Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. (067) 352-26-05
www:   http://pwsz.pila.pl
e-mail:   sekretariat@pwsz.pila.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6417 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r.

Uczelnia prowadzi kształcenie na następujących kierunkach:

Studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne)

INSTYTUT EKONOMICZNY

 1. Ekonomia ze specjalnościami:
  • Rachunkowość i Skarbowość,
  • Technologia Informacyjna w Gospodarce i Administracji,
  • Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami.
 2. INSTYTUT HUMANISTYCZNY

 3. Filologia - specjalność:
  • Filologia Angielska,
  • Lingwistyka Stosowana
 4. Politologia ze specjalnościami:
  • Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii,
  • Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe,
  • Polityka Regionalna,
  • Praca Socjalna.

  INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

 5. Fizjoterapia
 6. Pielęgniarstwo
 7. Ratownictwo medyczne - W roku akademickim 2008/2009 RATOWNICTWO MEDYCZNE tylko w trybie STACJONARNYM !

Studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

INSTYTUT POLITECHNICZNY

 1. Budownictwo
 2. Elektrotechnika - specjalność:
  • Informatyka Przemysłowa,
  • Odnawaialne Źródła Energii,
  • Systemy Automatyki i Elektroniki
 3. Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność:
  • Metody Komputerowe w Projektowaniu Maszyn,
  • Pojazdy i Maszyny Robocze,
  • Transport Drogowy

WOLNE MIEJSCA NA STUDIA

STUDIA STACJONARNE

 1. EKONOMIA, specjalności:
  • rachunkowość i skarbowość
  • technologia informacyjna w gospodarce i administracji
  • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 2. POLITOLOGIA, specjalności:
 3. edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii
 4. polityka regionalna
 5. PIELĘGNIARSTWO
 6. RATOWNICTWO MEDYCZNE
 7. BUDOWNICTWO
 8. ELEKTROTECHNIKA
 9. MECHANIKA I BUDOWA MASZY

STUDIA NIESTACJONARNE

 • EKONOMIA, specjalności:
  • rachunkowość i skarbowość
  • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • POLITOLOGIA, specjalności:
 • polityka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • praca socjalna
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FIZJOTERAPIA
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTROTECHNIKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW DO 25 WRZEŚNIA

Czy musisz płacić za naukę?

Studia stacjonarne są nieodpłatne, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pomoc materialną w następujących formach:

 1. stypendia socjalne,
 2. stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
 4. stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 6. stypendia na wyżywienie,
 7. stypendia mieszkaniowe,
 8. zapomogi.

STUDIA PODYPLOMOWE
SPECJALNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Biznes elektroniczny i promocja firmy
 • Edukacja ekonomiczna i podstawy przedsiębiorczości
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Promocja zdrowia
 • Rachunkowość prospektywna z zastosowaniem zintegrowanych systemów zarządzania
 • Samorząd terytorialny
 • Systemy informatyczne
 • Technika, mechatronika i technologia informacyjna
 • Wychowanie obronne i zarządzanie kryzysowe
 • Kwalifikacyjne studia pedagogiczne

KURSY

 • Akademia sieci komputerowych CISCO
 • Podstawy obsługi komputera
 • Grafika komputerowa w firmie
 • Arkusz kalkulacyjny w firmie
 • Komputerowe wspomaganie pracy sekretariatu
 • Księgowość komputerowa w małej i średniej firmie
 • Internet w firmie

Co gwarantuje wysoką jakość kształcenia?

Popularność Uczelni to z pewnością potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest przez doświadczonych pracowników akademickich, wywodzących się z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy i wielu innych.

Wykłada tu 168 doświadczonych nauczycieli akademickich:

 • 15 profesorów,
 • 18 doktorów habilitowanych,
 • 70 doktorów,
 • 65 magistrów.

Jakość kształcenia podlega systematycznej kontroli za pomocą wewnętrznego systemu oceny. Proces dydaktyczny był także wielokrotnie poddawany ocenie komisji akredytacyjnych, w każdym przypadku z wynikiem pozytywnym. W 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w sprawie specjalności język angielski, w 2005 - Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego potwierdziła spełnienie standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu.
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej /ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę).
 • Zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku i specjalności.
 • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 • Cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • Deklarację wyboru języka obcego.
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 • W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie, o których mowa w § 1 ust. 3.
 • W przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podanie na studia:

Uwaga:

Strony 1-4 powinny być w formacie A3 dwustronnie, natomiast deklaracja wyboru języka obcego w formacie A4.

Konto Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Kredyt Bank S.A. Filia Nr 1 w Pile
nr konta 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie