Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Tylkowie

Tylkowo 1, 12-130 Pasym
tel. (89) 621-21-31
www:   http://sptylkowo.easyisp.pl
e-mail:   tylkowo@kki.net.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2018 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział "0"
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- naucznie języka niemieckiego
- terapia pedagogiczna
- zajęcia logopedyczne
- biblioteka, świetlica

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu oraz koniecznych do dalszej edukacji
 • tworzy i doskonali środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i szkolnym programie wychowawczym
 • zapewnia opiekę uczniom w czasie ich przebywania w szkole
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej oraz kultywowania tradycji i kultury regionalnej
 • tworzy warunki do realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • zatrudnienia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
 • naucza zgodnie z ustalonymi dla szkół podstawowych programami nauczania, przestrzegając ramowych planów nauczania ocenia, klasyfikuje i promuje zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasadami
 • udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami takimi jak, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły
 • w miarę możliwości kadrowych i finansowych umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniom

Zadania opiekuńcze szkoły:
 • nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia
 • nad bezpieczeństwem uczniów poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów oraz wyjść organizowanych przez szkołę, czuwają i są odpowiedzialne osoby wymienione w karcie wycieczki zatwierdzone przez dyrektora szkoły
 • w czasie przerw między zajęciami oraz przed i po zajęciach na terenie szkoły pełnione są przez nauczycieli dyżury (zasady ich pełnienia ujęte są w oddzielnym regulaminie), w czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu umieszczonego w tych salach pod opieką nauczyciela
 • nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi szkoły informacji dotyczących prawidłowego korzystania z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości pomieszczeń oraz zauważonych usterkach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników
 • nauczyciele przed przeprowadzeniem ćwiczeń, pokazów i doświadczeń udzielają szerokiego instruktażu mającego na celu bezpieczne wykorzystanie pomocy i sprzętu
 • nauczyciele kultury fizycznej mają szczególny obowiązek zwracać uwagę na aktualną sprawność fizyczną i wydolność organizmów uczniów, zapoznać się z aktualnymi opiniami lekarzy dostarczonymi przez rodziców, opiekunów lub uczniów oraz przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń i prowadzenia gier, zabaw
 • uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu szkoły, regulaminów pracowni i wewnętrznych zarządzeń dyrektora
 • dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodne z przepisami bhp
 • w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki i teren szkoły objęto nadzorem kamer CCTV

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie