Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa

im. Heleny Chodkowskiej

ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
tel. (22) 539 19-19, tel. (22) 262 88-88
www:   http://www.uth.edu.ple-mail:   rekrutacja@uth.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7453 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki powstała w roku 2001 i została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 54. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki przedłużającą pozwolenie na działalność do 2021 roku.

Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na:

 • studiach pierwszego stopnia (licencjackich)
 • studiach drugiego stopnia (magisterskich)

Szkoła kształci na kierunku Stosunki międzynarodowe w trzech specjalnościach:

 • Międzynarodowa współpraca celna
 • Logistyka międzynarodowa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł licencjata w wybranej przez siebie specjalności.

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu i zaliczeniu egzaminu dyplomowego absolwenci uzyskują tytuł magistra.

Absolwent studiów na kierunku "stosunki międzynarodowe" jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Misja szkoły

Podstawowym celem Wyższej Szkoły Cła i Logistyki jest rozwijanie u studentów cech osobowości charakteryzujących człowieka z wyższym wykształceniem oraz zapewnienie im możliwości zdobycia określonej programem wiedzy i potwierdzenia faktu jej posiadania w formie dyplomu. Zatem celem szkoły jest przygotowanie studentów do życia oraz pełnienia funkcji społecznych i zawodowych w gospodarce wolnorynkowej, a także konkurowania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Cel ten osiągany jest przez realizację następujących zadań:

 • Wyposażenie studentów w wiedzę ogólną i podstawy wiedzy specjalistycznej. W konsekwencji oznacza to pojawienie się dwóch płaszczyzn kształcenia: wspólnej dla wszystkich studentów i zróżnicowanej dla poszczególnych specjalności.
 • Wyjaśnianie zjawisk, procesów i zależności występujących w otaczającej rzeczywistości. Zadaniem nauczycieli jest przekazywanie, wzbogacanie i systematyzowanie informacji z różnych źródeł (np. massmediów) w celu tworzenia struktur wiedzy studentów ułatwiających korzystanie z niej.
 • Kształtowanie motywacji i umiejętności samokształcenia, zapewniającego nadążanie za rozwojem nauki i techniki. Dzisiaj, zdobytą w szkole wiedzę trzeba ciągle odtwarzać i uzupełniać.
 • Rozbudzanie postaw prospołecznych i prozadaniowych. Wiąże się to z rozwijaniem i wzmacnianiem motywacji pozytywnej do zadań, preferencji dla działań zespołowych, kultury życia, odpowiedzialności, a także odnajdywania możliwości samorealizacji.

Rekrutacja

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, na podstawie analizy dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy o studiowanie i złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przy zapisie na studia magisterskie),
 • 4 podpisane fotografie (formatu legitymacyjnego),
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego,
 • kserokopia dowodu osobistego, książeczka wojskowa (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.

Studia są płatne:

 • wpisowe na studia licencjakie oraz na studia magisterskie (jednorazowo) - 500 zł,
 • wpisowe na studia magisterskie dla absolwentów WSCiL (zwolnieni),
 • czesne na studiach stacjonarnych licencjackich miesięcznie - 400 zł lub 1 800 zł za semestr,
 • czesne na studiach niestacjonarnych licencjackich - 330 zł miesięcznie lub 1 500 zł za semestr,
 • czesne na studiach niestacjonarnych magisterskich - 400 zł miesięcznie lub 1 800 zł za semestr.

Kandydaci wnoszą opłaty w wysokości wpisowego i czesnego (na studiach dziennych za październik, na studiach zaocznych - za pierwszy semestr) na rachunek szkoły.

Ponadto kandydaci wnoszą opłatę za roczne ubezpieczenie w wysokości nie przekraczającej 40 zł.
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Nr konta: Bank BPH S.A. w Warszawie
50 1060 0076 0000 3210 0005 2151

Koło Naukowe

Działalność naukowa studentów Wyższej Szkoły Cła i Logistyki organizowana jest zgodnie z Regulaminem Koła Naukowego przyjętym w 2004 r. W Kole Naukowym mogą rozwijać swoje zainteresowania wszyscy studenci, którzy terminowo realizują program studiów, osiągają dobre wyniki nauczania i chcą pogłębiać wiedzę.

Koło Naukowe zorganizowane jest w cztery sekcje: politologii, logistyki, zarządzania i informatyki. Opiekę nad pracami poszczególnych sekcji sprawują doświadczeni nauczyciele akademiccy, zaś kierują działalnością sekcji wybrani studenci.

Główne obszary działalności Koła Naukowego obejmują:

 • udział w badaniach naukowych Szkoły
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • publikacje w Zeszytach Naukowych wydawanych prze Szkołę
 • promowanie Uczelni

Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje budynkiem dydaktycznym o łącznej powierzchni 4000 m2 z przynależnym parkingiem na 170 stanowisk. Budynek o podwyższonym standardzie z pełną klimatyzacją i rozwiniętą siecią internetową, dostosowany jest do kształcenia studentów niepełnosprawnych.

Zajęcia prowadzone są w 7 salach wykładowych z pełnym nagłośnieniem, mieszczących 70 - 120 studentów, 9 salach ćwiczeń, 2 laboratoriach komputerowych o łącznej liczbie 80 stanowisk, 4 pracowniach językowych. Sale wykładowe wyposażone są w rzutniki standardowe oraz multimedialne i zestawy TV - DVD.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie