Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
ABC dyslekscji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2139 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Na ogół wszystkie dzieci z wielką chęcią i zapałem przychodzą do szkoły. Rodzice z nadzieją patrzą na swoje pociechy, licząc na sukces, który w przyszłości zapewni dziecku pozycję i powodzenie w życiu dorosłym. Kiedy, zamiast oczekiwanych sukcesów, pojawiają się niepowodzenia –zaczyna się problem.   Polega on na tym, że dziecko nie może nauczyć się czytać, pisać lub liczyć w stopniu przewidzianym programem nauczania. Zyskuje on wtedy opinię zdolnego, ale ...
     Niepowodzenia szkolne powinny pobudzać do rozumnego wniknięcia w przyczyny i skłonić do zastanowienia, dlaczego tak się dzieje.
     Nie ma "lekarstwa" na dysleksję, ale wiele możemy osiągnąć przez odpowiednie postępowanie i zmianę metod nauczania. Pomoc i zrozumienie ze strony nauczycieli przy współpracy rodziców mogą zredukować lęk i frustrację dziecka i uczynić je zdolnym do osiągnięcia sukcesu w późniejszym życiu.

Co to jest dysleksja?
     W wieku szkolnym ( II – V klasa szkoły podstawowej) stwierdzić możemy tylko dysleksję rozwojową – czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Spowodowane są one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Wyróżnia się trzy postaci tych trudności:

  DYSLEKSJA- trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
  DYSORTOGRAFIA- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( w tym błędy ortograficzne),
  DYSGRAFIA- niski poziom graficzny pisma ( brzydkie, mało czytelne pismo).
     Często wszystkie te trudności dla uproszczenia nazywane są dysleksją i mówimy wtedy o uczniu dyslektycznym.

Objawy "ryzyka dysleksji"
     Opisywane wcześniej trudności dostrzegane są z reguły dopiero w pierwszym etapie nauki szkolnej. Jednakże można je zmniejszyć lub zlikwidować u wielu dzieci, jeśli obejmuje się je opieką terapeutyczną już od najwcześniejszego okresu rozwojowego. Już u przedszkolaka można stwierdzić objawy, które cechują dzieci "ryzyka dysleksji".
WIEK PRZEDSZKOLNY (3 – 5 lat)
opóźniony rozwój mowy,
  słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, ciągów logicznych ( dni tygodnia, przeliczanie odpowiednio wg programu nauczania ),
  opóźniony rozwój ruchowy ( np. już trzylatek powinien umieć stać na jednej nodze),
  mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowaniu czy zabaw ruchowych.
WIEK PRZEDSZKOLNY –(6 - 7 lat)
  wadliwa wymowa, błędy gramatyczne ( dziecko w tym wieku powinno mieć opanowane prawie wszystkie lub wszystkie głoski - to ostatni etap rozwoju mowy; w tym okresie pojawiają się głoski szumiące: "ž, š, č, ?"),
  trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz wydzielaniem sylab i głosek z wyrazów i ich syntezą,
  trudności z zapamiętywaniem wiersza czy piosenki,
  niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych, szlaczków,
  niechęć do układanek,
  oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń prawo-lewo, nad- pod, itp.,
  trudności w czytaniu.
WIEK SZKOLNY (powyżej 7 lat)

  mylenie liter podobnych pod względem kształtu ( p-b-d-g; l-t-ł; m-n; w-u;),
  mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie ( d-t; z-s; w-f)
  trudności ze zmiękczeniami,
  opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter,
  trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),
  brzydkie pismo, niezdarny rysunek ubogi w szczegóły,
  trudności w automatyzacji czytania (czytanie nierytmiczne) oraz w rozumieniu czytanego tekstu,
  trudności z zapamiętywaniem szeregu nazw, tabliczki mnożenia, dat oraz błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych.
Przyczyny dysleksji
     U dziecka, które nie dorównuje poziomem umiejętności rówieśnikom, rodzi się poczucie krzywdy, wzrasta napięcie nerwowe. Środowisko szkolne, rówieśnicze dla dzieci dyslektycznych jest bardzo okrutne. Dzieci, które mają trudności w nauce, nie są zazwyczaj akceptowane, stają się obiektem różnego rodzaju represji. W miarę nasilania się przykrych doświadczeń obniża się u nich motywacja do nauki. Wszystko to jest spowodowane następującymi przyczynami:
 1. Zaburzenia spostrzegania wzrokowego (percepcji wzrokowej) – opóźnieniom rozwoju zdolności analizy i syntezy obrazu wzrokowego. Aby prawidłowo rozpoznawać znak graficzny ( literę) trzeba umieć wyróżnić z niej części składowe, poprawnie je usytuować w stosunku do siebie i w przestrzeni, a następnie połączyć w całość. Wymaga to dobrze wykształconych procesów analizy i syntezy wzrokowej.
 2. Zaburzenia spostrzegania słuchowego (percepcji słuchowej) – opóźnieniom rozwoju zdolności poprawnego wyodrębniania i odróżniania poszczególnych głosek z potoku mowy, a następnie łączenia ich w jedną całość. Wymaga to dobrze wykształconych procesów analizy i syntezy słuchowej.
 3. Zaburzenia w rozwoju motorycznym (percepcji ruchowej) – przejawiają się one mniejszą precyzją ruchów i wolniejszym ich tempem. Chodzi tu zarówno o motorykę dużą, tj. zaburzenia koordynacji dużych grup mięśniowych, jak również o zaburzenia motoryki małej, tj. rozwoju manualnego ( ruchów ręki).
 4. Lateralizacja, czyli przewaga stronna – uzależniona jest od dominacji jednej półkuli mózgowej, a dotyczy wszystkich parzystych organów – ręce, nogi, oczy, uszy. Istotnym jest fakt wybory odpowiedniej ręki, którą dziecko będzie pisać i posługiwać się w życiu codziennym. Decyzja taka zależy nie od wybory rodziców, nauczycieli, koleżanek, lecz od ogólnego rozwoju ruchowego, umysłowego i emocjonalnego dziecka oraz od rodzaju i stopnia lateralizacji wszystkich organów. Zaburzeniom tym często towarzyszą zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
     Powyższe zaburzenia mogą występować w sposób izolowany, ale mogą też współwystępować ze sobą i powodować poważne trudności w nauce.
     Materiały zebrała, opracowała i przedstawiła na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego Szkoły Podstawowej w Czaplinku Beata Węgrzynowska- nauczyciel nauczania zintegrowanego i logopeda.

Bibliografia dysleksji:
 1. Bogdanowicz M.: "Trudności w czytaniu i pisaniu", Gdańsk 1989, - Uniwersytet Gdański
 2. Bogdanowicz M.: " Leworęczność u dzieci",Warszawa 1992, WSiP
 3. Sawa B. : "Jeżeli dziecko źle czyta i pisze", Warszawa 1983, WSiP
 4. Spionek H.: "Zaburzenia rozwoju uczniów i niepowodzenia szkolne", Warszawa 1973, PWN
 5. Zakrzewska B.:"Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu", Warszawa 1983, WSiP
 6. Węgrzynowska B.: " Skuteczność metody SUPER LEARNING w nauczaniu ortografii uczniów nauczania początkowego"- praca magisterska, WSP Słupsk
Biblioteczka dyslektyka:
 1. "Zabawy graficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym" – Maria Pietniun
 2. "Ćwiczenia w rysowaniu dla dzieci 4 – 8 lat" - Marta Bogdanowicz
 3. "Dyktando i ćwiczenia z ortografii dla uczniów klas młodszych" - Jan Paluszewski
 4. "Zabawy ortograficzne kl. I - V" - Maria Pietniun
 5. "Smyk. Klasy 0 – 1" - Maria Pietniun
 6. "Kalendarz ortograficzny dla klas I – V" - Maria Pietniun
 7. "Obserwuję, mówię i rysuję" – Elżbieta Waszkiewicz
 8. "Od obrazka do słowa. Zestaw pomocy, gier i plansz." – Hanna Rodak
 9. "Zabawa w słowa" Gry i zabawy rozwijające mowę i nie tylko."
Janina Wójtowiczowa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie