Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Obrony Narodowej

Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
tel. (022) 611-93-70
www:   http://www.aon.edu.ple-mail:   j.rozej@aon.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9141 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Obrony Narodowej jest najwyższej rangi uczelnią Wojska Polskiego, kształci i wychowuje studentów oraz prowadzi badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. AON szkoli również kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. Uczelnia spełnia wymagania ustawy o szkolnictwie wyższym zarówno w zakresie edukacji, jak i promowania kadr naukowych.

Dla kadry naukowo-dydaktycznej praca, a dla studentów nauka w akademii to nie tylko uczestnictwo w procesie edukacji, ale również kultywowanie tradycji polskiego szkolnictwa wojskowego.

Akademia Obrony Narodowej kontynuuje bowiem dzieło rozpoczęte już w połowie XVIII wieku założeniem przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycerskiej.

Misja uczelni

Celem studiów w uczelni jest uzyskanie przez jej absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.

Akademia Obrony Narodowej jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce o charakterze dowódczo-sztabowym. Obok funkcji edukacyjnej pełni jednocześnie rolę ośrodka naukowego rozwijającego teorię nauk wojskowych oraz wypracowującego konkretne rozwiązania na potrzeby praktyki sił zbrojnych i systemu obronnego RP, ze szczególnym uwzględnieniem naszej obecności w NATO.

Wydziały i kierunki studiów

Wydział Strategiczno-Obronny
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Logistyka
Wydział Wojsk Lądowych
 • Zarządzanie
  • kierowanie organizacją
Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej
 • Zarządzanie
  • zarządzanie lotnictwem
Instytut Nauk Humanistycznych

Studia prowadzone są w czterach formach:

 • Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (studia bezpłatne)
 • Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (studia płatne)
 • Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne (studia płatne)
 • Podyplomowe studia niestacjonarne (studia płatne)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: zostanie określona w późniejszym terminie.

Opłata za semestr: zostanie określona w późniejszym terminie.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia I stopnia (licencjackie):

 • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z "nową maturą");
 • certyfikat języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają);
 • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień finalisty lub laureata olimpiady;
 • podanie; (pobierz)
 • ankieta osobowa; (pobierz)
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (Konto AON 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 • 4 fotografie (format legitymacyjny 37x52 mm);
 • 3 zaadresowane na aktualny adres koperty ze znaczkami na list polecony.

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia II stopnia (magisterskie):

 • odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
 • podanie;
 • ankieta osobowa;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (Konto AON 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 • 4 fotografie (format legitymacyjny 37x52 mm);
 • 3 zaadresowane na aktualny adres koperty ze znaczkami na list polecony.

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów na studia podyplomowe:

 • odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia (magisterskich);
 • wniosek o przyjęcie na studia;
 • ankieta osobowa;
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (w przypadku przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej). (Konto AON 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159);
 • 2 fotografie (format legitymacyjny 37x52 mm);
 • 2 zaadresowane na aktualny adres koperty ze znaczkami na list polecony.

Podstawą przyjęcia na studia są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego (do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski);
 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.

Centra szkoleniowe

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP jest jednostką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej podległą Komendantowi, powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej, planowania i organizowania szkolenia, kreowania i wdrażania nowych kierunków kształcenia z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

Zadania Centrum:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR);
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia kursowego kierowniczych kadr cywilnych i wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kadry zawodowej i pracowników wojska Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także parlamentarzystów, kadr administracji rządowej i samorządowej RP;
 • kreowanie i wdrażanie nowych kierunków kształcenia z OPBMR;
a ponadto:
 • utrzymywanie współpracy z odpowiednimi agendami i grupami roboczymi NATO i UE oraz współpracy dwustronnej w obszarze zainteresowania Centrum;
 • współpraca z instytucjami resortowymi i pozaresortowymi, podejmującymi problematykę OPBMR.

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW)

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) powstało jako zobowiązanie sojusznicze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działań integrujących Siły Zbrojne RP z armiami państw NATO w obszarze szkolenia operacyjnego. Konieczność utworzenia CSiKGW dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych wynikała także z ogólnych tendencji w siłach zbrojnych innych państw.

Najważniejszą rolą symulacyjnego systemu walki jest zastąpienie nieobecnych w ćwiczeniu podległych wojsk i odwzorowanie ich działania na podstawie zadań sformułowanych przez ćwiczące sztaby. W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo funkcje ćwiczących wojsk oraz podgrywki podwładnych w całości lub częściowo przejmuje system symulacyjny i jego obsługa.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie