Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cechy motoryczne człowieka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 26978 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

mgr Monika KobaCechy motoryczne człowiekaMotoryczne właściwości człowieka – uzdolnienia ruchowe – odgrywają istotna rolę w określeniu dzieci uzdolnionych ruchowo i nieuzdolnionych ruchowo, co ma duże znaczenie w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Poziom uzdolnień decyduje, który z osobników osiągnie szybciej i dokładniej określoną umiejętność ruchowa przy jednakowym nakładzie pracy.
Uzdolnienia ruchowe są ważnym elementem wpływającym na osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności fizycznej warunkującym powodzenia w różnych specjalizacjach. W wyniku wielu badań dotyczących uzdolnień ruchowych odkryto w dużym stopniu korelację pomiędzy uzdolnieniami ruchowymi a wynikami w danej dyscyplinie. Nasz wiedza o uzdolnieniach ruchowych człowieka, o ich istocie i właściwościach jest jeszcze fragmentaryczna, dlatego też, w literaturze spotykamy się z różnicą zdań na temat samych uzdolnień ruchowych, jak również zjawisk z nimi związanych.
Pojęcie uzdolnień ruchowych występuje miedzy innymi w pracach : Pietera, Gilewicza, Raczka, Barańskiego, Przewędy, Pilicza.

Według Gilewicza „ zdolnym ruchowo nazywamy każdego, komu nauka ruchów i przyswajania nawyków ruchowych przychodzi łatwo zarówno dzięki łatwości wyobrażania spostrzeganych ruchów, jak też dzięki sprawnemu przebiegowi procesów analizy i syntezy w obrębie centralnego układu nerwowego, w którym w danym przypadku kinestetyczno – ruchowy analizator wraz z wchodzącym w jego skład aparatem proprioceptoryki spełniają dominującą rolę.”

Zdaniem Barańskiego „uzdolnienie ruchowe, jest to właściwość motoryczności wyrażająca się w łatwości wyuczenia się nowych umiejętności pojętności ruchowych oraz w łatwości samodzielnego tworzenia nowych zestrojów ruchowych.”

Mała Encyklopedia Sportu podaje, że uzdolnienia ruchowe to : „indywidualne dyspozycje do nabywania umiejętności i sprawności motorycznych, zwane też pojętnością ruchową, przejawiająca się w postępach w uczeniu motorycznym : w tempie, dokładności, plastyczności i trwałości przyswajania nowych ruchów; co pozwala wyróżnić osobnicze typy uzdolnień.”

Niektórzy autorzy np. Przewęda, używają określenia „uzdolnienia motoryczne”. Pod tym pojęciem wyróżnia „uzdolnienia ruchowe” i „uzdolnienia fizyczne”. Są to dyspozycje, które stanowią podłoże rozwoju sprawności ruchowej i fizycznej.

Pod pojęciem „uzdolnienia fizyczne” rozumie się wszystkie te cechy osobnicze ( suma motorycznych, fizjologicznych, morfologicznych i psychicznych właściwości człowieka ), które warunkują osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Należy wyjaśnić, że uzdolnienia fizyczne ( potencjał motoryczny ) wykraczają poza sam proces uczenia się ruchów, a więc oprócz pojętności zawierają elementy inne ( np. wydolność organizmu ), które stanowią podłoże do rozwoju sprawności fizycznej.

Obok ogólnych uzdolnień ruchowych istnieją również uzdolnienia ruchowe specjalne uwarunkowane dziedzicznie. W praktyce spotykamy się z osobnikami, którzy są uzdolnieni jedynie w jakiejś specjalistycznej dziedzinie motorycznej, a więc posiadają predyspozycje do pewnych tylko działań czy dyscyplin. Odznaczają się zatem specjalnymi uzdolnieniami ruchowymi.
Drugą grupę stanowią wielostronne uzdolnienia, które łatwo osiągają wysoki poziom sprawności we wszystkich dziedzinach działalności ruchowej. Określa się ich jako ludzi ogólnie uzdolnionych ruchowo, a w konsekwencji ogólnie sprawnych.
Współczesne teorie rozwoju człowieka jako podłoże uzdolnień ruchowych uwzględniają w sposób wszechstronny zarówno czynnik dziedziczny jak i środowiskowy. Oba te czynniki decydują o powstawaniu różnic indywidualnych.

Obecnie przyjmuje się, że uzdolnienia ruchowe zależą od :

 Pewnych organicznych, wrodzonych właściwości funkcjonalnych systemu nerwowego ( zadatki biologiczne, dyspozycje ).
 Od wpływu otoczenia społecznego, wychowania, a także od wykształconego w procesie rozwoju osobowości systemu motywacyjnego, zainteresowań i zamiłowań.
 Od własnej aktywności jednostki, od pewnych cech jej charakteru jak np. pracowitość, wytrwałość, poczucie obowiązku.Uzdolnienia ruchowe zalicza się do tzw. genotypu motorycznego. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko genetyczne właściwości człowieka ale również :
 Zdolność koordynacji nerwowo – mięśniowej
 Zdolność sterowania ruchami
 Sprawność mechanizmów korygujących niedoskonałości działań motorycznych dzięki zwrotnym impulsom
 Funkcje analizatorów ( głównie zmysłu kinestetycznego i wzrokowego )
 Szybkość reakcji
 Poczucie równowagi
 Percepcja czasu i przestrzeni
 Wyczucie optymalnych dawek wysiłku fizycznego

Dzięki tym właściwościom w wielu przypadkach ujawnia się wyraźnie usprawnienie mechanizmu uczenia się już podczas działalności powtarzalnej.


Alternatywne typy uzdolnień ruchowych

Uzdolnienia ruchowe są to właściwości motoryczne człowieka, które ujawniają się w procesie kształcenia. Ich zewnętrznym przejawem jest szybkość, dokładność i trwałość opanowania nowych, wcześniej nieznanych umiejętności ruchowych. Miedzy wymienionymi elementami uzdolnień ruchowych nie zawsze występują związki, zdarza się więc, że np. osobnik przyswaja sobie nowe ruchy szybko lecz nietrwale. Kombinacje miedzy tymi elementami sprowadzają się do wyróżnienia ośmiu alternatywnych typów uzdolnień ruchowych.


Typ I
Ten typ uzdolnień ruchowych reprezentują osoby odznaczające się wysokim poziomem wszystkich trzech elementów. Są to więc osoby, które szybko i dokładnie opanowują nowe czynności ruchowe, a powstałe ta drogą umiejętności są u nich trwałe.

Typ II
Do tego typu uzdolnień należą osoby, które także szybko i dokładnie opanowują nowe umiejętności ruchowe, jednak szybko zapominają to czego się nauczyły.

Typ III
Tworzą go osoby, które uczą się szybko, a nabyte przez nie umiejętności są trwałe. Czynności ruchowe tych osób charakteryzują się jednak wieloma ruchami zbędnymi (synkinezjami ).

Typ IV
Należą tu osoby, które szybo uczą się nowych czynności ruchowych, przy czym nie dochodzą do dużej dokładności w wykonywaniu tych czynności, jak również szybko zapominają to, czego się szybko nauczyły.

Typ V
Jest to typ charakteryzujący osoby, którym nauka nowych czynności ruchowych przychodzi z większym trudem. Na opanowanie nowej umiejętności muszą mieć znaczną ilość czasu. Osoby te posiadają jednak zdolność dokładnego uczenia się tych czynności, a nabyte umiejętności są trwałe.

Typ VI
Reprezentują osoby, które opanowują nowe czynności bardzo dokładnie, natomiast szybkość uczenia się, jak również trwałość nabytych umiejętności są u nich niewielkie.

Typ VII
Do tego typu uzdolnień ruchowych należą osoby, które uczą się nowych czynności wolno, dysponują małą dokładnością ruchów, ale nabyte umiejętności są trwałe.

Typ VIII
Ten typ tworzą osoby, które pod każdym względem są niezdolne ruchowo. Uczą się one bardzo wolno, niedokładnie, a nabyte umiejętności są przez nie szybko zapominane.Znajomość alternatywnych uzdolnień ruchowych odgrywa ważną rolę w ustaleniu zasad metodyki i nauczania wszelkiego typu ćwiczeń fizycznych, utylitarnych czynności ruchowych oraz w selekcji.
Opracowała
mgr Monika Koba

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie