Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela oddziału przedszkolnego i WDŻ

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2022 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym pracuję w oddziale przedszkolnym oraz prowadzę zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Przedstawiam państwu opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam w roku szkolnym 2004/2005.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Barbara Nowakowska


Nauczyciel oddziału przedszkolnego i wychowania do życia w rodzinie
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Izbicy Kujawskiej na lata 2004 - 2007

Izbica Kujawska 2004r.


WYMAGANIE


ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI
§ 5 ust 2 pkt 1
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz
doskonalenia swojej
pracy i podwyższenia
jakości pracy szkoły w tym wykorzystanie i doskonalenie
umiejętności stosowania
technologii komputerowej
i informacyjnej
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.


2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
3. Organizowanie imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym i szkole.


4. Prowadzenie klubu Wiewiórka dla uczniów klas 0 - III.

5. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego "Żyjmy zdrowo" .


6. 0pracowanie,wdrożenie i ewaluacja programu edukacja ekologiczna dla dzieci 6-1etnich.

7. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu dotyczącego kultury osobistej uczniów "Jestem kulturalny i uprzejmy”. .

8. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli w szczególności dotyczącym tworzenia programów dydaktycznych wychowawczych aktywizujących metod nauczania, dokumentowania zadań

9. Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych dokumentów wdrażaniem technologii komputerowej dokumentów informacyjnej.

10. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

11. Opracowanie projektu ,, Ścieżką po Kujawach”

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODW, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki "awans zawodowy".

Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego,
aktywizujących metod pracy, zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu,
praca z dzieckiem trudnym.

Zbieranie ciekawych pomysłów
do przygotowania imprez,
opracowanie scenariuszy, ocena
imprez.

Przygotowanie dokumentacji klubu, prowadzenie kroniki,
projektowanie imprez klubu.

Opracowanie merytoryczne projektu, wdrożenie do
realizacji, opracowanie ewaluacji.


Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie programu we własnej szkole.


Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie programu we własnej szkole.Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego w ramach WDN.

Tematyka i harmonogram przygotowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.Tematyka opracowana przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielamiWybór ciekawych miejsc na Kujawach, opracowanie projektu, wdrożenie do realizacji


Wrzesień 2004

Na bieżąco

Cały okres stażu wg kalendarium szkolnego


Cały okres stażu


Rok szkolny
2004/2005
2005/2006
marzec/kwiecień
W okresie stażuW okresie stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu
Cały okres stażuW okresie stażu

§ 5 ust 2 pkt 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.


2. Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i oddziału przedszkolnego oraz udostępnienie ich zainteresowanym nauczycielom

Ankietowanie potrzeb nauczycieli, opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz scenariuszy lub konspektów.


Zbieranie ciekawych pomysłów przydatnych do przygotowania imprez szkolnych, opracowanie scenariuszy, zbieranie opiniiCały okres stażu

Cały okres stażu

§ 5 ust 2 pkt 36
Opracowanie co najmniej
dwóch publikacji lub
innych materiałów
związanych z
wykonywaną pracą1. 0publikowanie na stronach internetowych scenariuszy uroczystości z oddziału przedszkolnego.

2. Przygotowanie referatów prelekcji na spotkania z rodzicami.

3. Publikowanie na stronach internetowych przykładowych scenariuszy zajęć Wychowania do życia w rodzinie


Przygotowanie scenariuszy
przesłanie do internetu.
Przygotowanie wystąpienia
i ulotek informacyjnych dla
rodziców.

Przygotowanie scenariuszy
przesłanie do internetu.


W okresie stażu

Cały okres stażu wg potrzeb


W okresie stażu

§ 5 ust 2 pkt 3 c
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów ciekawych nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych ciekawych wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli1. Przygotowanie zajęć otwartych dla zespołów samokształceniowych zainteresowanych nauczycieli w tym nauczycieli stażystów kontraktowych.


2. Opieka nad praktykantami3. Organizowanie lekcji otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców


Przygotowanie tematyki zajęć, scenariuszy lub konspektów, przygotowanie materiałów szkoleniowych
Opracowanie harmonogramu praktyki, prowadzenie zajęć pokazowych, hospitacja zajęć prowadzonych przez studenta


Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć, wybieranie scenariuszy, podział ról, przygotowanie klasy ( dekoracje)


Cały okres stażu wg. Potrzeb

Rok szkolny 2004/2005 październik


Wg. Kalendarza imprez§ 5 ust 2 pkt 3 d
Aktywna i systematyczna
współpraca ze
strukturami
samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz
edukacji, pomocy
społecznej lub
postępowanie w sprawach nieletnich.1. Współpraca z zakładami pracy, pocztą strażą pożarną itp.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno pedagogiczną w Lubrańcu.

3. Współpraca z lekarzem, pielęgniarką szkolną oraz stomatologiem.

4. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.

5. Współpraca z Rejonowym zarządem PCK w Radziejowie.

Wycieczki do zakładów pracy
Pisanie opinii, konsultacje, realizacja zalecanych ćwiczeń.
Przygotowanie warsztatów, spotkań dla rodzicówWycieczki, pogadanki dla uczniów
Prowadzenie wspólnych zajęć, wyjazdów, zabaw, konkursów.Udział w akcjach organizowanych przez zarząd PCK

Na bieżąco w miarę potrzeb.Na bieżąco w miarę potrzeb.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu

§ 5 ust 2 pkt 3 h
wykonywanie
samodzielnie lub we
współpracy z zespołem
innych zadań na rzecz
edukacji, pomocy
społecznej postępowania
w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących
osiągnięć w pracy
zawodowej.


1. Przygotowanie gminnego konkursu plastycznego dotyczącego tematyki zdrowotnej

2. Prowadzenie kroniki szkolnejOpracowanie regulaminu, przygotowanie konkursu, przygotowanie dyplomów, nagród


Zbieranie i dokumentowanie w postaci zdjęć, wycinków z prasy, wpisów do kroniki wszystkich ważnych wydarzeń życia szkołyRaz w każdym roku stażu
marzec /kwiecień


Cały okres stażu


§ 5 ust 2 pkt 4
Umiejętność
Rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych
Zauważenie sytuacji problemowej, zdiagnozowanie, poszukiwanie rozwiązań. Prognozowanie następstw. Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami. Adaptacja do rzeczywistych warunków działania

Wg potrzebOpracowała mgr B. Nowakowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie