Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs Papieski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2950 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to autorski scenariusz szkolnego konkursu przeprowadzonego z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II dla szkół podstawowych. Pomysł z powodzeniem może być wykorzystany podczas organizacji w szkole Dnia Papieskiego, tym bardziej, że uczestnikami są nie tylko wyłonieni drogą eliminacji reprezentanci klas, ale wszyscy uczniowie - cała widownia.

Jan Paweł II w 25 rocznicę pontyfikatu.

Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Regulamin konkursu

Przedmiot konkursu : Osoba Ojca Świętego Jana Pawła III

Adresaci : uczniowie klas IV–VI

Cel:
 • poszerzenie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, dzieciństwie, młodości, kapłaństwie, pontyfikacie
 • zainteresowanie osobą Jana Pała II
 • pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II
 • pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii
 • pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu kościoła lokalnego
 • wyłonienie reprezentantów do udziału w konkursie na szczeblu miejskim
Forma : konkurs drużynowy z aktywnym udziałem widowni

Należy przygotować:
stoliki i krzesełka do pracy drużynowej, kartoniki z numerem stolika, na stolikach małe pojemniki na cukierki, w zależności od ilości drużyn odpowiednią ilość małych cukierków, dla każdej drużyny: pisak, kartki papieru

Uwagi wstępne:
 1. Drużyny losują numer stolika, który staje się numerem drużyny.
 2. Każda drużyna wybiera sekretarza, który w jej imieniu odpowiadać będzie na pytania.
 3. Każda drużyna otrzymuje na początek kredyt 5 punktów – cukierków
 4. W wypadkach wątpliwych, o ilości przyznanych punktów decyduje jurry wybrane spośród nauczycieli – katechetów, z ks. proboszczem na czele.
 5. Szczegółowe zadania – patrz załącznik
Przebieg:

Powitanie
Modlitwa do Ducha Świętego – prowadzi ks. proboszcz

ZADANIE I
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 2 pytania, wybierając ich stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund punktacja:
Za dobrą odpowiedź drużyna otrzymuje wywalczone punkty- cukierki oraz bonifikatę tylu punktów, za ile wybrała pytanie. W razie odpowiedzi złej grupa traci jeden punkt- cukierek, po czym pytanie przechodzi na pozostałe grupy, które odpowiadają na nie pisemnie. Za złą lub brak odpowiedzi nie otrzymują punktów, a za dobrą odpowiedź zyskują jeden punkt - cukierek.

ZADANIE II
Zadanie dla wszystkich drużyn jednakowe: dopasuj nazwy do ich znaczeń - na wykonanie zadania przewidziano 1 minutę
punktacja: za każdą prawidłowo utworzoną parę 1 punkt - zadanie za max 4 punkty
Czas na wykonanie zadania wypełnia widownia śpiewem proponowanych piosenek

ZADANIE III
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 1 pytanie, wybierając jego stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund
punktacja: jak w zadaniu nr 1

ZADANIE IV
Zadanie dla wszystkich drużyn jednakowe: rozwiąż rebus - czas 2 minuty,
punktacja: zadanie za max 3 punkty
Czas na wykonanie zadania wypełnia widownia śpiewem proponowanych piosenek.

ZADANIE V
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 1 pytanie, wybierając jego stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund
punktacja: jak w zadaniu nr 1

ZADANIE VI
Zadanie dla wszystkich grup jednakowe: ułóż puzzle, odpowiedz pisemnie -co przedstawia ułożony obraz - czas wykonania zadania - 3 minuty
punktacja: zadanie za max 2 punkty

      Prowadzący aktywizuje w tym czasie widownię przez zadawanie niewykorzystanych przez drużyny pytań i przyznawanie za każdą dobrą odpowiedź jednego cukierka. (Gwarantuję, maksymalne zaangażowanie widowni !)

Ewentualna dogrywka – obejmuje 3 pytania
 • po przeczytaniu pytania, odpowiada drużyna, która najwcześniej zasygnalizuje gotowość odpowiedzi
 • gdy odpowiedź jest prawidłowa, drużyna otrzymuje 1 punkt
 • w razie złej odpowiedzi, odejmuje się jej 1 punkt
      Podsumowanie punktacji na tablicy oraz przeliczenie cukierków przez poszczególne drużyny. Wygrywa drużyna, która nazbiera największą ilość cukierków – punktów. Każda drużyna dzieli cukierki pomiędzy siebie. W razie, kiedy zabraknie cukierków do równego podziału – juror dokłada grupie dokładnie tyle, ile brakuje.

Wręczenie nagród, dyplomów
Podziękowanie uczestnikom, komisji, osobom, które uświetniły konkurs, widowni
Pożegnanie – modlitwa na zakończenie – prowadzi ks. proboszcz

ZAŁĄCZNIK
Pytania konkursowe dotyczące zadań nr 1,3,5 oraz w zadaniu nr 6 – dla publiczności.

Pytania za 1 punkt
 • W jakim państwie znajduje się siedziba Ojca świętego? /Watykan
 • Podaj dokładna datę urodzin Jana Pawła II / 18.05.1920
 • Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na Papieża / 16.10.1978
 • Jak nazywa się samochód, którym Jan Paweł II jest przywożony na spotkania z wiernymi? /papamobil
 • Jaki sport był pasją Karola Wojtyły ? /narciarstwo
 • W jakiej miejscowości urodził się i spędził dzieciństwo Karol Wojtyła? /Wadowice
 • Komu Jan Paweł II do końca się zawierzył? / Maryi
 • Jak nazywali Karola Wojtyłę koledzy w szkole? / Lolek
 • Jak nazywali księdza profesora Karola Wojtyłę jego studenci? / wujek
 • Jak nazywał się papież, który był poprzednikiem Jana Pawła II? / Jan Paweł I
 • Jak nazywa się wojsko, które pełni straż przy bramach wjazdowych i okolicach papieskich apartamentów? / Gwardia Szwajcarska
 • Czym rozpoczyna się dzień Jana Pawła II? / Medytacją i celebracją Mszy św.
 • Czym kończy się dzień Jana Pawła II? / modlitwą w prywatnej kaplicy
 • Gdzie umieszczono kulę, która raniła Jana Pawła II w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie? / w koronie Matki Boskiej Fatimskiej
 • Gdzie zatrudnił się Karol Wojtyła w czasie wojny, by uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec? /kamieniołomy, fabryka Solvay
Pytania za 2 punkty
 • Wymień co najmniej 2 tytuły książek, które napisał Jan Paweł II. / „Przekroczyć próg nadziei”, „ Dar i tajemnica”, „Tryptyk rzymski”
 • Gdzie mieści się letnia rezydencja Papieża? /Castel Gandolfo
 • Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II? / 8 (9)
 • Podaj dokładną datę zamachu na Jana Pawła II / 13.05.1981
 • Kto udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich, podaj imię i nazwisko. /abp Adam Sapiecha
 • Jakie jest zawołanie Jana Pawła II, co ono oznacza? Totus Tuus - cały Twój (Maryjo)
 • Dlaczego Karol Wojtyła będąc dzieckiem codziennie wstawał o godz. 6.00 rano? / był ministrantem i służył codziennie do Mszy św.
 • Podaj dokładną datę udzielenia Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich przez abp Adama Sapiechę / 1.11.1946
 • W jakiej miejscowości ksiądz Karol Wojtyła objął swoją pierwszą parafię? / Niegowić
 • W jaki sposób Jan Paweł II odniósł się do swego niedoszłego zabójcy Mahmeta Ali Agcy, niedługo po zamachu ? / przebaczył mu
 • Komu powierzył Jan Paweł II cały Kościół na początku swego pontyfikatu? / Maryi
 • Jakiego koloru atramentu używa Jan Paweł II, podpisując swe Encykliki? / złoty
 • Jakie studia rozpoczął Karol Wojtyła po zdaniu matury w 1938 roku? /polonistyczne
 • Jak nazywa się zamachowiec, który strzelał do Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie? /Mahmet Ali Aga
Pytania za 3 punkty
 • Wymień co najmniej 3 polskich świętych, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze./ M.M. Kolbe, brat Albert (Adam) Chmielowski, Rafał (Józef) Kalinowski, Jan Sarkander, Melchior Grodziecki, Jadwiga – królowa, Kinga – królowa, Jan z Dukli, Teresa Benedykta od krzyża (Edyta Stein), Maria, Faustyna Kowalska)
 • Wymień co najmniej 3 rodzaje papieskich dokumentów. /Encykliki, Adhortacje, Orędzia, Listy apostolskie, Konstytucje apostolskie, Bulle, Brewe
 • Czym interesował się Karol Wojtyła będąc w gimnazjum? / Literaturą dramatyczną, teatrem
 • W którym roku Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży? /1985
 • Podaj miesiąc i dzień, w którym z inicjatywy Jana Pawła II obchodzony jest Światowy Dzień Chorego? /.02.11
 • Dlaczego Jana Pawła II można nazwać pielgrzymem jedności i dialogu? / dąży do przywrócenia utraconej jedności w Kościele, spotyka się i rozmawia z innymi religiami
 • Wytłumacz trudne słowo: ekumenizm. /dążenie do przywrócenia jedności między chrześcijanami, dialog z innymi religiami
 • Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” / 1 w 1979 r
 • Jakie miejscowości odwiedził Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku? / Kraków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską
 • Ilu świętych Jan Paweł II kanonizował, można pomylić się o 70 . /464
 • Ilu błogosławionych ogłosił Jan Paweł II, można pomylić się o 100 /1309
 • Jakie hasło towarzyszyło Janowi Pawłowi II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski? / Bóg bogaty w miłosierdzie
 • Jakie sanktuarium poświęcił Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski? / Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • Jak nazywają się obrady połączone z modlitwą kardynałów całego świata, w celu wybrania papieża?/ konklawe
Zadania dla wszystkich grup jednakowe:

ZADANIE II
Dopasuj nazwy do ich znaczeń:

Pektorał -- Ozdobny krzyż wykonany najczęściej ze złota, zawieszony na szyi i przypięty do piersi. Czasami są w nim relikwie.

Pierścień -- U Papieża oznacza więź z Kościołem powszechnym. Jest na nim wygrawerowany herb Ojca świętego.

Pastorał -- Długa laska, zakrzywiona u góry, oznacza pasterską władzę

Paliusz -- Wąski, biały pas z sześcioma czarnymi krzyżykami, nakładany na ramiona podczas celebrowania przez papieża Mszy świętej.

ZADANIE IV
Rozwiąż rebus - 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II

ZADANIE VI
Ułóż puzzle i odpowiedz pisemnie co przedstawia ułożony obraz - herb Jana Pawła II

Dogrywka:
 • Podczas jakiego święta obchodzonego w Kościele, Jan Paweł II chrzci kilkoro dzieci? /Święto Chrztu Pańskiego
 • W którym roku po raz pierwszy obchodzony był Dzień Papieski? /2000
 • Jak nazywa się osobisty fotograf Jana Pawła II? / Arturo Mari
Opracowała: Renata Witosz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie