Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku

ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko
tel./fax (44) 683-46-82
www:   http://www.soswradomsko.pl
e-mail:   soswradomsko@poczta.fm


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10435 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- zespoły edukacyjno - terapeutyczne
 

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- oraz dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

ZASADNICZA SZOŁA ZAWODOWA


SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- pomocnik gospodarstwa domowego
- kucharz małej gastronomii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku powstał w 1971 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta na zasadach oligofrenopedagogiki ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.

Zadania
Szkoła Podstawowa Specjalna realizuje pierwszy i drugi etap edukacyjny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Istnieją dwa oddziały dla dzieci z autyzmem oraz dwie grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z upośledzeniem głębokim.

Kolejnym etapem jest Gimnazjum Specjalne, w którym nauka trwa 3 lata. Obecnie składa się ono z 3 klas dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 4 zespołów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W skład Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzą cztery klasy. Uczniami tej szkoły jest młodzież z upośledzeniem w stopniu lekkim. Nauka trwa nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 3 lata. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez praktyczna naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, na którą uczęszczają dwa lub trzy razy w tygodniu.

Młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym po skończeniu trzeciego etapu edukacyjnego może kontynuować naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie kształcą się w kierunku pomocnik gospodarstwa domowego i kucharz małej gastronomii. Z tego też powodu oprócz podstawowych przedmiotów uczniowie ćwiczą swe umiejętności w pracowni kuchennej.

Wychowankowie, oprócz lekcji wynikających z planu nauczania, objęci są dodatkowo zajęciami specjalistycznymi:
  • logopedia
  • rewalidacja
  • terapia sztukami plastycznymi
  • biblioterapia
  • terapia muzyką
  • gimnastyka korekcyjna
  • rehabilitacja ruchowa
  • zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się
  • alternatywne metody komunikacji

W placówce zatrudnia się także psychologa, pedagoga.

Do realizacji zadań ośrodka służy kilka klaso-pracowni, gabinety do rewalidacji indywidualnej, gabinety logopedyczne, pokój terapii psychologicznej, sala do ćwiczeń korekcyjnych, sala do rehabilitacji ruchowej, pracownia informatyczna oraz techniczna i gospodarstwa domowego.

Proces edukacyjny w tego typu szkole nastawiony jest na przygotowanie uczniów do satysfakcjonującego wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie. Ważną zasadą w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo jest indywidualizacja polegająca na dostosowaniu materiału nauczania i wymagań programowych do możliwości rozwojowych dzieci. Wymaga to od całej kadry pedagogicznej pełnej znajomości intelektualnych, psychofizycznych oraz domowych uwarunkowań ucznia.

W zespołach edukacyjno - terapeutycznych szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie sprawności samoobsługi i zaradności życiowej wychowanków. Szczególnego charakteru nabiera praca w grupie rewalidacyjno - wychowawczej, w której osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim są rehabilitowane i stymulowane pod kątem wielozmysłowego kontaktu z otoczeniem i środowiskiem.

Ponadto ośrodek dopasowując ogólne programy nauczania do możliwości rozwojowych uczniów, nie zapomina też o zajęciach poszerzających ich udział w życiu społeczno-kulturalnym, takich jak: teatralne, plastyczne, muzyczne i sportowe. Pozwala to wychowankom osiągnąć we wszystkich tych dziedzinach znaczące sukcesy.

INTERNAT

Wychowankowie przebywający w internacie SOSW pochodzą z terenu powiatu radomszczańskiego oraz ościennych. Są to dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie są zróżnicowani nie tylko pod względem intelektualnym, ale i wiekowo - najmłodsi przebywają już od 6 - roku życia, najstarsi mogą osiągnąć wiek 24 lat. Wielu wychowanków pozbawionych opieki rodzicielskiej obarczonych jest zaburzeniami w sferze psychicznej i wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej i psychoterapeutycznej.

Ważną sprawą w pracy wychowawczej jest położenie nacisku na kontakty z domem rodzinnym w celu pozyskania pełnej wiedzy o dziecku, a w konsekwencji udzielania pomocy tym dzieciom i ich rodzinom, które jej potrzebują. Kierując się zasadami pedagogiki specjalnej, a w szczególności oligofrenopedagogiki, kadra wychowawców stosuje w swej pracy takie metody, które mają pokazać młodzieży wzorce zachowań, wzmocnić ich poczucie tożsamości, a także lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie. Wspomagają ich w tym pracujący w Ośrodku psycholog i pedagog. Dużo miejsca w ich życiu zajmuje sport, w którym osiągają znaczące sukcesy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie