Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Talkach

Talki 2, 11-510 Wydminy
tel. (87) 421-06-04
www:   http://www.sptalki.wydminy.nete-mail:   sptalki@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3527 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języka niemieckiego
- zajęcia świetlicowe
- wszechstronny rozwój ucznia
- koła zainteresowań
- wysoki poziom nauczania
- bezpieczeństwo uczniów

Uczeń naszej szkoły ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
 • informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna
 • informacji o warunkach i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej oceny rocznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych
 • zgłaszania dyrekcji szkoły, nauczycielom, samorządowi szkolnemu uwag i wniosków dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz informacji o sposobie ich załatwienia
 • poznania wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz odpowiadającą im skalę stopni szkolnych,a także zasad oceniania zachowania uczniów
 • uzyskiwania pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w przypadku trudności w nauce; oraz do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • jawnej, obiektywnej oceny, uzasadnionej na swoją prośbę lub rodzica.
 • poprawy niedostatecznej oceny bieżącej z prac pisemnych takich jak: sprawdzian, zadanie klasowe, test
 • aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych
 • swobodnego wyrażania swoich poglądów, nie naruszając dobra innych osób
 • traktowania w sposób kulturalny przez nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników, zapewnienia poszanowanie godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych
 • poznania z tygodniowym wyprzedzeniem, terminów przewidywanych klasówek i sprawdzianów, a także zakresu materiału. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a ciągu tygodnia nie więcej niż dwa
 • zwolnienia z niektórych zajęć obowiązkowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • zgłoszenia nie przygotowania się z ostatniego tematu dwa razy w semestrze
 • korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła
 • udziału w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych
 • korzystania z obiektu szkoły: pracowni specjalistycznych, biblioteki, stołówki, świetlicy oraz pomocy naukowych oferowanych przez szkołę pod opieką nauczyciela w ramach zajęć
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole

Uczeń ma obowiązek:
 • uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności
 • godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o dobre imię i honor szkoły, oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje
 • przestrzegać w zakresie dotyczącym ucznia postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz regulaminach wewnętrznych
 • stosować się do zarządzeń Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej
 • aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • używać form grzecznościowych, dbać o kulturę słowa
 • szanować poglądy innych ludzi
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym
 • przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy brutalności, a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu i lizusostwu
 • odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu,nie przyjmować narkotyków
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie