozładowaniu napięcia mięśniowego.
Propozycje zabaw z wykorzystaniem piłek:
Na początku lekcji z piłkami „Edubal” proponuję zabawę w „Berka”. Berek ma piłkę, każde dotknięte dziecko staje się berkiem i otrzymuje od nauczyciela piłkę. W zależności od zaplanowanych w dalszej części lekcji zabaw, nauczyciel rozdaje odpowiednie piłki do momentu, aż wszyscy uczniowie będą je posiadali. Następnie można przeprowadzić ćwiczenia kształtujące z przyborem (piłką „Edubal”).

Ćwiczenie doskonalące umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej:
 • ćwiczenie orientacyjno – porządkowe: na sygnał nauczyciela zbiórka:
  samogłoski – spółgłoski
 • tworzenie sylab: dobieranie się spółgłoska z samogłoską,
 • tworzenie wyrazów zawierających utworzoną wcześniej sylabą,
 • tworzenie wyrazów: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Przed każdym rzędem w ringu są umieszczone te same piłki (np. m, t, a, o, k, l, r, s). Nauczyciel podaje różne wyrazy np. kot. Po usłyszeniu wyrazu uczeń biegnie do ringa zawierającego kolejną literę usłyszanego wyrazu i każdą piłkę obiega dookoła k, o, t. Przykładowe wyrazy: mak, lok, rak, rok, osa, sok, kok, kos, oko itp.
 • tworzenie zdań: Uczniowie dobierają się trójkami. Każde dziecko posiada piłkę np. k, p, m. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdania, w którym wyrazy rozpoczynają się literą zapisaną na piłce np. Kot pije mleko.
 • dzielenie wyrazów na sylaby lub głoski: Uczniowie stoją w kole. Każdy posiada piłkę. Nauczyciel podaje wyraz, uczniowie dzielą go na sylaby (głoski) odbijając lub podrzucając piłkę tyle razy, ile jest sylab (głosek) w podanym wyrazie.
 • utrwalenie zasady pisowni wielką literą: Uczniowie stoją w kole, każdy posiada piłkę. Nauczyciel podaje różne wyrazy (np. zeszyt, Polska, morze, Agata). Jeżeli uczniowie usłyszą wyraz pisany wielką literą podrzucają piłkę do góry, jeżeli małą literą odbijają piłkę o podłogę,
 • utrwalenie ortografii: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Przed każdym rzędem w ringu są umieszczone piłki (np. c, h; ó, u: r, z, ż). Nauczyciel podaje różne wyrazy zwierające określone trudności ortograficzne. Jeżeli uczeń usłyszy wyraz zawierający np. h, bierze piłkę z literą (h) z ringa, toczy ją, obiega chorągiewkę i wraca do swojego rzędu. Jeżeli wyraz zawiera np. ch. Bierze obie piłki (c, h) i biegnie z nimi obiegając chorągiewkę i wraca do swojego rzędu kładąc piłki z powrotem do ringa.
 • doskonalenie znajomości części mowy: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Każdy uczeń posiada piłkę. Na sygnał uczniowie biegną z piłką do wyznaczonego miejsca, gdzie jest przygotowana kartka i długopis. Na kartce zapisują zgodnie z poleceniem nauczyciela (np. rzeczownik, czasownik, przymiotnik) zawierający, bądź rozpoczynający literą, którą ma zapisaną na swojej piłce.
Ćwiczenie doskonalące umiejętności z zakresu edukacji matematycznej:
 • ćwiczenie orientacyjno – porządkowe: na sygnał nauczyciela zbiórka: liczby parzyste– liczby nieparzyste,
 • porządkowanie liczb: Zabawa w gąsienice np. mniejsze od 9. Uczniowie ustawiają się w rzędach. Na początku stoi uczeń posiadający piłkę z cyfrą 9, a za nim uczniowie posiadający piłki z coraz mniejszymi cyframi. Piłki wkładamy między plecy i brzuch kolejnej osoby, a dłonie trzymamy na ramionach. Gąsienice poruszają się w taki sposób , aby nie wypuścić żadnej piłki.
 • porównywanie liczb: Każdy uczeń posiada piłkę z cyfrą. Uczniowie dobierają się parami, tak aby jedna z cyfr była np. mniejsza od drugiej o 2.
 • tworzenie liczb wielocyfrowych w zależności od poznanego zakresu liczbowego np. liczby dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe. Uczniowie odczytują utworzone liczby, mogą porównać, który zespół utworzył największą liczbę, który najmniejszą. Posiadając piłki z określonymi cyframi, uczniowie tworzą z tych samych cyfr liczbę największą i najmniejszą. Utrudnieniem tej zabawy może być tworzenie liczby czterocyfrowej, której np. cyfra dziesiątek wynosi 7.
 • wykonywanie działań w poznanym zakresie liczbowym: Zabawa „Słoneczko”. Na środku sali gimnastycznej w ringach znajdują się piłki z liczbą 10. Zadaniem uczniów jest utworzyć np. parami, trójkami promyczki, których suma cyfr na piłkach posiadanych przez uczniów utworzy liczbę10.
 • wykonywanie działań w poznanym zakresie liczbowym: Uczniowie są ustawieni w rzędach, każdy posiada piłkę z określoną cyfrą. Nauczyciel podaje działanie np. dodawanie, odejmowanie mnożenie lub dzielenie. Uczeń posiadający piłkę z cyfrą będącą wynikiem tego działania biegnie np. kozłując ją, obiega chorągiewkę i wraca do swojego rzędu.
 • rozwiązywanie zadań tekstowych: Uczniowie podzieleni są na zespoły, nie posiadają piłek. Nauczyciel podaje treść zadania tekstowego. Uczniowie muszą się zastanowić w jaki sposób rozwiązać zadanie. Następnie przynieść piłki z cyframi i znakami matematycznymi niezbędnymi do zapisania rozwiązania tego zadania oraz ringa, w których będą ułożone piłki. Utrudnieniem tej pracy jest fakt, że potrzebną piłkę może przynieść tylko jedna osoba z drużyny, a dopiero po jej powrocie może wystartować kolejna. Wygrywa zespół, który szybciej ułoży rozwiązanie zadania.
W trakcie lekcji uczniowie korzystają z 94 piłek. Proponuję uatrakcyjnić zbieranie piłek stopami.

Dorota Kubicka


Bibliografia:
 1. Jaczewski A: Rozwój i zdrowie ucznia. Warszawa 1976.WSiP.
 2. Kierczak U.: Poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne nauczanie zintegrowane. Warszawa 2002. WSiP.
 3. Żak A.: 100 gier i zabaw ruchowych dla dzieci sześcioletnich z wykorzystaniem piłek edukacyjnych edubal. Wrocław 2004. Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Sportowej Dzieci Doktora Edubala.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie