Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego

im. St. Staszica

ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax. (25) 758-30-50, (25) 758-29-08
www:   http://www.ckumm.edu.pl
CKUMM na Facebooku
e-mail:   ckummz@ckumm.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 24762 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

- 3 lata nauki dla absolwentów 8- klasowej
  szkoły podstawowej, gimnazjum

- 2 lata nauki dla absolwentów ZSZ
- w klasie I kształcenie w zakresie
  podstawowym

- w klasie II, III - kształcenie w zakresie
  podstawowym: język polski, język obcy,
  matematyka oraz kształcenie w zakresie
  rozszerzonym z dwóch wybranych przez
  słuchaczy przedmiotów

- w klasie II, III realizacja jednego
  z przedmiotów uzupełniających – historia
  i społeczeństwo lub przyroda


SZKOŁA POLICEALNA


W OFERCIE RÓWNIEŻ KURSY I SZKOLENIA

- kursy w zakresie BHP
- kursy ogólnobudowlane
- kursy spawalnicze
- kursy gastronomiczne
- kursy krawieckie
- kursy biurowe
- kursy informatyczne
- kursy transportu drogowego
  taksówką


POWIATOWY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

- dokształcanie młodocianych
  pracowników zatrudnionych
  u pracodawców w celu nauki zawodu
  w zakresie teoretycznych
  przedmiotów zawodowych w zawodach::

- sprzedawca
- kucharz

- cukiernik
- piekarz

- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- lakiernik
- blacharz samochodowy

- ślusarz
- stolarz

- monter sieci, instalacji i urządzeń
  sanitarnych


OŚRODEK DIAGNOSTYKI I MECHANIKI POJAZDOWEJ

- przeprowadzanie zajęć praktycznych
  w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- technik elektronik
- technik elektryk
- przeprowadzanie egzaminów
  zewnętrznych potwierdzających
  kwalifikacje zawodowe w zawodzie
  mechanik pojazdów samochodowych


ZAPRASZAMY NA KURSY MATURALNE
Z PRZEDMIOTÓW:

- język polski
- matematyka, fizyka
- język angielski, język rosyjski
- biologia, chemia,
- geografia
- WOS, historia
 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY

- A.12 Wykonywanie usług krawieckich
- A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
- A.49 Organizacja procesów wytwarzania
  wyrobów odzieżowych

- A.18 Prowadzenie sprzedaży
- A.22 Prowadzenie działalności handlowej
- A.35 Planowanie i prowadzenie
  działalności w organizacji

- A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin
  publicznych

- A.36 Prowadzenie rachunkowości
- A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- A.23 Projektowanie fryzur
- A.62 Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

- A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
- A.50 Organizacja i prowadzenie procesów
  przetwarzania drewna


OBSZAR BUDOWLANY

- B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
- B.6 Wykonywanie robót malarsko-
  tapeciarskich

- B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-
  okładinowych

- B.8 Wykonywanie robót związanych
  z budową i remontem sieci komunalnych

- B.9 Wykonywanie robót związanych
  z montażem i remontem instalacji
  sanitarnych

- B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich
  i betoniarskich

- B.18 Wykonywanie robót murarskich
  i tynkarskich

- B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
- B.27 Organizacja robót związanych
  z budową i eksploatacją sieci komunalnych
  oraz instalacji sanitarnych

- B.30 Sporządzanie kosztorysów
  i przygotowanie dokumentacji
  przetargowej

- B.33 Organizacja i kontrolowanie robót
  budowlanych


OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY

- Z.3 Ochrona osób i mienia
- Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych
  osobie chorej i niesamodzielnej

- Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych
- Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie
  wsparcia osobie niepełnosprawnej


OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

- M.12 Diagnozowanie oraz naprawa
  elektrycznych i elektronicznych układów
  pojazdów samochodwych

- M.18 Diagnozowanie i naprawa
  podzespołów i zespołów pojazdów
  samochodowych

- M.20 Wykonywanie i naprawa elementów
  maszyn, udządzeń i narzędzi

- M.24 Naprawa uszkodzonych elementów
  nadwozi pojazdów samochodowych

- M.28 Wykonywanie prac lakierniczych
- M.42 Organizacja i prowadzenie procesu
  obsługi pojazdów samochodowych


OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY

- T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych
- T.5 Produkcja przetworów mięsnych
  i tłuszczowych

- T.6 Sporządzanie potraw i napojów
- T.9 Wykonywanie usług kelnerskich
- T.10 Irganizacja usług gastronomicznych
- T.15 Organizacja żywienia i usług
  gastronomicznych

- T.16 Organizacja i nadzorowanie wyrobów
  spożywczych


OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

- R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
- R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw
  ogrodniczych

- R.6 Organizacja i prowadzenie
  przedsiębiorstwa w agrobiznesie

- R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji
  rolniczej

- R.18 Planowanie i organizacja prac
  ogrodniczych

- R.26 Wykonywanie kompozycji
  florystycznych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012 roku. W skład zespołu wchodzą Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Benko w Mińsku Mazowieckim. Jesteśmy nowoczesną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego, w której szanuje się wieloletnie tradycje Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Połączone placówki to ośrodki edukacyjne cieszące się wieloletnią tradycją. Centrum Kształcenia Praktycznego powstało w 1999 roku z przekształcenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w maju 2012 roku obchodziło 35 jubileusz pracy dydaktyczno – wychowawczej. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Miński, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Dlaczego u nas?


   Oto kilka powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę:
 • jesteśmy szkołą publiczną, więc za naukę nic nie płacisz
 • wybierasz dogodny dla siebie system nauki - zaoczny lub stacjonarny
 • wydajemy legitymację szkolną oraz wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, itp.
 • w szkole panuje przyjazna atmosfera
 • u nas możesz dokończyć naukę rozpoczętą w innej szkole
 • doświadczona kadra przygotuje Cię do egzaminów zewnętrznych
 • posiadamy wszelkie kwalifikacje i kompetencje do prowadzenia nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych uczniów na poszczególnych etapach ich przygotowania zawodowego
 • możesz uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Kadrę pedagogiczną cechuje wysoki poziom kompetencji zawodowych. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line)

Posiadamy bardzo nowoczesne pracownie, m.in. instalatorskie, stolarską, gastronomiczne, ślusarską, technologa robót wykończeniowych, krawiecką, posadzkarską, spawalniczą, informatyczną, mechanika pojazdów samochodowych, diagnostyczną oraz wulkanizacji i wymiany ogumienia.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin może zostać zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

KURSY MATURALNE

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego możesz wybrać następujące kursy przygotowujące do matury: matematyka, język polski, język angielski, język rosyjski, biologia, geografia, WOS, historia, fizyka, chemia.

Kilka powodów dla których warto wybrać kursy w CKZiU?

 • przygotujemy według standardów wymagań egzaminacyjnych
 • wszystkie kursy są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • kursy są skrojone na Twoją miarę – tempo pracy dostosowane jest do Twoich potrzeb
 • materiały dydaktyczne otrzymasz GRATIS!
 • na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, w której będziesz uczysz się szybciej i efektywniej

NADRZĘDNYM CELEM CENTRUM JEST:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły
 • przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza
 • realizacja innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie