Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 1

im. Szarych Szeregów

ul. Alejowa 23, 08-450 Łaskarzew
tel. (25) 684-50-21, fax (25) 684-58-06
www:   http://www.laskarzew1.neostrada.pl
ZS nr 1 na Facebooku
e-mail:   szkola1.laskarzew@wp.pl
szkola1lo.laskarzew@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14688 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- przyjazna i życzliwa atmosfera
- dobrze wyposażone sale dydaktyczne
- opieka w świetlicy
- stołówka szkolna
- nowa szatnia dla najmłodszych dzieci
  z zerówki i pierwszaków

 

GIMNAZJUM Nr 1

- klasa ogólna
- klasa językowa z rozszerzonym
  j. angielskim, niemieckim i rosyjskim

- stwarzanie uczniom warunków
  wszechstronnego rozwoju

- liczne i ciekawe zajęcia dodatkowe
- możliwość działania w organizacjach
  uczniowskich

- wycieczki, rajdy, biwaki, wyjazdy do kina,
  teatru i na koncerty


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa militarno-sportowa
- klasa informatyczno-językowa
- klasa ogólna (rozszerzone zajęcia
  wg wybranych przez siebie ścieżek
  edukacyjnych)

O szkole
Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzania uczniów w różne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła dba również o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej. Nasza Szkoła bierze udział w projekcie Comenius.

Stawiamy na jakość kształcenia na każdym szczeblu nauczania. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Dzięki współpracy z Klubem Sportowym „Promnik” zajęcia sportowe odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej, hali sportowej i na stadionie miejskim.

Oferujemy uczniom poziomowy system nauczania języków obcych, rozwijanie umiejętności sportowych na wybranych zajęciach z wychowania fizycznego, uczestnictwo w kołach zainteresowań, zajęciach warsztatowych.

Szkoła traktuje podmiotowo każdego ucznia, opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej analizowane są przez wszystkich nauczycieli, którzy podczas zajęć prowadzą indywidualizację nauczania wg zaleceń poradni. Nikt w szkole nie jest anonimowy, dlatego łatwiej jest dostrzec problemy uczniów i wcześnie im zaradzić. Wszyscy pracownicy, nauczyciele, uczniowie i rodzice budują przyjazną atmosferę. Szkoła wychodzi naprzeciw uczniom i ich potrzebom, dlatego w prowadza innowacje pedagogiczne.

Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łaskarzewie?
 • trzy języki obce: j. angielski, niemiecki i rosyjski
 • prowadzimy dodatkowe, bezpłatne zajęcia pod kątem przedmiotów zdawanych na maturze, przygotowania do konkursów przedmiotowych i przyszłych studiów
 • dodatkowe zajęcia komputerowe
 • obozy językowe, wymiana międzynarodowa Comenius
 • preferujemy indywidualne podejście do ucznia, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę
 • szkoła znajduje się blisko Twojego miejsca zamieszkania
 • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na różne formy pomocy
 • dbamy o krzewienie wartości patriotycznych
 • posiadamy dobrze wyposażone pracownie (projektory multimedialne, komputery)
 • nasi absolwenci pomyślnie zdają egzaminy maturalne

Klasa militarno-sportowa
Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych podczas realizacji rozszerzonego programu nauczania z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Istotą innowacji jest szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, sportem, profilaktyką zdrowotną i ratownictwem medycznym.

W tym celu zawarto porozumienia z Wyższą Szkołą Lotniczą w Dęblinie, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Garwolinie, Komendą Powiatową Policji w Garwolinie, z WKU w Garwolinie, Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Strzelnicą w Kacprówku, Klubem Sportowym „Promnik” w Łaskarzewie.

Program nauczania zakłada:
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane na potrzeby miasta i regionu
 • poznanie przez uczniów pracy wymienionych instytucji oraz potrzeb miasta i gminy
 • dodatkowe zajęcia sportowe: judo, gimnastyka sportowa, samoobrona
 • przygotowanie do pracy tę część uczniów, która wiąże swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi (wojsko, policja, straż pożarna, straż miejska, agencje detektywów, agencje ochrony, ratownictwo medyczne)
 • w klasie, łącznie z innowacją będzie realizowany program Liceum Ogólnokształcącego wg nowej podstawy programowej

Uczniowie, którzy nie zadeklarują się do uczestnictwa w innowacji będą uczestniczyli tylko w zajęciach objętych programem Liceum Ogólnokształcącego. Od klasy drugiej uczniowie realizują rozszerzone zajęcia wg wybranych przez siebie ścieżek edukacyjnych oferowanych przez szkołę.

Kadra pedagogiczna
Kadrę szkoły stanowią wykwalifikowani nauczyciele, wśród których są egzaminatorzy do sprawdzianów po szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. Nauczyciele nieustannie poszerzają swój warsztat umiejętności pedagogicznych i kwalifikacji do nauczania kilku przedmiotów.

Baza dydaktyczna szkoły
W roku szkolnym 2012/13 wykonano termomodernizację budynku i jego dachu dzięki czemu szkoła zadziwia swoim wyglądem. W ostatnich latach budynek szkolny został rozbudowany. Obecnie baza lokalowa szkoły składa się z ponad 20. sal lekcyjnych (w tym pracownie komputerowe z dostępem do Internetu), Multimedialnego Centrum Informacji, sali gimnastycznej, świetlicy, biblioteki (komputery z dostępem do Internetu) oraz stołówki szkolnej.

Zajęcia pozalekcyjne
Młodzież Zespołu Szkół może uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, które pozwalają na rozwój zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce. Są to m. in. zajęcia plastyczne, recytatorsko-teatralne, przyrodnicze, biologiczne, informatyczne, matematyczne, nauka drugiego języka obcego (oprócz angielskiego – niemiecki i rosyjski), zajęcia SKS i UKS.

SKS i UKS – sekcje:
 • piłki nożnej
 • piłki siatkowej
 • gimnastyki artystycznej
 • tenisa stołowego
 • lekkiej atletyki
 • tańca


Uczniowie mogą czynie działać w organizacjach uczniowskich: Samorząd Szkolny, drużyna harcerska, szkolne koło PCK, szkolne koło LOP, Klub Europejski. Mogą redagować szkolną gazetkę.
Organizowane są wycieczki, wyjścia do teatru, do kina lub na koncert, wieczorki klasowe, zabawy szkolne i dyskoteki.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 systematycznie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Znaczące osiągnięcia mamy od lat w konkursach plastycznych, recytatorskich i Festiwalach Piosenki o Zdrowiu.

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 zajmuje też czołowe miejsca w dawnym województwie siedleckim w gimnastyce artystycznej, tenisie stołowym, piłce nożnej i w biegach przełajowych.

Świetlica i stołówka
Przy szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Ze szkolnych obiadów korzysta prawie połowa uczniów. Koszty posiłków dla uczniów najuboższych pokrywa MOPS lub inni sponsorzy pozyskani przez dyrekcję. Zespół Szkół nr 1 przywiązuje wielką wagę do uwrażliwiania na potrzeby drugiego człowieka, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej naszego społeczeństwa. Nasza szkoła niejednokrotnie jest organizatorem akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (w tym również uczniów naszej placówki).


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>




Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie