Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zwierzęta wodne - scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6581 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym przedstawić nauczycielom nauczania zintegrowanego scenariusz zajęć dla klasy trzeciej z zakresu edukacji przyrodniczo-polonistycznej. Lekcja ta wymagała od uczniów dużej samodzielności w poszukiwaniu wiadomości oraz umiejętności współpracy w zespole, ponadto uwzględniając różne możliwości uczniów prowadziłam pracę na poziomach. Prezentuję tu również samodzielnie przygotowane karty pracy do lekcji.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III

AUTORKA: Jolanta Kantypowicz

HASŁO BLOKU: ŻYCIE W WODZIE

HASŁO DNIA: ZWIERZĘTA WODNE

EDUKACJA PRZYRODNICZO - POLONISTYCZNA:

      Samodzielne poszukiwanie informacji na temat zwierząt wodnych i prezentowanie zdobytych wiadomości. Wypowiedzi uczniów na temat zwierząt i roślin, które obserwował Sobieradzik. Głośne jednostkowe czytanie wybranych fragmentów tekstu. Wyrazy pokrewne.

CELE OGÓLNE:
 • Poznawanie środowisk przyrodniczych - środowisko wodne.
 • Poznanie różnorodności świata zwierząt wodnych – grupy taksonomiczne.
 • Wdrażanie do poszukiwania różnych źródeł informacji.
 • Wdrażanie do wielozdaniowej wypowiedzi
 • Wdrażanie do samodzielności w pracy.
 • Budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania wydarzeń za pomocą dramy.
 • Wdrażanie do integracji w grupie.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji;
 • potrafi ciekawie zaprezentować samodzielnie zdobytą wiedzę;
 • wyróżnia grupy taksonomiczne zwierząt wodnych i zna ich przedstawicieli;
 • dostrzega zależność zwierząt wodnych od środowiska, w którym żyją;
 • czyta tekst cicho ze zrozumieniem;
 • prowadzi dialogi i dobiera słowa adekwatnie do wypowiedzi;
 • przedstawia w dramie zdarzenia za pomocą środków werbalnych i pozawerbalnych;
 • wyszukuje odpowiednie fragmenty z tekstu;
 • układa odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;
 • uzupełnia ilustrację nalepkami zgodnie z treścią tekstu;
 • wypowiada się na dany temat;
 • tworzy wyrazy pokrewne;
 • umie współpracować w grupie;
METODY:

słowna – czytanie informacji z różnych źródeł, wypowiedzi uczniów nt. zwierząt wodnych, ciche czytanie tekstu, głośne czytanie wybranych fragmentów, udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela, drama, śpiewanie piosenki

oglądowa – oglądanie plansz i tablic, albumów i atlasów o zwierzętach wodnych, ilustracje z naklejkami w karcie pracy, ilustracje mieszkańców wód w podręczniku

działań praktycznych – ułożenie rozsypanki sylabowej, wykonanie ćwiczeń w karcie pracy, uzupełnianie kart, naklejanie nalepek

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: odtwarzacz i płyta CD z nagraniem piosenki pt. Żaby, plansze, tablice przyrodnicze, atlasy, albumy, encyklopedie, słowniki, preparat przedstawiający rozwój żaby, rozsypanka sylabowa, karty do pracy na poziomach, podręczniki i karty pracy „Wesoła szkoła” kl.3, naklejki, karta oceny dla każdego zespołu (karta imitująca staw i nalepki żab)

CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ: 2 x 45 min, sala lekcyjna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
 1. Powitanie.
 2. Zapowiedź tematu:
  Wspólne zaśpiewanie znanej dzieciom piosenki pt. Żaby. (ZAŁĄCZNIK 1) (dzieci siedzą w kręgu na dywanie)
 3. Zapowiedź pracy w grupach i omówienie systemu oceniania – za aktywność i współpracę w grupie zbieranie żabek do stawu (naklejki żab i błękitna karta imitująca staw).
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
 1. Wprowadzenie do tematu.
  Ułożenie z rozsypanki sylabowej hasła:
  ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W WODZIE (ZAŁĄCZNIK 2)
 2. Wyłonienie grup i omówienie ich zadań:
  Losowanie przez każde dziecko paska papieru z jednym z haseł:
  • RYBY
  • PŁAZY
  • SSAKI, PTAKI I GADY
  • OWADY, ŚLIMAKI, PAJĄKI I SKORUPIAKI
  i uformowanie w ten sposób poszczególnych grup.
 3. Praca w grupach:
  Każda grupa podchodzi do stanowiska z hasłem, jakie wylosowała i zapoznaje się z zadaniami:

  GRUPA I: RYBY

       Na swoim stanowisku ma atlasy, albumy i tablice ryb, encyklopedie przyrodnicze, podręcznik oraz instrukcję z zadaniami.

  Korzystając ze zgromadzonych materiałów oraz podręcznika (str.83) zbierzcie jak najwięcej informacji i ciekawostek na temat ryb jako mieszkańców środowiska wodnego, a następnie przygotujcie prezentację dla kolegów (opowiedzcie o rybach i przedstawcie ilustracje).

  Pytania i polecenia pomocnicze:
  1. Jakie zwierzęta nie mogą żyć bez wody i dlaczego?
  2. Jak ryby przystosowały się do życia w wodzie?
  3. Gatunki ryb najczęściej spotykanych w rzekach i jeziorach.
  GRUPA II: PŁAZY

       Na swoim stanowisku ma albumy, tablice, encyklopedie i słowniki przyrodnicze, preparat biologiczny – ROZWÓJ ŻABY, podręcznik oraz instrukcję z zadaniami.

        Korzystając ze zgromadzonych materiałów oraz podręcznika (str.83) zbierzcie jak najwięcej informacji i ciekawostek na temat płazów jako mieszkańców środowiska wodnego, a następnie przygotujcie prezentację dla kolegów (opowiedzcie o płazach i pokażcie ilustracje).

  Pytania i polecenia pomocnicze:
  1. Jakie zwierzęta żyją na lądzie, ale ich potomstwo przychodzi na świat w wodzie?
  2. Przedstawiciele płazów.
  3. Przedstaw rozwój żaby – pokaz preparatu.
  GRUPA III: SSAKI, PTAKI I GADY

       Na swoim stanowisku ma atlasy, albumy, tablice i encyklopedie przyrodnicze, podręcznik oraz instrukcję z zadaniami.

       Korzystając z zebranych materiałów oraz podręcznika (str.84) zbierzcie jak najwięcej informacji i ciekawostek na temat ssaków, ptaków i gadów związanych ze środowiskiem wodnym, a następnie przygotujcie prezentację dla kolegów (opowiedzcie o tej grupie zwierząt i pokażcie ilustracje).

  Pytania i polecenia pomocnicze:
  1. Jakie znasz ssaki, które przystosowane są do życia w środowisku wodnym?
  2. W jaki sposób bóbr przystosował się do poruszania w wodzie.
  3. Wymień ptaki żywiące się rybami.
  4. Jakie znasz gady związane ze środowiskiem wodnym?
  GRUPA IV: OWADY, ŚLIMAKI, PAJĄKI I SKORUPIAKI

        Na swoim stanowisku ma atlasy, albumy, plansze i encyklopedie przyrodnicze, podręcznik oraz instrukcję z zadaniami.

        Korzystając z zebranych materiałów oraz podręcznika (str.85) zbierzcie jak najwięcej informacji i ciekawostek na temat owadów, ślimaków, pająków oraz skorupiaków związanych ze środowiskiem wodnym, a następnie przygotujcie prezentację dla kolegów (opowiedzcie o tej grupie zwierząt i przedstawcie plansze).

        Pytania i polecenia pomocnicze:
  1. Jakie znasz owady wodne?
  2. Wymień nazwy ślimaków żerujących na roślinach wodnych.
  3. Opowiedz o pająku topiku.
  4. Cechy charakterystyczne skorupiaków oraz ich przedstawiciele.
 4. Prezentacje poszczególnych grup – przedstawianie zwierząt żyjących w wodzie należących do różnych grup taksonomicznych.
        Ocena przedstawionej prezentacji, umiejętności dokonania podziału pracy i zgodnego współdziałania w grupie – przyznanie naklejek żabek.
 5. Uzupełnienie tabeli nazwami grup zwierząt (gady, płazy, ryby) na podstawie podanych cech – karta pracy 58 ćw. 2.

  grupa zwierząt cecha ......... .......... ...........
  żyją tylko w wodzie TAK NIE NIE
  oddychają w wodzie TAK NIE NIE
  składają jaja w wodzie TAK TAK NIE


  Praca wykonana zespołowo – ocena poprawności pracy i przyznanie żabek grupom.
 6. Utrwalenie zdobytych wiadomości poprzez samodzielne wypełnienie kart pracy.
  POZIOM I: Wpisz odpowiednią nazwę grupy zwierząt do podanych informacji. ( ZAŁĄCZNIK 3)
  POZIOM II Spośród podanych nazw grup zwierząt, wybierz i dopasuj odpowiednią do załączonych informacji (ZAŁĄCZNIK 4)
  POZIOM III: Wytnij ilustracje i wklej pod odpowiednią nazwą grupy zwierząt. (ZAŁĄCZNIK 5)
 7. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
  Wklejenie do zeszytów rozsypanki wyrazowej jako tematu zajęć oraz uzupełnionej karty.

  ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE Zabawa bieżna: Szczupaki i karasie
 8. Ciche czytanie ze zrozumieniem relacji Sobieradzika znad stawu, w celu zapamiętania nazw roślin i zwierząt wodnych – „Co w stawie piszczy?” ( podręcznik s.86).
 9. Uzupełnianie nalepkami rysunku stawu zgodnie z tekstem pt.„Co w stawie piszczy?” ( karta pracy 58 ćw. 3)
 10. Opowiadanie treści uzupełnionej ilustracji połączone z wyszukiwaniem i głośnym jednostkowym czytaniem odpowiednich fragmentów tekstu.
 11. Scenki dramowe ilustrujące wydarzenia na stawie.
  Tematy scenek, np. Lekcja pływania łabędzi, Rodzina perkozów na wycieczce, grupy losują i przygotowują w zespołach środkami werbalnymi i pozawerbalnymi. Ocena pracy zespołów – przyznanie nalepek.
 12. Słuchanie wzorowego czytania relacji Sobieradzika pt. „Co słychać pod wodą?” (podręcznik s.87).
 13. Układanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu połączone z wyszukiwaniem odpowiednich fragmentów sprawozdania.
  • Jakie zwyczaje zwierząt poznałeś dzięki temu sprawozdaniu?
  • Które z nich szczególnie cię zainteresowały?
  • Jakie rośliny wodne zauważył Sobieradzik?
 14. Uzupełnianie nalepkami rysunku stawu zgodnie tekstem pt. „Co słychać pod wodą?” (karta pracy 59 ćw. 1).
 15. Wyrazy pokrewne:
  • Uzupełnianie tekstu wyrazami pokrewnymi.
  • Kolorowanie pól z wyrazami należącymi do rodziny wyrazu ryba.
  • Tworzenie wyrazów pokrewnych (krewny, krewniak, pokrewny) (karta pracy 62 ćw. 3 – 6)
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
 1. Podsumowanie lekcji i ocena pracy grup.
  • Jaki był temat dzisiejszych zajęć?
  • Jakie grupy zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym dziś wyróżniliśmy?
  • Wymień tych przedstawicieli poszczególnych grup, których zapamiętałeś?
  • Z jakich miejsc zdawał nam relacje Sobieradzik?
  • Jakich ciekawostek dostarczył nam Sobieradzik poprzez swoje relacje?
  • Co to są wyrazy pokrewne?
  Podliczenie ilości zebranych żabek w stawie, wyłonienie najbardziej aktywnej i zgodnie pracującej grupy.
 2. Zadanie pracy domowej.
  Karta pracy 60 ćw.1
  Karta pracy 61 ćw.4-6

ZAŁĄCZNIK 1:
Piosenka pt. „ŻABY”
Słowa: Joanna Kulmowa
Muzyka: Zbigniew Ciechan

Żaby mają zachrypnięte głosy,
bo na łąkach za dużo rosy,
bo w bajorku za zimno jeszcze,
bo padają, bo padają
za chłodne deszcze,
bo padają, bo padają
za chłodne deszcze.

Siedzą żaby w wilgotnym błotku,
Bez deszczowych płaszczyków, bez botków.
Przemakają od głowy po piętę
i dlatego, i dlatego są zachrypnięte,
i dlatego, i dlatego są zachrypnięte.


ZAŁĄCZNIK 2:

CE RZĘ W DZIE JĄ TA ZWIE ŻY W


ZAŁĄCZNIK 3:

POZIOM I:
Wpisz odpowiednią nazwę grupy zwierząt do podanych informacji.
 1. ......................................
        – są zwierzętami wodnymi. Doskonale przystosowały się do życia w wodzie. Ciało ich ma kształt opływowy, jest spłaszczone po obu bokach. Pokryte jest łuskami oraz śluzem, który ułatwia pływanie. Płetwa ogonowa umożliwia im poruszanie się do przodu i pełni rolę steru. Oddychają skrzelami, przez które przepuszczają wodę, w której zawarty jest tlen. Do najczęściej spotykanych w rzekach i jeziorach należą:.................................................................
 2. ......................................
        – potomstwo ich może przyjść na świat tylko w wodzie. Zwierzęta te składają jaja do wody i nazywamy je skrzekiem. Z jaj wykluwają się larwy (kijanki) podobne do ryb, a z nich wyrastają dorosłe osobniki, które będą mogły żyć na lądzie. Ich przedstawiciele to: ...................................................................................................
 3. .......................................
         – wąż zaskroniec i żółw błotny to przedstawiciele tej grupy zwierząt. Nie składają one jaj w wodzie. Pozostałe zwierzęta z tej grupy, czyli węże i jaszczurki, unikają wody.
 4. ........................................
        – zwierzęta te zdobywają pokarm i schronienie w wodzie. Są chronione w Polsce. Przedstawicielami tego gatunku są piżmaki i wydry, a także ........ , które mieszkają w nawodnych domach – żeremiach.
 5. . ......................................
        – potrafią brodzić po wodzie, ale też są takie, które świetnie pływają i nurkują w poszukiwaniu pokarmu. Często mają dziób spłaszczony, a palce u nóg spięte błoną. Cenione ze względu na puch i mięso.
 6. ......................................
         – posiadają one dwie pary czułków oraz pancerzyk, nazywany skorupą. Do wodnych zwierząt tego gatunku należą: rak, kiełż, rozwielitka (dafnia).
ZAŁĄCZNIK 4:

POZIOM II:

Spośród podanych nazw grup zwierząt, wybierz i dopasuj odpowiednią do załączonych informacj
SKORUPIAKI SSAKI PŁAZY
RYBY PTAKI GADY
 1. .......................................
  – są zwierzętami wodnymi. Doskonale przystosowały się do życia w wodzie. Ciało ich ma kształt opływowy, jest spłaszczone po obu bokach. Pokryte jest łuskami oraz śluzem, który ułatwia pływanie. Płetwa ogonowa umożliwia im poruszanie się do przodu i pełni rolę steru. Oddychają skrzelami, przez które przepuszczają wodę, w której zawarty jest tlen. Do najczęściej spotykanych w rzekach i jeziorach należą: ..............................
 2. .......................................
  – potomstwo ich może przyjść na świat tylko w wodzie. Zwierzęta te składają jaja do wody i nazywamy je skrzekiem. Z jaj wykluwają się larwy (kijanki) podobne do ryb, a z nich wyrastają dorosłe osobniki, które będą mogły żyć na lądzie. Ich przedstawiciele to: ..............................................
 3. ......................................
  – wąż zaskroniec i żółw błotny to przedstawiciele tej grupy zwierząt. Nie składają one jaj w wodzie. Pozostałe zwierzęta z tej grupy, czyli węże i jaszczurki, unikają wody.

 4. – zwierzęta te zdobywają pokarm i schronienie w wodzie. Są chronione w Polsce. Przedstawicielami tego gatunku są piżmaki i wydry, a także ........ , które mieszkają w nawodnych domach – żeremiach.
 5. ....................................
  – potrafią brodzić po wodzie, ale też są takie, które świetnie pływają i nurkują w poszukiwaniu pokarmu. Często mają dziób spłaszczony, a palce u nóg spięte błoną. Cenione ze względu na puch i mięso.
 6. .....................................
  – posiadają one dwie pary czułków oraz pancerzyk, nazywany skorupą. Do wodnych zwierząt tego gatunku należą: rak, kiełż, rozwielitka (dafnia).
ZAŁĄCZNIK 5:

POZIOM III:

Wytnij ilustracje i wklej pod odpowiednią nazwą grupy zwierząt.

RYBY PŁAZY GADY
SSAKI PTAKI SKORUPIAKI

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie