Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła dziennikarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2969 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Najbardziej wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym...
Program Koła Dziennikarskiego "Lipowczanka" Szkoły Podstawowej w Starym Lipowcu

Opracowanie:
Małgorzata Paluch

Wstęp

     Priorytetowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W szkole uczniowie powinni kształcić swoją osobowość i rozwijać zainteresowania, aby w ten sposób mogli lepiej przygotować się do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata.
     Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest dążenie do pobudzania naturalnej ciekawości świata, która drzemie w dziecku, rozbudzanie jego zdolności i zainteresowań. Należy, zatem zwrócić uwagę na taką formę aktywności, która angażuje i rozwija całą osobowość dziecka.
     Aktywność twórcza dziecka jest oparta na jego własnych pomysłach. Powinna być podejmowana chętnie i z zadowoleniem. Jej wynikiem jest stworzenie lub odkrycie przez dziecko czegoś nowego i pożytecznego.
     Najbardziej wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczy odwagi w korzystaniu z wolności - ale i odpowiedzialności za swoją wolność, uczy planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, umożliwia partnerstwo między nauczycielem i uczniami, buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji, zbliża szkołę do środowiska.
     Niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym powstaje - dążymy do tego, aby przyciągała wizualnie, interesowała zawartością i znajdowała odbiorców. Połączenie tych trzech warunków może zapewnić sukces w postaci nakładu, który zostanie rozkolportowany.
     Program koła dziennikarskiego "Lipowczanka" jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacji, treściami zawartymi w programach nauczania klas I - III. Ponadto program został wzbogacony o treści ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej.
     Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych koła dziennikarskiego. Do kółka mogą należeć wszystkie chętne dzieci z klas I - VI.
Na realizację tego programu powinna być przeznaczona 1 godzina tygodniowo.

Struktura programu
Program koła dziennikarskiego zawiera:
 • cele,
 • treści kształcenia,
 • przewidywane osiągnięcia uczniów,
 • formy i metody pracy,
 • ewaluację programu.
Cele:
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
 • kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • poznanie pracy dziennikarza,
 • bogacenie słownictwa związanego z działalnością dziennikarską,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania gazetki,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
 • nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie,
 • kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny.
Treści kształcenia

    Treści zawarte w programie realizowane w ramach koła dziennikarskiego powiązane są z działaniami i wytworami pracy uczniów, z opanowaniem określonych umiejętności.
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet oraz ich adresatów.
 • Bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem.
 • Poznanie pracy dziennikarzy i sposobu tworzenia gazety.
 • Układ graficzny gazety.
 • Zbiorowe i indywidualne redagowanie artykułów informacyjnych, sprawozdań, listów.
 • Nadawanie tytułów tekstom.
 • Swobodne i samorzutne rozmowy na tematy związane z wydaniem numeru gazetki.
 • Redagowanie gazetki z wykorzystaniem programu komputerowego Publisher:
  • Korzystanie z kreatora biuletynów.
  • Pisanie tekstu.
  • Łączenie tekstu z rysunkiem.
  • Zapisywanie i odczytywanie dokumentów.
  • Drukowanie gazetki.
Przewidywane osiągnięcia
 • Potrafi świadomie korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Dzieli czasopisma ze względu na tematykę i adresatów.
 • Zna i stosuje pojęcia związane z dziennikarstwem.
 • Wie, na czym polega praca dziennikarza.
 • Zna główne etapy powstawania gazety.
 • Dba o szatę graficzną gazety.
 • Potrafi zredagować krótki tekst na określony temat.
 • Umie napisać sprawozdanie.
 • Zna układ graficzny i podstawowe elementy listu.
 • Stosuje formy grzecznościowe.
 • Potrafi nadać redagowanym tekstom właściwy tytuł.
 • Wykorzystuje program komputerowy Publisher w redagowaniu gazetki:
  • wybiera potrzebny projekt,
  • zmienia schematy kolorów,
  • konwertuje liczbę kolumn na stronach,
  • potrafi wstawić lub usunąć stronę,
  • potrafi napisać lub usunąć tekst,
  • potrafi wstawić, zmienić Clip Art lub inny obraz,
  • zmienia rozmiar i miejsce położenia wstawionego obiektu,
  • potrafi zapisać wykonaną pracę,
  • odczytuje zapisane dokumenty,
  • umie wydrukować gazetkę.
 • Umie zorganizować sobie pracę i współdziałać w grupie.
 • Ma poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
Formy i metody pracy
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa,
 • praca z tekstem,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • praca przy komputerze,
 • wycieczka do redakcji,
 • zabawy i gry umysłowe,
 • projekty graficzne: strony tytułowej każdego numeru, humoru, kolorowanki.
Ewaluacja
Ewaluacja programu dokonywana będzie na podstawie:
 • Prezentacji wydanego numeru czasopisma na forum szkoły.
 • Ankiety ewaluacyjnej.
 • Zaangażowania dziecka na zajęciach.
 • Samodzielności i umiejętność współpracy w grupie.
Literatura:
 1. Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt - Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, WSIP, Warszawa 1999
 2. Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, Klasy 1 - 3, WSIP, Warszawa 1999
 3. Jan Kropiwnicki, Koniec... a może reinkarnacja?, Nowe w szkole 2004 nr 6
 4. Zofia Baniewska, Alina Płaziak - Janiszewska, Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I - III, Wszystko dla Szkoły 2002 nr 9
Małgorzata Paluch
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Starym Lipowcu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie