Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68

im. Artura Oppmana

ul. OR-OTA 5, 01-507 Warszawa
tel./fax (22) 839-48-14, (22) 839-42-67
www:   http://www.oppman.edu.pl
SP nr 68 na Facebooku
e-mail:   sp68@oppman.edu.pl
sp68@edu.um.warszawa.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 17676 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 68

- klasy tradycyjne i integracyjne
- boisko szkolne
- doskonale przygotowana kadra
pedagogiczna

- opieka specjalistów
- nauka języka angielskiego
- przyjazna i życzliwa atmosfera
- świetlica, stołówka, biblioteka, czytelnia
- przytulne, odpowiednio wyposażone sale
- winda, łazienki dla dzieci
niepełnosprawnych

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
- w szkole realizowane są różne programy
i projekty edukacyjne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 istnieje od 1 wrzenia 1961 roku. Ma długoletnie tradycje i po wielu przekształceniach przybrała obecną formę. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania i wiedzy uczniów. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, środki dydaktyczne i komputery.

Od 6. marca 2000 roku patronem szkoły jest Artur Oppman (Or Ot) 1867-1931 zasłużony warszawiak, dziennikarz, popularny pisarz, który całe swoje życie i działalność publiczną związał z Warszawą.

Szkoła bierze czynny udział w projektach unijnych, m.in. w latach 2014/16 brała udział w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej – twórcza szkoła w Europie, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników. Udział w szkoleniach językowych, metodycznych, możliwość obserwowania pracy nowoczesnych szkół angielskich jest bardzo dobrym sposobem podniesienia kwalifikacji nauczycieli w zakresie „żywego” języka angielskiego, poznawania nowych kręgów kulturowych, poznawania innowacyjnych metod pracy z uczniami oraz korzystania z nowoczesnych pomocy (komputery, tablice interaktywne, Internet, itp.).

Od roku szkolnego 2017/18 tworzone są klasy dwujęzyczne z językiem angielskim.

Od 1 grudnia 2018 roku realizujemy ze szkołą partnerską z Hiszpanii program współpracy międzynarodowej eTwinning "Getting to know you".


Klasa integracyjna


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana jest jedyną szkołą podstawową na Żoliborzu, która organizuje oddział integracyjny. Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do klasy uczęszcza 15-20 uczniów. W tej grupie jest 3-5 dzieci skierowanych do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia integracyjnego. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są:
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszące lub niedowidzące, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania (z wykluczeniem dzieci, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczniów), z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym

W klasie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: w klasach I - III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w klasach IV - VI są to nauczyciele przedmiotów i nauczyciel wspomagający na wybranych lekcjach.

Specjaliści dbający o rozwój dzieci:
 • pedagog specjalny
 • psycholog szkolny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • logopeda
 • terapeuta-reedukator
 • rehabilitant
 • rewalidator

Zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • koła zainteresowań:
 • ogólnoprzedmiotowe
 • SKS
 • języka angielskiego
 • Mistrzowie Kodowania


Po to jest integracja: zawsze razem, a nie osobno!
Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

W czerwcu 2016 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat "Varsavianistyczna szkoła". Jest to tytuł nadawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy tym placówkom oświatowym, które wyróżniły się:
 • upowszechnianiem wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości
 • promowaniem aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy
 • integracją społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy

W kolejnych latach będziemy kontynuować naszą działalność i ponownie chcemy uzyskać tytuł "Varsavianistyczna szkoła."Świetlica

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na czas pracy rodziców spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.


Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie