Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 362

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa
tel. (22) 665-14-38, fax (22) 665-07-38
www:   http://gim82bem.edupage.org
Gimnazjum nr 82, SP nr 362 na Facebook
e-mail:   sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 7554 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 362
im. prof. T. Kotarbińskiego

- bezpieczna szkoła, przyjazna dla uczniów
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka specjalistów: psychologa, logopedy,
  terapeuty, doradcy zawodowego,
  socjoterapeuty

- doskonała baza dydaktyczno-sportowa
- działalność SU, Wolontariat
- zajęcia świetlicowe
- bogaty program zajęć pozalekcyjnych
- nabór do klasy VII dwujęzycznej (język
  niemiecki)

Tworzymy szkołę przyjazną dla uczniów,
dbającą o komfort nauki, kształtującą kreatywność i zdrowy styl życia.
Pragniemy, aby każdy uczeń odniósł sukces na miarę swoich możliwości.

W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i pedagogów, którzy potrafią odkryć dziecko zdolne, pracować z nim twórczo, dbać o jego wszechstronny rozwój, pomóc osiągnąć sukces. Słabsi uczniowie zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i opiekę pedagogiczną. Na terenie gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez, współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców i nauczycielami. Propaguje prawa dziecka i czuwa nad ich przestrzeganiem.

Proponujemy naukę w klasach z realizacją własnych programów nauczania:

Klasa humanistyczno - artystyczna
 • koła recytatorsko – teatralne, krasomówcze i dziennikarsko – radiowe
 • współpraca z instytucjami i mediami lokalnymi
 • lekcje wyjazdowe (muzea, galerie sztuki, kino, teatr, studio radiowe)
 • poznawanie kulis pracy redakcji prasowej, radiowej i telewizyjnej, spotkania z dziennikarzami i redaktorami
 • zespół muzyczno - wokalny, recytatorski, teatralny OMORES
 • udział w konkursach kuratoryjnych, szkolnych, międzyszkolnych
 • warsztaty filmowe, uczestnictwo w projekcjach filmowych w kinie "Muranów" oraz w Dyskusyjnym Klubie Filmowym
 • warsztaty z literatury i historii
 • współpraca z Art.- Bem, SNaP

Klasa matematyczno – informatyczno - fizyczna
 • kółko matematyczne, fizyczne, informatyczne dla pasjonatów – prowadzenie eksperymentów
 • uczestnictwo w konkursach: Alfik, Kangur, Geniusz, Logia, konkursach kuratoryjnych
 • lekcje wyjazdowe min. w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki
 • współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UW
 • zajęcia informatyki – programowanie, strony internetowe, animacje, filmy
 • uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Politechnikę Warszawską

Klasa przyrodnicza
 • zajęcia pozalekcyjne (kółko chemiczne, biologiczne, geograficzne, fizyczne)
 • zajęcia w terenie: Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, Muzeum Techniki
 • udział w akcjach ekologicznych: np. Sprzątanie Świata, Recykling
 • zajęcia z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji prozdrowotnej m.in.: ratownictwo medyczne, dietetyka, ekologia oraz zajęcia
 • preferujące zdrowy styl życia i dbałość o urodę
 • współpraca z warszawskimi instytucjami (Muzeum Techniki, Centrum Naukowe Kopernik, Wydział Chemii UW, Centrum Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia, Sanepid)
 • udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez Katedrę Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • uczestnictwo w warsztatach prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Klasa sportowo – rekreacyjna
 • udział w sportowych zajęciach fakultatywnych (m.in. taniec, fitness, gry zespołowe, tenis stołowy)
 • zajęcia pozalekcyjne realizowane na obiektach szkolnych (boiska, kort tenisowy siłownia, studio tańca)
 • uczestnictwo w zawodach sportowych, turniejach szkolnych i pozaszkolnych
 • udział i organizacja imprez sportowo rekreacyjnych np. spartakiada na wesoło, piknik rekreacyjno – sportowy
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • udział w projektach min. Trzymaj formę
 • współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i klubami
 • realizacja projektów edukacyjnych

Klasa językowa
 • koło języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
 • zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych i metody projektu edukacyjnego
 • lekcje języków obcych w laboratoriach językowych
 • warsztaty z zakresu kultury i obyczajowości państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
 • udział w międzyszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych
 • wyjazdy zagraniczne uczniów umożliwiające wykorzystanie języka obcego w praktyce
 • współpraca z instytucjami, wydawnictwami min.: British Council Institute, Goethe-Institut.

Klasa integracyjna
 • 3 – 5 uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • uczniowie zgodnie z potrzebami korzystają z zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne)
 • dodatkowo podział na grupy w nauce biologii, fizyki i chemii
 • indywidualizacja pracy dydaktycznej, dostosowywanie treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań
 • stosowanie ciekawych metod aktywizujących

Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka, jak również daje możliwość "odkrycia" dziecka wybitnie zdolnego, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących.

Uczniowie zgodnie z potrzebami korzystają z zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne). Klasa integracyjna jest miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości, szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości.

Gimnazjum oferuje:
 • wysoki standard edukacyjny
 • dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
 • atmosferę sprzyjającą nauce, rozwijaniu zainteresowań i nadrabianiu zaległości
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • wyjazdy integracyjne dla uczniów klas I
 • wycieczki klasowe
 • wyjścia do teatru, muzeum i kin
 • edukacje muzyczną
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • w szkole działa wolontariat, który co roku organizuje i włącza się w różne akcje charytatywne
 • współpracę z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi
 • szanse indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych
 • różne formy pomocy rodzicom i uczniom mające na celu wsparcie w procesie wychowania i opieki
 • bezpieczeństwo uczniów – monitoring wizyjny
 • opiekę pielęgniarską
 • smaczne obiady w szkolnej stołówce

Uczniowie naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych z dostępem do Internetu. W gimnazjum jest także biblioteka, sala gimnastyczna, stołówka, kiosk spożywczy.

W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Rodziny pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium - posiłek dla ucznia.

Nasze Sukcesy:
 • jesteśmy "Szkołą z Klasą", "Szkołą przyjazną uczniom z dysleksją"
 • uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych
 • uczniowie zdobywają liczne nagrody w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich
 • osiągamy dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego
 • zdobywamy laury sportowe – medale WOM, czołowe miejsca w zawodach i turniejach
 • umacniamy w uczniach wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu

Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie