Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Fundacja Edukacyjna "Varsovia"

ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa
tel. (22) 218-93-07, tel./fax (22) 847-08-17
www:   http://www.varsovia.edu.pl
e-mail:   szkola@varsovia.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 8812 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


GIMNAZJUM NIEPUBLICZNE Nr 13

- klasa z grupą językowo –
  dziennikarską

- klasa z grupą językowo –
  informatyczną

- klasa dwujęzyczna z językiem
  angielskim

- bardzo dobre przygotowanie do
  egzaminów gimnazjalnych

- obowiązkowe języki: angielski i niemiecki
- trzeci język do wyboru
  (rosyjski lub francuski)

- nowoczesne środki dydaktyczne
  tj. tablice interaktywne

- wyjazdy na interesujące wycieczki
  zagraniczne oraz na zielone szkoły

- pomoc psychologa i pedagoga
- opieka medyczna
- wyspecjalizowana, życzliwa uczniom
  kadra nauczycielska

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA Nr 49

- klasa zerowa
- język angielski od klasy 0
- język niemiecki lub francuski od klasy 3
- rozszerzony program języka angielskiego
  od 6 do 8 godzin

- własny, autorski program nauczania
- gry i zabawy dydaktyczne w j. angielskim
- uczniowie klas 1 – 3 mający trudności
  w nauce pracują z reedukatorem

- opieka logopedy
- zajęcia artystyczne, naukowe, sportowe
- w klasie 5 uczniowie wybierają trzeci
  język obcy spośród: j. niemieckiego,
  j. francuskiego, j. rosyjskiego lub
  j.hiszpańskiego

- w klasie 5 tworzymy klasy
  dwujęzyczne z j. angielskim,
  w których jest 6 godz. w tyg. języka
  oraz elementy j.angielskiego
  na co najmniej 2 przedmiotach

- pomoc psychologiczna i pedagogiczna
- opieka lekarska i pielęgniarska
- udział w konkursach, uroczystościach,
  wyjazdy


Zapraszamy również do Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej "Varsovia" w Wilanowie.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE Nr 6 (3 lata)

Fundacja Edukacyjna "Varsovia" została powołana w 1992 roku. Dziś jest jedną z największych niepublicznych placówek oświatowych w kraju. Nabór do szkół jest prowadzony w sposób ciągły.

Głównym celem jej działania jest kreowanie nowej polityki edukacyjnej. Naczelną zasadą realizowaną w szkołach Fundacji Edukacyjnej "Varsovia" jest nauczanie permanentne - kształcenie ucznia od klasy zerowej szkoły podstawowej według zintegrowanego programu. Zasada nauczania permanentnego nawiązuje do dobrych, sprawdzonych tradycji przedwojennego gimnazjum polskiego.

W ramach miesięcznej opłaty oferujemy i zapewniamy naszym uczniom:
 • nowoczesne i oryginalne programy nauczania w zakresie każdego z przewidzianych programem szkolnym przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych
 • naukę w klasach maksymalnie 17 osobowych
 • rozszerzony program nauczania języków obcych
 • nauczanie w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgonie z zainteresowaniami uczniów: kółka przedmiotowe, warsztaty i fakultety
 • dyżury świetlicowe dla klas 0 - 3 do godziny 18:00
 • drugie śniadanie i podwieczorek w klasach 0 - 6
 • ubezpieczenie uczniów

Fundacja zatrudnia również lekarza pediatrę, pielęgniarkę, psychologa, logopedę i reedukatora.

Zespół nauczycielski to doświadczeni pedagodzy posiadający tytuły i stopnie naukowe, autorzy podręczników i programów nauczania, byli metodycy i doradcy, a także nauczyciele młodzi, niedawni absolwenci szkół wyższych. Skład kadry nauczycielskiej pozwala położyć szczególny nacisk w programie kształcenia szkół na nauczanie twórcze i indywidualne.

Sposób zarządzania szkołami umożliwia nauczycielom szybkie wprowadzanie także pomysłów edukacyjnych i wychowawczych, a stałe doskonalenie warsztatu zawodowego we współpracy i dyskusji z innymi członkami zespołu.

Fundacja wspiera inicjatywy wydawnicze nauczycieli, dotyczące nowych podręczników, książek pomocniczych i podręczników rejestrowanych w MEN.

Twórcze niepokoje członków zespołu nauczycielskiego znajdują swoje odbicie w adaptowaniu do programu kształcenia współczesnych metod edukacji żywej, a także poszukiwaniu nowych, własnych. Taką jest koncepcja nauczania ponadprzedmiotowego, wprowadzona do praktyki szkolnej przed kilkoma laty. Nasza szkoła podstawowa i gimnazjum organizują od wielu lat konkursy języka angielskiego i niemieckiego adresowane do uczniów szkół publicznych i niepublicznych południowej części Warszawy.

Głównym zadaniem Fundacji Edukacyjnej "Varsovia" jest prowadzenie w/w szkół. Jest ona organizacją non-profit, co oznacza, że wszystkie środki pieniężne, wpływające na jej konto, są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół przez nią prowadzonych. Kwoty wpłacane przez rodziców naszych uczniów są darowiznami na rzecz Fundacji Edukacyjnej "Varsovia".

Baza szkoły
Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi w których prowadzone są lekcje wychowania fizycznego dla uczniów klas 0-3. Starsze dzieci i młodzież są dowożone szkolnymi autokarami do obiektów sportowych: "Warszawianka", "Stegny" (m.in. tor łyżwiarski i rolkarski) oraz baseny: SGGW i "Pod Orłami".
Budynek w którym znajdują się szkoły jest monitorowany i chroniony przez całą dobę a Fundacja dodatkowo zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych uczniów.

O SZKOLE PODSTAWOWEJ

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było szczęśliwe, aby dobrze i bezpiecznie czuło się w szkole, przyjdź do nas. Nasza szkoła jest przyjazna, a zajęcia tak ciekawe i atrakcyjne, że dzieci niechętnie wracają do domu. Od 2004 roku posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”. Już od wielu lat tworzymy klasy dla sześciolatków. Szkoła lokalowo i merytorycznie jest przygotowana dla sześciolatka. Wyodrębnione powierzchnie na terenie szkoły, specjalne ergonomiczne meble, wydzielone miejsce do zabawy tworzą bezpieczne i wygodne warunki do funkcjonowania sześciolatka w naszej szkole.
W szczególny sposób dbamy o zdrowie naszych najmłodszych realizując projekt "Akademia postawy i ciała".

Dlaczego warto się nami zainteresować?

Bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie w roku 2015:
ogółem - VARSOVIA 90,3%; Mazowsze - 69,8%
 • zapraszamy już od klasy „0”
 • pracujemy w małych kameralnych grupach (maksymalnie 17 osobowych)
 • gwarantujemy bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów
 • stwarzamy ciepłą bezpieczną i serdeczną atmosferę
 • pracujemy w oparciu o własne, autorskie lub modyfikowane programy nauczania
 • w klasach młodszych cały materiał realizujemy w szkole i nie zadajemy prac domowych, od klasy trzeciej wdrażamy uczniów do systemu pracy klas starszych
 • dzieci szczególnie uzdolnione otoczone są indywidualną opieką pedagogiczną
 • uczniowie mający trudności w nauce pracują z reedukatorem
 • dzieci z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą
 • w wyjątkowych przypadkach funkcjonuje nauczanie indywidualne
 • w czasie przerwy dzieci są pod stałą opieką nauczycieli
 • dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych

Nauka języków:
 • w klasach młodszych uczymy dwóch języków obcych
 • język angielski od klasy 0
 • język niemiecki lub francuski od klasy 3 (2 godz. w tyg.)
 • rozszerzony program języka angielskiego od 6 do 8 godzin
 • część zajęć językowych prowadzona przez native spaekera
 • konwersacje z języka angielskiego w podziale na grupy
 • gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim
 • w klasie 5 uczniowie wybierają trzeci język obcy spośród: j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego lub j.hiszpańskiego (2 godz. w tyg.)
 • w klasie 5 tworzymy klasy dwujęzyczne z j. angielskim, w których jest 6 godz. w tyg. języka oraz elementy j.angielskiego na co najmniej 2 przedmiotach

Organizujemy: atrakcyjne wycieczki, obozy letnie i zimowe, wyjścia i imprezy kulturalne oraz cykliczne warsztaty interdyscyplinarne.

Sport:
 • korzystamy z czterech sal gimnastycznych na terenie szkoły oraz klubów "Warszawianka", "Stegny", basenów "Pod Orłami"oraz SGGW
 • Na zajęcia sportowe uczniowie są dowożeni naszymi szkolnymi autobusami

Wyżywienie:
W opłacie za szkołę uczniowie otrzymują śniadanie oraz podwieczorek. Obiady (możliwość wyboru dań) są usługą dodatkowo płatną.

   Proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe:
 • sportowe: nauka jazdy na łyżwach i rolkach, korektywa, basen, gry i zabawy sportowe, dla chętnych dodatkowo S.K.S
 • artystyczne: zajęcia teatralne, tańce, plastyka, muzyka
 • naukowe: Świat wokół nas, uczestniczymy w wielotematycznych warsztatach

O GIMNZAJUM

W dniu 20 maja 2008 r. nasze gimnazjum jako jedyna szkoła niepubliczna otrzymało od Mazowieckiego Kuratora Oświaty dyplom uznania za największą w Warszawie liczbę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

Gimnazjum Niepubliczne Nr 13 zostało powołane do życia od 1 września 1999 r. Na bazie programów ministerialnych, stworzyliśmy dla naszych uczniów ciekawą propozycję treści nauczania, mającą na celu jak najlepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i do dalszej edukacji w liceum. Zadania te są realizowane przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. Większość nauczycieli pracuje również w naszym liceum, co gwarantuje wysoki i efektywny poziom nauczania. Dowodem tego są wyniki egzaminów przeprowadzanych po III klasie plasujące naszą szkołę na bardzo wysokich miejscach we wszelkiego rodzaju rankingach. Nasi uczniowie biorą także udział w wielu konkursach, gdzie zdobywają zaszczytne pozycje.

Proponujemy:
 • wyjazdy do stolic europejskich, w tym cyklicznie do Berlina, Wiednia i Budapesztu oraz na zieloną szkołę, podczas
 • której realizujemy część przedmiotów obowiązkowych
 • udział w tematycznych zajęciach na terenie szkoły i w obrębie Warszawy
 • zajęcia sportowe w hali "Arena Ursynów" i na basenie SGGW

Nauczanie języków obcych jest dla nas priorytetem. Uczniowie mają mieć 10 godzin zajęć tygodniowo.

klasa dwujęzyczna:
 • 7 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English) oraz elementy języka angielskiego na co najmniej dwóch przedmiotach obowiązkowych
 • 4 godziny j. niemieckiego od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.)
 • 2 godziny j. rosyjskiego lub j. francuskiego

klasa ogólna
 • 5 godzin j. angielskiego (w tym 1godz. z native speakerem i 1 godz. Business English)
 • 4 godziny j. niemieckiego od klasy drugiej (w klasie pierwszej 3 godz.)
 • 2 godziny j. rosyjskiego lub j. francuskiego

Od początków istnienia gimnazjum organizujemy Konkurs Języka Niemieckiego i Konkurs Języka Angielskiego dla szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych w południowej części Warszawy. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem i tytuł laureata dla gimnazjalisty jest rzeczywistym powodem do dumy.

Bardzo ważnym elementem edukacyjnym jest informatyka. Wielu naszych absolwentów może poszczycić się posiadaniem "Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych" - (ECDL), który jest uznawanym w całej Europie certyfikatem i został włączony przez Radę Europy do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji.

Ciekawym uzupełnieniem procesu edukacyjnego są niewątpliwie kółka przedmiotowe: polonistyczne, żywego słowa, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, matematyczne, informatyczne, biologiczne i inne. Koła pozalekcyjne powstają w zależności od aktualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, a zajęcia prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie