Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Magiczny świat teatru

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 867 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program rozwijania zainteresowań teatralnych w klasach I-III szkoły podstawowej zakłada rozszerzenie materiału o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej i artystycznej.

„MAGICZNY ŚWIAT TEATRU” program edukacji teatralnej w nauczaniu zintegrowanym
Opracowały: Anna Tarkowska, Anna Kurys
Cele i założenia edukacyjne programu:

Realizacja programu zakłada kilka głównych celów. Przede wszystkim umożliwianie kontaktu ze sztuką teatralną i filmową, przez aktywne uczestnictwo. Wzbogacanie i rozszerzanie wiedzy i słownictwa z tego zakresu. Uwrażliwianie na piękno, dobro i rozwijanie wyobraźni. Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym, oraz kształtowanie kreatywnej osobowości. Realizując program dążymy do osiągnięcia przez uczniów celów w kategoriach wiadomości, umiejętności i postaw.
CEL I GŁÓWNE ZADANIA:

- kształtowanie wrażliwości na sztukę teatraln±, refleksyjność w odbiorze
- rozwijanie zainteresowań teatrem
- percepcja sztuk teatralnych oraz uczestniczenie w różnych formach dramy
- wyławianie utalentowanych uczniów, którzy poprzez pracę w kole teatralnym kształtowaliby swoją wyobraźnię i wyzwalali w sobie twórczą aktywność
- przeciwdziałanie nudzie szkolnej
- wyzwalanie uczniowskiej wyobraĽni, zdolności do improwizacji
- nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji
- kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości
- nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań aktorskich, dorastania do pełnienia ról społecznych
- nabycie umiejętności odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, układem tanecznym, gra aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracje, strojem, charakteryzacjaaktorów; dynamiki i przebiegu akcji przedstawionej w balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, w teatrzyku kukiełkowym
- rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich, w przegl±dach teatrzyków, w prezentowaniu przygotowywanych przedstawień na choince szkolnej, na terenie klasy, szkoły, gminy, powiatu , dla rodziców, dziadków, nauczycieli, kolegów i koleżanek
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie uczuciowego stosunku do ksi±żek, czasopism dziecięcych
- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [ udział jednostki w sukcesie zespołu ]
- utrwalenie więzi międzypokoleniowej podczas wystawiania przedstawień dla rodziców, dziadków, kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych wiosek
- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci maj±cych trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.

Uczeń pozna :
Teatr
- różne rodzaje teatrów (żywego planu, lalki, jednego aktora, cieni,
pantomima)
- słownictwo (teatr, scenarzysta, scenograf, reżyser, rola główna
drugoplanowa, dialog, monolog, inscenizacja, sztuka, spektakl, sufler)

Uczeń nabędzie umiejętności:
- bycia widzem teatralnym
- wypowiadania się na określony temat – udział w tematycznych dyskusjach
- wyrażania siebie przez sztukę (aktorską, plastyczną, ruchową)
- doskonalenia czytania z podziałem na role
- recytacji i poprawnego wypowiadania się
- wypowiadania się poprzez ruch, mimikę i gest
- współdziałania w zespole
- własnej interpretacji utworów
- samorealizacji i zaspakajanie potrzeby sukcesu

Ukształtuje postawy:
- emocjonalnego stosunku do sztuki teatralnej
- gotowości podejmowania działań tworzenia, lub współtworzenia sztuk teatralnych
- samodzielność w działaniu i myśleniu
- szacunku i tolerancji dla innych
Rodzaje aktywności uczniów:
· udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych
· udział w dyskusjach
· udział w działalności plastycznej
· zaangażowanie w przygotowywanie spektakli , kostiumów scenografii i wszelkich rekwizytów
· tworzenie własnych tekstów ( rymowanych i prozy) oraz umiejętność ich kreacji
· czytanie i umiejętność recytacji indywidualnej oraz z podziałem na role
· umiejętność współdziałania w zespole
· tolerancja dla innych

Formy, metody pracy i rodzaje aktywności

1) Praca z całą klasą
2) Praca z grupą
3) Praca indywidualna
4) Działalność :
- intelektualna
- językowa
- plastyczno-konstrukcyjna
- muzyczno-ruchowa
5) Oglądanie sztuk teatralnych, wystaw
6) Udział w dyskusjach
7) Udział w różnego rodzaju konkursach: teatralnych, recytatorskich

Środki dydaktyczne
· książki dla klas I-III i inne
· plakaty
· materiały plastyczne
· scenariusze sztuk teatralnych
· środki multimedialne
· czasopisma

TREŚCI PROGRAMOWE I SPOSOBY REALIZACJI

Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa I
Zagadnienia programowe:
1. Oglądanie podstawowych gatunków filmu ( animowany, dokumentalny, fabularny) w kinie, w domu, w szkole z kaset video;
2. Wzbogacanie słownictwa z zakresu wiedzy filmowej: kamera, aparat filmowy, kadr, fotos, prezenter telewizyjny;
3. Zapoznanie z budową i funkcjami aparatu fotograficznego i kamery;
4. Rysowanie komiksu jako przygotowanie do tworzenia własnego filmiku rysunkowego;
5. Wykonanie modelu aparatu fotograficznego przy wykorzystaniu łączenia technik plastyczno – konstrukcyjnych:
6. Zapoznanie z różnymi rodzajami teatrów (lalki, cieni, żywego planu, jednego aktora, balet, pantomima, opera, operetka);
7. Wzbogacanie słownictwa z zakresu wiedzy teatralnej ( scena, aktor, sufler, widz, reżyser – reżyseria, scenograf – scenografia, dialog, monolog, kostiumy);
8. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa II
1. Zapoznanie z programami telewizyjnymi skierowanymi do dzieci – oglądanie i dyskusja;
2. Oglądanie i ocenianie filmów popularno- naukowych o tematyce dostępnej dzieciom;
3. Tworzenie własnej audycji ( wywiad, scenki dramowe);
4. Obsługa telewizora i video;
5. Doskonalenie techniki czytania z podziałem na role jako przygotowanie do przedstawienia teatralnego z kategorii żywego planu
6. Zapoznanie z różnymi rodzajami lalek i sposobami ich animacji;
7. Przygotowanie kukiełek do przedstawienia teatru lalkowego
8. Przedstawienie przygotowanego przedstawienia kukiełkowego
9. Założenie klubu dyskusyjnego
10. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
11. Oglądanie podstawowych gatunków filmów w kinie, w domu, w szkole z kaset video;

Edukacja teatralno-filmowa wiedza i umiejętności klasa III

1. Zapoznanie z rysem historycznym powstawania teatru
2. Rodzaje dekoracji ( umowna i pełna)
3. Pomoc przy projektowaniu i wykonaniu scenografii do przedstawienia
4. Wdrażanie do samodzielnego interpretowania i kreowania utworów literackich
5. Kształcenie umiejętności pięknej recytacji, umiejętności oddechu, siły i natężenia głosu;
6. Czynny udział w przygotowaniach związanych z powstaniem sztuki teatralnej. Kreacja własnej roli
7. Prezentacja sztuki teatralnej;
8. Udział w spektaklach teatralnych jako widz i spotkaniach ludzi teatru;
9. Oglądanie podstawowych gatunków filmów w kinie, w domu, w szkole z kaset video;

Oczekiwane efekty

Realizacja autorskiego programu pozwoli na wszechstronne kształtowanie osobowości ucznia poprzez podnoszenie poziomu jego wiedzy i umiejętności praktycznych, wykształcającej gotowość odbioru sztuki teatralnej i filmowej, oraz umiejętności stosowania jej w codziennym życiu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie