Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Grzybobranie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 35424 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Test kompetencji jezykowej dla klasy V zatytułowany"Grzybobranie"sprawdza wiedzę i umiejetności przewidziane podstawą programową.Moze być wykorzystany przez nauczycieli języka polskiego, którzy przygotowują swoich uczniów do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ – KLASA V

GRZYBOBRANIE

Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,
Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice,
Co są godłem panieństwa, bo ich czerw nie zjada,
I dziwna, żaden owad na nich nie usiada.
Panienki za smukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy,
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory,
Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.
Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku
Dla szkodliwości albo niedobrego smaku;
Lecz nie są bez użytku, one zwierza pasą
I gniazdem są owadów i gajów okrasą.
Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi
Naczyń stołowych sterczą: tu z krągłymi brzegi
Surojadki srebrzyste; żółte i czerwone,
Niby czareczki różnym winem napełnione;
Kozak, jak przewrócone kubka dno wypukłe,
Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe,
Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie,
Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie,
I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona
Purchawka, jak pieprzniczka – zaś innych imiona
Znane tylko w zajęczym lub wilczym języku,
Od ludzi nie ochrzczone, a jest ich bez liku.

Adam Mickiewicz ”Pan Tadeusz”: fragm.. Księgi III
 1. Tekst ten jest napisany:
  1. prozą
  2. wierszem
  3. nie można tego określić
  4. żadna odpowiedź nie jest poprawna
 2. Jakich grzybów poszukiwały dziewczęta?
  1. rydzów
  2. borowików
  3. kozaków
  4. surojadek
 3. Dlaczego wszyscy grzybiarze chcieli znaleźć rydza?
  1. sławiono go w pieśniach litewskich
  2. czerw go nigdy nie zjadał
  3. nazywano go grzybów pułkownikiem
  4. był najsmaczniejszy
 4. Jakie kolory pojawiają się w tekście?
  1. zielony, biały, żółty
  2. czerwony, czarny, szary
  3. biały, żółty, szary
  4. srebrzysty, czerwony, różowy
 5. Określenie zielony obrus łąko to:
  1. wyraz dźwiękonaśladowczy
  2. porównanie
  3. personifikacja
  4. metafora
 6. Po ile sylab mają cztery pierwsze wersy tekstu?
  1. 10
  2. 11
  3. 12
  4. 13
 7. Wypisz z tekstu 4 epitety wraz z wyrazami, które określają. Podkreśl epitety.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Z jakich części mowy są zbudowane związki, które zapisałeś w zadaniu nr 7? Odpowiedz pełnym zdaniem.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. Zmęczony grzybiarz odpoczywał w cieniu zielonego, rozłożystego i pachnącego żywicą drzewa.

  Powyższe wypowiedzenie to:
  1. zdanie pojedyncze
  2. zdanie złożone podrzędnie
  3. zdanie złożone współrzędnie
  4. równoważnik zdania
 10. Jakie znaki interpunkcyjne znajdują się w tym tekście?
  1. średnik, kropka, przecinek, cudzysłów
  2. przecinek, kropka, wielokropek, średnik
  3. dwukropek, średnik, przecinek, myślnik
  4. kropka, dwukropek, przecinek, wykrzyknik
 11. Informacje na temat Adama Mickiewicza znajdziesz w:
  1. „Słowniku języka polskiego”
  2. „Encyklopedii Powszechnej PWN”
  3. „Słowniku pisarzy polskich”
  4. „Słowniku frazeologicznym”
 12. Utwórz rodzinę wyrazów. Podaj co najmniej dwa wyrazy.
  1. grzyb - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. smak - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13. W którym szeregu znajdują się wyrazy uporządkowane alfabetycznie?
  1. surojadki, lisice, lejki, muchomory, purchawki
  2. lejki, lisice, rydze, surojadki, kozaki
  3. bielaki, borowiki, lisice, kozaki, muchomory
  4. borowiki, pieprzniczki, purchawki, rydze, surojadki
 14. Ostatnio jak grzyby po deszczu powstają wypożyczalnie płyt DVD.
  Podkreślone wyrażenie w powyższym zdaniu oznacza tyle samo co:
  1. niespodziewanie
  2. szybko i licznie
  3. nielegalnie
  4. rzadko
 15. Wybierz z tekstu cztery wyrazy z trudnością ortograficzną i wyjaśnij ich pisownię.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16. Napisz opowiadanie pt. „To było niezwykłe grzybobranie”. Zamieść w nim opis wybranej rośliny, na którą można natknąć się w lesie.
KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU GRZYBOBRANIE

Numer zadania Odpowiedzi i kryterium punktowania Suma punktów
1. B Wskazanie na podstawie tekstu poprawnej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
2. B Wskazanie na podstawie tekstu poprawnej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
3. D Wskazanie na podstawie tekstu poprawnej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
4. A Wskazanie na podstawie tekstu poprawnej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
5. D Wskazanie na podstawie testu poprawnej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
6. D Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
7. Na przykład: niedobrego smaku, zielonym obrusie, krągłymi brzegi, surojadki srebrzyste Poprawne wypisanie z tekstu epitetów wraz z wyrazami, które określają i podkreślenie epitetów- 2 pkt 2 pkt
8. Związki zapisane w zadaniu nr 7 zbudowane są z rzeczownika i przymiotnika. Prawidłowa odpowiedź udzielona w formie pełnego zdania- 1 pkt 1 pkt
9. A Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
10. C Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
11. C Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
12. Na przykład:
 1. grzybiarz, grzybobranie
 2. smaczny, smakować
Prawidłowo wymienione co najmniej dwa wyrazy należące do rodziny wyrazów grzyb – 1 pkt Prawidłowo wymienione co najmniej dwa wyrazy należące do rodziny wyrazów smak- 1 pkt
2 pkt
13. D Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
14. B Udzielenie prawidłowej odpowiedzi- 1 pkt 1 pkt
15. Na przykład:
grzyby-„rz” po spółgłosce „g”, pospólstwo-pospolity, litewski-przymiotnik utworzony od nazwy państwa, gajów- „ó” w zakończeniach dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego
Prawidłowo zapisane cztery wyrazy z trudnością ortograficzną wybrane z tekstu wraz z uzasadnieniem ich pisowni- 2 pkt
2 pkt
16. Uczeń może posłużyć się w swoim opowiadaniu tekstem Mickiewicza lub własnymi doświadczeniami.

Zachowanie formy opowiadania- 1 pkt
Realizacja tematu (uwzględnienie opisu)- 1 pkt
Kompozycja wypowiedzi- 1 pkt
Spójność i logiczność wypowiedzi- 1 pkt
Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd)- 1 pkt
Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd ort. i 1 błąd interpunkcyjny)-1 pkt
6 pkt


KARTOTEKA TESTU GRZYBOBRANIE

Numer zadania Badana czynność ucznia Uczeń potrafi: Standard Typ zadania
1. - odróżnić test pisany prozą od tekstu pisanego wierszem - określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu WW
2. - odszukać dane w tekście i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie - odczytuje dane z tekstu i odpowiada na pytania z nim związane WW
3. - odszukać dane w tekście i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie - odczytuje dane z tekstu i odpowiada na pytania z nim związane WW
4. - odszukać dane w tekście i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie - odczytuje dane z tekstu i odpowiada na pytania z nim związane WW
5. - nazwać podany środek stylistyczny - określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu WW
6. - policzyć sylaby w wersie - odczytuje dane z tekstu I odpowiada na pytanie WW
7. - wskazać w tekście epitety i wyrazy, które są przez nie określane - określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu - odczytuje dane z tekstu i odpowiada na pytanie KO
8. - nazwać części mowy - udzielić odpowiedzi na postawione pytanie w formie pełnego zdania - posługuje się poznanymi terminami KO
9. - odróżnić typy wypowiedzeń - posługuje się poznanymi terminami WW
10. - odszukać w tekście dane i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie - odczytuje dane z tekstu i odpowiada na pytania z nim związane WW
11. - odnaleźć potrzebne mu informacje; wie, gdzie je odnaleźć - wskazuje źródło informacji WW
12. - utworzyć rodzinę wyrazów - posługuje się poznanymi terminami KO
13. - uporządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej - posługuje się źródłem informacji WW
14. - wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego - dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne WW
15. - wskazać wyrazy z trudnością ortograficzną i wyjaśnić ich pisownię, stosując zasady pisowni - odczytuje dane z tekstu - przestrzega norm ortograficznych RO
16. - zredagować opowiadanie - sformułować wypowiedź poprawną pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym i kompozycyjnym - pisze na temat i zgodnie z celem - buduje tekst poprawny kompozycyjnie, przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych RO


WW - zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru

KO – zadanie otwarte z krótką odpowiedzią

RO – zadanie otwarte z rozszerzoną odpowiedzią

Opracowała: Beata Kołodziej

nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie