Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

rRNA

rRNA - rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA). Cząsteczki kwasu rybonukleinowego wchodzące w skład rybosomów, które biorą udział w procesie biosyntezy polipeptydów.

rRNA powstaje w wyniku procesu transkrypcji DNA. U organizmów eukariotycznych za jego transkrypcję odpowiada polimeraza RNA I (pol I). Wyjątkiem jest 5S rRNA transkrybowany przez polimerazę RNA III (pol III). rRNA występuje w rybosomach, a u eukariontów także w jądrze komórkowym (gł. w jąderku, gdzie odbywa się jego synteza). Jego struktura przestrzenna jest bardzo rozbudowana, tworzy go 100-4500 nukleotydów. W jego budowie występują zarówno fragmenty dwuniciowej spirali jak i łańcuchów jednoniciowych. rRNA stanowi ok. 80% całkowitego RNA komórki. Rybosomalny RNA występuje w kilku rodzajach (najczęściej trzech u prokariontów i czterech u eukariontów). U prokariontów mała podjednostka rybosomu zawiera 16S rRNA, a duża 5S i 23S rRNA. U eukariontów mała podjednostka rybosomu zawiera 18S rRNA, a duża 5S, 5.8S i 28S rRNA.

Rybosomalnym RNA towarzyszą w rybosomach liczne białka rybosomowe.

rRNA jest rybozymem. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające wydajność translacji.


Inne hasła zawierające informacje o "rRNA":

Ewolucja genów kodujących białka. Do tych genów RNA zalicza się sekwencje kodujące tRNA , rRNA , miRNA . Przykładem jest sekwencja DNA kodująca RNA , który dzięki mutacjom specyficznym ...

Biologia historii ewolucji). Różnorodność Drzewo życia wszystkich żywych organizmów, bazowane na danych z genów rRNA , pokazujące rozróżnienie trzech domen ; bacterii , archeowców i jądrowców początkowo opisanych przez ...

Mitochondrialne DNA białka , 22 kodują transferowe RNA (tRNA), a dwa ostatnie – rybosomalne RNA (rRNA). Białka kodowane przez mtDNA to część mitochondrialnych białek łańcucha oddechowego , jednak ...

Mitochondrium III, IV i V, 22 kodujące mitochondrialne tRNA oraz dwa odpowiedzialne za rRNA [36]. Jedno mitochondrium może zawierać od dwóch do dziesięciu kopii jego DNA[37].Tak ...

Archeony i eukariotycznego białka wiążącego sekwencję TATA (TBP). BudowaDrzewo filogenetyczne oparte na badaniach rRNA , ukazujące podział eubakterii, archeonów i eukariotówAlternatywne drzewo oparte na ewolucji Neomura ...

Bakterie nie mają większych powiązań filogenetycznych [14]. Nowa taksonomia oparta była na sekwencji 16S rRNA , co skutkowało podziałem prokariontów na dwie ewolucyjne domeny, w ramach "systemu ...

Eukarionty systematyce jądrowców. Wynika on z uwzględnienia takich źródeł o pokrewieństwie jak podobieństwo rRNA , grzebieni mitochondrialnych i aktyny . Mimo że wciąż wiele grup jądrowców oczekuje ...

Komórka informacji genetycznej, pełnią za to funkcję budulcową, wchodząc w skład rybosomów – rRNA , czy też transportującą – tRNA , albo enzymatyczną – snRNA . Węglowodany pełnią głównie ...

Masowe ginięcie pszczół – Naukowcy z University of Illinois zidentyfikowali możliwą przyczynę CCD – degradacja rRNA powodowana przez patogeny z grupy pikornawirusów [5].Przypisy↑ Rätselhafter Exitus der Bienen - ...

Ewolucja ssaków M.S. (1996). „Secondary Structure and patterns of evolution among mammalian mitochondrial 12S rRNA molecules”. J. Mol. Evol. 43: 357–373.↑ Springer, M.S. (1995). „Compensatory substitutions ...


Inne lekcje zawierające informacje o "rRNA":

Budowa komórki eukariotycznej - część IV (plansza 2) ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.2 (plansza 15) ...

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.3 (plansza 25) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie