Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus

Fundacja "Nauka i Praca" Sióstr Imienia Jezus

ul. Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa
tel. (22) 832-27-07, fax. (22) 832-43-16
www:   http://www.smolenskiego.edu.pl
e-mail:   szkola@smolenskiego.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 9457 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


GIMNAZJUM NR 13
im. Sł. B. F.M. Witkowskiej

- dobrze wyposażone sale dydaktyczne
- opieka medyczna
- zaplecze sportowo-rekreacyjne
- udział w konkursach, projektach,
  programach edukacyjnych

- języki obce: język angielski, język
  francuski, język niemiecki

 

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy rekrutację do szkoły podstawowej – do klas pierwszych oraz uzupełniającą
do kl. VII


SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 74
im. Bł. H. Koźmińskiego

- maksymalnie 20 uczniów w klasie
- język angielski od klasy I
- opieka w świetlicy, biblioteka
- współpraca z innymi szkołami
- w roku szkolnym 2017/2018 zostaną
  utworzone dwie klasy siódme:
 • klasa VIIa – klasa z rozszerzonym programem języka polskiego i historii
 • klasa VIIb

Nauczycielem życia jest dla nas Jezus Chrystus i Jego Ewangelia

Budynek szkolny jest wyremontowany i rozbudowany, posiada 2 sale gimnastyczne oraz nowoczesne wyposażenie.

W ostatnich latach zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum plasowały się w czołówce szkół bielańskich pod względem wyników uzyskiwanych z testów końcowych szóstoklasistów i gimnazjalistów.

Szkoła podstawowa funkcjonuje od 1993 roku, a gimnazjum od 1999 roku. Szkoły mają charakter katolicki. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus (niehabitowe). Klasy liczą do 20 uczniów a grono pedagogiczne stanowią zarówno siostry, jak i osoby świeckie. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań edukacyjnych szkoły, potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły. Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 74 i Gimnazjum Nr 13. Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkól Sióstr Imienia Jezus.

Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus do którego należy Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego oraz Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Franciszki Marii Witkowskiej jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Zgromadzenie zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Sługę Bożą, Matkę Franciszkę Witkowską 10 grudnia 1887 roku w Warszawie, by dawać świadectwo Chrystusowi między innymi poprzez działalność opiekuńczo-wychowawczą w ochronkach, domach dziecka, przedszkolach, szkołach, głównie zawodowych.

Zgodnie więc z własnym charyzmatem, Zgromadzenie w latach trzydziestych ubiegłego stulecia wybudowało obiekt przy ul. Smoleńskiego 31 z przeznaczeniem dla prowadzenia Żeńskiej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Młodych Dziewcząt "Nauka i Praca".

Cele i zadania szkoły
 • Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów, w duchu Ewangelii, do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
 • Szkoła wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej.
 • Celem szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju intelektualnego i osobowego uczniów, zgodnie z zasadami personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej określonych przez Kościół Katolicki.
 • Szkoła jako wspólnota umożliwia uczniom, nauczycielom i rodzicom pogłębioną formację duchowo-moralną i jest miejscem życia religijnego.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy VII na rok szk. 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018, w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zostaną utworzone dwie klasy siódme:
 • klasa VIIa – klasa z rozszerzonym programem języka polskiego i historii
 • klasa VIIb

Do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy pozytywnie przejdą test sprawdzający wiedzę humanistyczną.

Zasady rekrutacji:
 • Akceptacja katolickiego charakteru szkoły i złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami:
  • opinia katechety o uczniu
  • kopia świadectwa z klasy V
  • opinie lub orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeśli takie istnieje)
  • inne informacje dokumentujące osiągnięcia kandydata
 • Rozmowa kandydata i rodziców z dyrekcją szkoły (termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami)
 • Przystąpienie do testu sprawdzającego dla chętnych do klasy z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego i historii
 • Podpisanie umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego - po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu
 • Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia klasy VI oraz
 • 2 zdjęć do legitymacji szkolnej - do 27 czerwca 2017 r.

Cele szczegółowe programu wychowawczego

  
 • Rozwój duchowy:
  • Otwarcie się na Boga poprzez poznanie Jego dzieł za pomocą rozumu w duchu prawdy, dobra i piękna.
  • Miłowanie Boga obecnego w Kościele poprzez Słowo, Eucharystię, sakramenty.
  • Ukazanie postaci Patronów szkoły - Bł. Honorata Koźnińskiego i Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej.
 • Rozwój moralny:
  • Świadome, odpowiedzialne i konsekwentne dokonywanie wyborów w oparciu o system wartości chrześcijańskich - Dekalog i Kazanie na Górze.
  • Formowanie sumienia zgodnie ze Słowem Bożym.
 • Wychowanie społeczne:
  • Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Wdrażanie do ofiarności i solidarności.
 • Kształcenie woli:
  • Aktywne poszukiwanie i podejmowanie działań zgodnie z wolą Bożą.
  • Odpowiedzialne realizowanie powierzonych zadań z rzetelnością i wytrwałością.
 • Ukierunkowanie uczuć i emocji:
  • Podporządkowanie rozumowi uczuć i emocji, aby prowadziły do dobra.
 • Rozwój intelektualny:
  • Otwarcie się na poszukiwanie prawdy.
  • Umiejętność przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji.
 • Kształcenie zdolności spostrzegania i kojarzenia:
  • Kojarzenie i systematyzowanie wiedzy.
  • Budowanie struktur myślowych.
 • Rozwój fizyczny:
  • Kształcenie charakteru i wzmacnianie psychiki poprzez rozwój sprawności fizycznej, profilaktykę zdrowotną i hart.

Serdecznie zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie