Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. (55) 248-22-33
www:   http://www.sp2paslek.come-mail:   sp2paslek@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4772 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- liczne unijne i rządowe projekty
- oddział "0"
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- rozmaite koła zainteresowań
- bogata baza dydaktyczna
- pomoc logopedy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

O nas

Celem szkoły jest:
 • umożliwienie wszechstronnego rozwoju ucznia, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami
 • stwarzanie możliwości poznania świata oraz wprowadzanie w świat wiedzy naukowej
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji
 • wdrażanie do samodzielności
 • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • uczenie współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • przysposabianie do życia w rodzinie
 • sprawowanie opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz własnych możliwości

Do zadań placówki należy:
 • tworzenie warunków do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
 • realizacja ustalonych programów nauczania
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przy udziale pedagoga szkolnego
 • działania rozwijające zainteresowania uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów
 • umożliwienie realizacji indywidualnego programu nauczania i toku nauki
 • organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej
 • przygotowywanie różnorodnych form pracy wychowawczej: warsztatów, dyskusji, samodzielnych zadań uczniów, zadań grupowych
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły
 • upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • kształtowanie postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym)
 • sprzyjanie zachowaniom proekologicznym
 • szanowanie indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia
 • budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska
 • wdrażanie do dyscypliny i punktualności

Szkolne projekty

Zrealizowaliśmy m. in. projekt pod hasłem "Bezpieczny uczeń". Projekt ten realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W ramach projektu odbył się cykl zajęć dla dzieci młodszych na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i pomocy przedmedycznej prowadzonych przez Pracowników PCK Elbląg oraz WORD Elbląg, pedagoga szkolnego, koordynatora ds bezpieczeństwa SP2 i nauczyciela wychowania komunikacyjnego. W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" odbywały się również spotkania z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej oraz przeprowadzone były zajęcia informatyczne dla dzieci młodszych z zakresu bezpiecznego poruszania się po Internecie.

W ramach projektu "Bezpieczny uczeń" odbyły się zajęcia w klasach I-III dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom dojeżdżającym najbardziej narażonym na niebezpieczeństwa. Realizowane zajęcia obejmowały następującą tematykę:
 • bezpieczeństwo w domu
 • bezpieczeństwo w szkole
 • zachowanie wobec obcych
 • zachowanie podczas ewakuacji
 • bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym
 • podstawy pomocy przedmedycznej
 • zachowanie świadka wypadku

W ramach projektu zorganizowana została impreza pt. "Bezpieczna droga do szkoły". Dzieci wzięły udział w licznych konkursach i zabawach związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. W zorganizowane przedsięwzięcie zaangażowani byli pracownicy WORD w Elblągu oraz KP w Pasłęku. Programem objęto również nauczycieli i pracowników administracyjnych, którzy odbyli szkolenie przeprowadzone przez instruktora BHP nt. zachowania w przypadku ewakuacji. W ramach działań projektowych odbędą się także zajęcia dla dzieci starszych oraz spotkanie z rodzicami uczniów objętych projektem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie