Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Medyczna

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (061) 854-62-53
www:   http://www.am.poznan.pl
e-mail:   info@ump.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8601 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na jej obecną pozycję miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia - poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku.

Patronem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został doktor Karol Marcinkowski (1800-1846), znakomity lekarz, a zarazem jeden z najwybitniejszych społeczników i współorganizatorów życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego w Wielkopolsce.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kształci obecnie studentów na następujących kierunkach studiów przeddyplomowych:

Wydział Lekarski I

 • lekarski

Wydział Lekarski II

 • lekarsko-dentystyczny
 • technika dentystyczna
 • zdrowie publiczne ze specjalnością higiena dentystyczna
 • dietetyka
 • biotechnologia ze specjalnością biotechnologia medyczna
 • kierunki kształcenia w języku angielskim dla obcokrajowców: lekarski i lekarsko-dentystyczny

Wydział Farmaceutyczny

 • farmacja
 • analityka medyczna
 • kosmetologia
 • kierunki kształcenia w języku angielskim dla obcokrajowców: farmacja

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • fizjoterapia
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne o specjalnościach:
  • zarządzanie w opiece zdrowotnej,
  • promocja zdrowia,
  • komunikacja społeczna,
  • ratownictwo medyczne,
  • pedagogika zdrowia,
  • elektroradiologia

REKRUTACJA
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są:
  1. Dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni;
  2. Złożyć komplet dokumentów w biurze rekrutacji odpowiedniego Wydziału:
   1. podanie wydrukowane i podpisane po dokonaniu rejestracji on-line,
   2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
   3. oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej(dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą"),
   4. cztery fotografie czytelnie podpisane,
   5. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
   6. kserokopia dowodu osobistego,
   7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 2. Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
 3. Kandydaci na kierunki, specjalności studiów, na których wymagane jest posiadanie odpowiedniego tytułu zawodowego składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu zawodowego.
 4. Terminy składania dokumentów określonych w ust. 1 zostaną podane przez Uczelnie w terminie późniejszym.
 5. Komplet dokumentów wraz z dowodem opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej: imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, nr telefonu, nazwą kierunku studiów.
 6. Kandydaci na wszystkie kierunki składają dokumenty osobiście albo listownie w biurze rekrutacji odpowiedniego Wydziału. Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu dokumentów do biura rekrutacji. Nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.
 7. Kandydaci znajdujący się na wywieszonych listach rankingowych, na pozycji mieszczącej się w ramach limitu przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia na dany kierunek, specjalność, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji podjęcia studiów na danym kierunku, specjalności w terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz złożenia oryginału świadectwa dojrzałości.
 8. Niedostarczenie deklaracji i oryginału świadectwa dojrzałości, o których jest mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia kształcenia i powoduje skreślenie z listy kandydatów.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z zapleczem sześciu szpitali klinicznych jest prężną i dynamiczną Uczelnią. Jego rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej, na największej spośród wszystkich medycznych szkół wyższych w kraju liczbie kierunków i specjalności oraz na licznej kadrze- ponad 1000 nauczycieli akademickich, w tym około 300 z tytułem profesora.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie