Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie

Laseczno 43, 14-202 Iława 3
tel. (89) 640-33-23
www:  
e-mail:   ssplaseczno1@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3717 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W LASECZNIE

- przyjazna atmosfera
- wykształcona kadra
- bezpieczeństwo
- bogata oferta dydaktyczna
- oddział przedszkolny
- różne aktywności dodatkowe

O szkole

Szkoła jest placówką oświatową kształcącą dzieci od klasy przedszkolnej do klasy VI włącznie. W Szkole jest utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. W ramach dożywiania Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z gorącego posiłku. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje godziny świetlicowe. Świetlica pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą

Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowani uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz z innych dziedzin. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby. Biblioteka gromadzi zbiory, wypożycza je poza bibliotekę, prowadzi edukację czytelniczą i medialną, realizuje swoje podstawowe funkcje. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. W naszej placówce pracuje też pedagog szkolny.

Cele i zadania szkoły

Kształcenie i wychowanie w Szkole ma na celu:
 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego;
 • przekazanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i systematycznego;
 • naukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi;
 • naukę poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
 • naukę efektywnego współdziałania w szkole oraz pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • przekazywanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do stawania się obywatelami zjednoczonej Europy i świata;
 • tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw poprzez;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej poprzez umacnianie wiary dziecka we własne siły oraz w możliwość osiągania wartościowych i trudnych celów;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną poprzez;
 • organizowanie następujących zajęć:
  • dydaktyczno-wyrównawczych (organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej);
  • korekcyjno-kompensacyjnych (organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uczeniu się, umożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z postawy programowej dla danego etapu edukacyjnego);
  • gimnastyka korekcyjna (organizuje się dla uczniów z wadami postawy).
Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez następujące formy:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, obowiązkowe i nadobowiązkowe;
 • działalność pozalekcyjną;
 • działalność pozaszkolną;
 • działalność świetlicy i biblioteki;
 • współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie