Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Muzyczna

im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
tel. (061) 856-89-00
www:   http://www.amuz.edu.pl
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3643 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Muzyczna

O uczelni

Historia uczelni sięga roku 1920. Jej patronem jest wybitny pianista, mąż stanu, wielki Polak - Ignacy Jan Paderewski. Jest jedną z ośmiu Akademii Muzycznych w Polsce. Władze uczelni pracują pod kierownictwem Jego Magnificencji Rektora prof. Bogumiła Nowickiego.

Akademia kształci studentów na pięciu wydziałach:

 • Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
 • Wydziale Instrumentalnym
 • Wydziale Wokalnym
 • Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
 • Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Artystycznego

oraz na dwóch wydziałach Filii w Szczecinie:

 • Wydziale Instrumentalnym,
 • Wydziale Edukacji Muzycznej.

Jako jedyna w Polsce prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Obecnie w Akademii studiuje ponad 700 osób. Zatrudnionych jest 299 nauczycieli akademickich, w tym 53 profesorów.

Programy nauczania obejmują: muzyczne przedmioty specjalistyczne, przedmioty humanistyczne, lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne.

Akademia prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie).

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

Wydział prowadzi:

 • Wygasajace (4 i 5 rok), jednolite studia magisterskie (pięcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)

Kierunki:

 • kompozycja i teoria muzyki
 • dyrygentura

Specjalności:

 • kompozycja
  • kształci w zakresie kompozycji (w tym: muzyki elektronicznej i komputerowej)
  • przygotowuje twórców muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi
  • rozwija indywidualność i osobowość twórcza
  • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)
 • teoria muzyki
  • kształci w pełnym zakresie teorii muzyki
  • przygotowuje do prowadzenia pracy naukowej w oparciu o metody badawcze stosowane w naukach humanistycznych z uwzględnieniem perspektywy ogólnokulturowej
  • przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej
  • wdraża do działalnosci publicystycznej (upowszechnieniowej)
  • kształci w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)
 • rytmika
  • kształci w pełnym zakresie metody Emila Jaques-Dalcroze'a, obejmującej rytmikę, kształcenie słuchu, improwizacje fortepianowa i kompozycje ruchowa utworów muzycznych,
  • przygotowuje twórców w zakresie choreografii muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi,
  • gwarantuje uprawnienia do pracy pedagogicznej w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni, w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w ruchu amatorskim,
  • przygotowuje do prowadzenia zajęć rytmikoterapii w lecznictwie, rehabilitacji i profilaktyce,
  • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)
 • dyrygentura symfoniczna i operowa
  • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej
  • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalnoinstrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych
  • przygotowuje do pracy w teatrach operowych
  • gwarantuje uprawnienia do pracy pedagogicznej
  • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)

Specjalizacja:

 • zarządzanie instytucjami muzycznymi i dobrami kultury (fakultatywnie dla wszystkich specjalności).

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (w Poznaniu)

Wydział prowadzi:

 • wygasające (IV i V rok), jednolite studia magisterskie (pięcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie).

Kierunek:

 • instrumentalistka

Specjalnosci:

 • gra na instrumentach: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja.
  • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
  • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
  • dostarczenie umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

Niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) zostaną uruchomione w zależnosci od liczby zgłoszeń (liczby przyjętych). Informacje o wymaganych płatnościach kandydaci mogą uzyskać od 31 maja 2008 r. w Dziekanacie Wydziału (pok. 109); tel. 0-61 85-68-933.

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Podyplomowe Studia Instrumentalne (instrumenty współczesne i historyczne). Celem Studiów jest stymulowanie dalszego rozwoju artystycznego studiujących, pogłębienie wiedzy warsztatowej w zakresie praktyki wykonawczej na instrumentach współczesnych i historycznych, poszerzanie repertuaru literatury instrumentalnej oraz przygotowanie do konkursów wykonawczych. Szczegółowy wykaz specjalności w zakresie muzyki dawnej jest dostępny na stronie internetowej Akademii.
 • Podyplomowe Studia w Zakresie Kameralistyki

Informacje o wymaganych płatnościach kandydaci mogą uzyskać od 31 maja 2008 r. w Dziekanacie Wydziału (pok. 109); tel. 0-61 85-68-933.

WYDZIAŁ WOKALNY

Wydział prowadzi:

 • wygasające, jednolite studia magisterskie (pięcioletnie i sześcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie), w systemie stacjonarnym,
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie).

Kierunek:

 • wokalistyka
  • kształci artystów w zakresie wokalno-aktorskim
  • przygotowuje do pracy:
   • solistycznej w teatrach operowych i muzycznych
   • estradowej w zakresie muzyki kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej
  • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki)
  • gwarantuje uprawnienia do pracy pedagogicznej
UWAGA! Wydział nie prowadzi kształcenia kontratenorów.


WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ

Wydział prowadzi:

 • wygasające, jednolite studia magisterskie (pięcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),

Kierunek:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (dawniej: wychowanie muzyczne)

Specjalności:

 • dyrygentura chóralna
 • edukacja muzyczna szkolna
 • muzyka kościelna (kantor)
  oraz dodatkowo na studiach II stopnia
 • zespołowy śpiew kantatowo-oratoryjny

Wydział prowadzi studia w systemie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym (studia odpłatne; zajęcia odbywają sie co trzy tygodnie w piątki, soboty i niedziele)

UWAGA! Informacje o wymaganych płatnościach kandydaci na studia niestacjonarne moga uzyskac od 31 maja 2008 r. w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania Akademii (pok. 105); tel. 0-61 85-68-931.

Studia na Wydziale przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno- -instrumentalnych i instrumentalnych
 • działalnosci naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • działalnosci w instytucjach kultury i w mediach
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Ponadto studia na Wydziale kształcą umiejętności i wyposażają w wiedzę z zakresu menedżerstwa i promocji kultury.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość kształcenia sie i uzyskania dodatkowo specjalizacji w dziedzinie muzyki rozrywkowej.

Słuchacze studiów zaocznych mogą za opłata kształcić się w specjalności muzyka kościelna (kantor) i uzyskać kwalifikacje w tym zakresie.

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (w Szczecinie)

Wydział prowadzi:

 • wygasajace (IV i V rok), jednolite studia magisterskie (piecioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie).

Kierunek:

 • instrumentalistyka

Specjalnosci:

 • gra na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trabka, perkusja.
  • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
  • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
  • dostarczenie umiejetnosci w zakresie menedMerstwa i promocji kultury (muzyki).

UWAGA!
Licencjaci mają możliwość kontynuowania nauki w ramach niestacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskich) na Wydziale Instrumentalnym w Poznaniu.

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ (w Szczecinie)

Wydział prowadzi:

 • wygasające, jednolite studia magisterskie (pięcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie).

Kierunek:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności:

 • dyrygentura chóralna,
 • edukacja muzyczna szkolna,
 • muzyka kościelna (kantor),
  oraz dodatkowo na studiach II stopnia
 • zespołowy śpiew kantatowo-oratoryjny.

Studia przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalnoinstrumentalnych i instrumentalnych
 • działalnosci naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • działalnosci w instytucjach kultury i w mediach
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych

UWAGA!
Informacje o wymaganych płatnościach kandydaci na studia niestacjonarne mogą uzyskać od 31 maja 2008 r. w Dziekanacie Filii (pok. 106); tel. 0-91 48-80- 654.

WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

Wydział prowadzi:

 • wygasające (IV i V rok), jednolite studia magisterskie (pięcioletnie),
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie).

Kierunek:

 • instrumentalistyka

Specjalności:

 • gra na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara.
  • kształcenie w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym,
  • przygotowanie do pracy w orkiestrach,
  • dostarczenie umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).
  • lutnictwo artystyczne (tylko stacjonarne).
  • kształcenie samodzielnych artystów-lutników,
  • nauczanie projektowania i modelowania instrumentów lutniczych,
  • nauczanie budowania instrumentów lutniczych,
  • nauczanie konserwowania i korygowania instrumentów lutniczych,
  • nauczanie rekonstruowania historycznych instrumentów lutniczych,
  • dostarczenie umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury.

Informator dla kandydatów na I rok studiów - rok akademicki 2008/2009
plik do pobrania

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie