Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Przyspieszenie ziemskie

Przyspieszenie ziemskie

Przyspieszenie ziemskieprzyspieszenie grawitacyjne ciał swobodnie spadających na Ziemię , bez oporów ruchu.

Pomijając przyspieszenie wywołane ruchem obrotowym ciała niebieskiego, przyjmuje się, że jest równe natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi. Jednostkami przyspieszenia ziemskiego są jednostki przyspieszenia:

\left [ g \right ] = \left [ \gamma \right ] = \frac{\operatorname{N}}{\operatorname{kg}}=\frac{\operatorname{m}}{\operatorname{s}^2}

Spis treści

Przyspieszenie normalne

Do obliczeń nie wymagających bardzo wysokiej precyzji przyjmuje się tzw. przyspieszenie ziemskie normalne, oznaczane gn:

g_n = 9,80665\frac{\operatorname m}{\operatorname s^2}

Wartość ta została przyjęta przez 3 Generalną Konferencję Miar i Wag w 1901 roku [1]. Odpowiada ona ziemskiemu przyspieszeniu grawitacyjnemu na poziomie morza na szerokości geograficznej około 45,5°.

Zmienność przyspieszenia ziemskiego

Wartość przyspieszenia ziemskiego zależy od szerokości geograficznej oraz wysokości nad poziomem morza . Wraz z wysokością przyspieszenie maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości do środka Ziemi i jest wynikiem zmniejszania się siły grawitacji zgodnie z prawem powszechnego ciążenia . Zmniejszanie się przyspieszenia ziemskiego wraz z zmniejszaniem szerokości geograficznej jest spowodowane działaniem pozornej siły odśrodkowej , która powstaje na skutek ruchu obrotowego Ziemi. Ponieważ siła ta jest proporcjonalna do odległości od osi obrotu, stąd największą wartość osiąga na równiku. Ponieważ siła odśrodkowa ma tu zwrot przeciwny do siły grawitacji, przyspieszenie ziemskie na równiku osiąga najmniejszą wartość. Dodatkowe zmniejszenie przyspieszenia ziemskiego w okolicach równika spowodowane jest spłaszczeniem Ziemi (większą odległością od środka Ziemi).

Nie obserwuje się zależności przyspieszenia ziemskiego od długości geograficznej .

Przybliżoną zależność przyspieszenia ziemskiego, z uwzględnieniem podanych efektów, podaje wzór:

g_{\varphi}\approx 9,780 318 \left( 1+0,0053024\sin^2 \varphi-0,0000058\sin^2 2\varphi \right) - 3,086 \cdot 10^{-6}h

gdzie:

hwysokość nad poziomem morza [m],
φszerokość geograficzna [°].

Anomalie grawitacyjne

Zmiany przyspieszenia ziemskiego wokół Antarktydy

Poza ruchem obrotowym Ziemi i jej niesferycznym elipsoidalnym kształtem, również inne czynniki powodują zróżnicowanie przyspieszenia ziemskiego. Dokładne jego pomiary wykazują wahania wartości, w zależności od położenia. Jest to spowodowane między innymi różnicami w rzeźbie terenu , gęstości skał podłoża i rozkładzie tej gęstości w skorupie ziemskiej . Pewną zmienność przyspieszenia grawitacyjnego w czasie powoduje oddziaływanie innych ciał Układu Słonecznego , przede wszystkim Księżyca i Słońca .

Sposoby wyznaczania przyspieszenia ziemskiego

Wartość przyspieszenia grawitacyjnego dla planet

Pomijając zazwyczaj stosunkowo niewielkie przyspieszenie odśrodkowe związane ruchem obrotowym planety, wartość przyspieszenia grawitacyjnego jest równa natężeniu pola grawitacyjnego i można obliczyć ją dla każdego ciała astronomicznego o znanej jego masie i promieniu

g = {G  M \over R^{2}}\,

gdzie:

Zobacz też

Przypisy

  1. PDF ( ang. ) Specjalna publikacja NIST : "Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)", Dodatek 1. Postanowienia CGPM i CIPM, str. 39


Inne hasła zawierające informacje o "Przyspieszenie ziemskie":

Samuel Pepys ...

Anomalia grawitacyjna w Karpaczu ...

Historia Australii ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Ziemiaństwo ...

Chrystian III Oldenburg ...

Zaburzenia rytmu serca ...

Ziemia 940 000 km² lądu (29,2%)361 132 000 km² wody (70,8%) Objętość 1,08321×1012 km³ Masa 5,9736×1024 kg Gęstość 5,515 g / cm³ Przyspieszenie ziemskie średnie9,80 m/s² Prędkość ucieczki 11,186 km/sŚrednia prędkość kołowa 7,2921150(1)×10-5 rad / s [5]Nachylenie równikawzględempłaszczyzny orbity23,45 ° Deklinacja 90° Albedo 0,367 Temperatura powierzchnimin. śred. maks.185 K -88 °C 288K15 °C331K58 °C Ciśnienie atmosferyczne na ...

Edward Gierek ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przyspieszenie ziemskie":

111. Polska i Litwa za panowania Jagiellonów (plansza 13) ...

143a Życie codzienne między XIX a początkiem XX wieku (plansza 3) ...

026 Feudalizm (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie