Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy
tel. (81) 888-02-48
www:   http://sosw.net.pulawy.pl
e-mail:   sosw@oswiata.org.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10950 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


INTERNAT

- dla dziewcząt
- współpracujemy z internatem dla
  chłopców prowadzonym przez
  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
  (ul. Kowalskiego w Puławach)

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

- dla dzieci w każdym wieku do rozpoczęcia
  nauki szkolnej


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

- oddziały przedszkolne
- upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym

- niepełnosprawność sprzężona, w tym
z autyzmem


GIMNAZJUM NR 8

- upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim,
  umiarkowanym, znacznym

- niepełnosprawność sprzężona, w tym
  z autyzmem


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Gwarantujemy:
 • realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego
 • możliwość przejścia ucznia na każdym etapie kształcenia do szkoły masowej
 • zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka
 • realizowanie programu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 • rzetelną interdyscyplinarną diagnozę, wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka
 • wspieranie rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczno – pedagogiczną
 • stosowanie aktywnych metod nauczania

   Umożliwiamy:
 • rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie
 • rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych
 • poznawanie i rozumienie świata
 • ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • rozumienie siebie i innych ludzi
 • kształtowanie i ocenę własnej wartości
 • rozwijanie potrzeby doskonalenia się

Zapewniamy opiekę, przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, poszanowanie praw dziecka i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

Wspieramy:
 • rozwój osobowości, w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych
 • aktywność poznawczą i twórczą
 • rozwój emocjonalny dziecka
 • prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia

Oferujemy:
 • pracę w małych zespołach klasowych
 • nowatorskie metody nauczania
 • wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych
 • zajęcia rewalidacyjne - gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, usprawnianie mowy, terapię psychologiczną, socjoterapię, dogoterapię, arteterapię
 • komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka
 • rozwój artystyczny poprzez udział w zespołach teatralnych, plastycznych, wokalno – muzycznych
 • usprawnianie fizyczne podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej na sali sportowej, pływania na basenie

BAZA DYDAKTYCZNA
Ośrodek posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:
 • sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • sala doświadczania świata
 • sala integracji sensorycznej
 • sala gimnastyki korekcyjnej
 • sala gospodarstwa domowego
 • gabinet EEG Biofeedback
 • gabinet metody Tomatisa
 • gabinet usprawniania mowy
 • gabinet fizjoterapii
 • pracownia dogoterapii
 • siłownia
 • pracownia alternatywnych metod porozumiewania się
 • pracownia ceramiczna
 • pracownia plastyczna
 • pracownie komputerowe
 • internetowe centrum informacyjno-medialne

Ponadto posiadamy: boiska z bezpieczną nawierzchnią, podjazdy i winda dla osób na wózkach inwalidzkich, toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

INTERNAT

Internat jako placówka opiekuńczo-wychowawcza gwarantuje każdemu dziecku całodobową, fachową opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Wychowankami są dziewczynki uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

Baza noclegowa w naszym internacie to pięć pomieszczeń sypialnych przytulnych, czystych, estetycznie i nowocześnie urządzonych. Po zajęciach lekcyjnych wychowanki mają do dyspozycji dwie świetlice dobrze wyposażone w pomoce, zabawki, książki, gry; a także nowoczesny sprzęt multimedialny, łącznie z Internetem udostępnianym wychowankom. Dysponujemy własnym zapleczem kuchennym, izolatką, szatnią, nowoczesnym placem zabaw, boiskiem do gry w kosza, piłkę nożną, bieżnię.


W internacie staramy się w jak najszerszym stopniu wspierać rozwój naszych wychowanek. Wdrażamy do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych oraz prac porządkowych. Przygotowujemy je do funkcjonowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Pomagamy im osiągnąć samodzielność życiową, integrujemy ze środowiskiem. Dążymy, by w miarę możliwości brały czynny udział w życiu rodzinnym i społecznym. Dbamy o ich rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny. W czasie wolnym wychowanki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości, uzdolnień, twórczej aktywności w ramach organizowanych zajęć.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od 1 września 2007 roku nasza szkoła wdrożyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Powstała także Sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wyposażona w przybory i pomoce dydaktyczne dostosowane do usprawniania małych dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej. Odbywa się tam usprawnianie ruchowe, usprawnianie percepcji dotykowej i wzrokowej oraz słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowa, wczesna interwencja w zakresie wspomagania rozwoju mowy, także emocjonalno – społecznego rozwoju dziecka i kształcenia samoobsługi itd. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się również w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach Integracji Sensorycznej, sali Doświadczania Świata i gabinetach logopedycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to:

 • stymulowanie psychoruchowego i emocjonalno – społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
 • opracowanie i realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie
 • planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • udzielanie wsparcia Rodzinie

REWALIDACJA

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i społeczny.

W naszym Ośrodku w ramach rewalidacji prowadzone są następujące zajęcia:
 • korekcyjne wad postawy
 • korygujące wady wymowy
 • alternatywnych metod komunikacji
 • inne zajęcia wynikające z programu rewalidacji: usprawniające techniki szkolne, metodą Tomatisa, metodą biofeedback, metodą integracji sensorycznej, metodą zajęć prowadzonych w sali, doświadczania świata, metodą arteterapii, metodą fizjoterapii

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie