Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. M. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
tel. (89) 542-93-68, (89) 542-90-15 (centrala)
www:   http://zso3.olsztyn.pl
http://lo9.zso3.olsztyn.pl
IX LO na Facebooku
e-mail:   szkol@lo9.zso3.olsztyn.pl
szkol@gim9.zso3.olsztyn.pl
szkol@sp25.zso3.olsztyn.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10986 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
(przedmioty rozszerzone)

- klasa humanistyczno-artystyczna
  (j. angielski, historia, j. polski)

- klasa dziennikarsko-medialna
  (geografia, j. polski, wos)

- klasa turystyczna
  (geografia, biologia, j. polski)

- języki obce: j. angielski - obowiązkowy,
  j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski - do
  wyboru

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Hansa Christiana Andersena

- oddziały przedszkolne
- opieka świetlicowa
- dowożenie dzieci mikrobusam
- uczniowie niepełnosprawni są objęci
  opieką specjalistyczną

- metody i formy pracy dostosowane do
  indywidualnych potrzeb ucznia

- liczne zajęcia dodatkowe
- nauka j. angielskiego
- realizujemy innowacje pedagogiczne

GIMNAZJUM NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

- klasy ogólnodostępne
- klasy integracyjne
- języki obce: j. angielski, niemiecki
- liczne koła zainteresowań
- sekcje sportowe
- pomoc doradcy zawodowego

Szkoła przyjazna uczniom

W 1997 roku utworzono Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 3, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 25 i IX Liceum Ogólnokształcące. Od 1 września 1999 roku do struktur Zespołu włączono Gimnazjum nr 9. W ten sposób Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 powiększył się o jeszcze jedną szkołę. Od roku 2002 do nazwy IX Liceum Ogólnokształcące dodano określenie: "z Oddziałami Integracyjnymi".

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ma charakter integracyjny. Razem ze zdrowymi, uczą się tu dzieci z niepełnosprawnością - ruchową, niedosłyszące i niedowidzące. Dzieci te realizują zindywidualizowane programy nauczania dostosowane do orzeczeń i opinii PPP. W klasach integracyjnych uczy się młodzież niepełnosprawna ruchowo (stanowi ok. 10% ogólnej liczby uczniów w klasie). Cały budynek szkolny przystosowany jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda, podjazdy, poręcze, oddzielne szatnie i łazienki, itp.).


   Posiadamy także m.in.:
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • sale rewalidacyjne
 • sale gimnastyczne
 • gabinety pedagogów i psychologów
 • gabinety logopedyczne
 • boiska "Orlik" do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej (trawiaste i asfaltowe)
 • siłownię, strzelnicę
 • sklepik, stołówkę,
 • gabinet pielęgniarski i stomatologiczny
 • bibliotekę z czytelnią multimedialnąW naszej szkole oprócz wspaniałej, niezwykle skutecznie uczącej i życzliwej kadry pedagogicznej zatrudnieni są m.in. doradca zawodowy, pedagog, psycholog, logopeda, rewalidator, rehabilitant, socjoterapeuta. W naszym Liceum uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Zdobywamy czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wszyscy uczniowie i całe grono pedagogiczne uczestniczą aktywnie w życiu miasta i regionu.


Po lekcjach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, na których mogą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania i umiejętności, są to m.in.: Szkolne Koło Wolontariatu, Koło Teatralne - Przygoda z M.A.S.K.Ą, Koło Młodych Redaktorów, liczne koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, informatyczne, z języków obcych, a także zajęcia sportowe. Mogą także uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych oraz przygotowujących do olimpiad i konkursów.

W trakcie roku szkolnego szkoła organizuje szereg imprez i uroczystości takich jak: wycieczki krajowe i zagraniczne, kuligi, biwaki, spływy kajakowe, wyjścia do kina i teatru, wyjazdy na narty, otrzęsiny klas pierwszych, połowinki klas drugich, pożegnanie klas trzecich, spotkania z interesującymi ludźmi.

Nasza szkoła jest bezpieczna:
 • dozorowane wejścia
 • dyżury nauczycieli na przerwach
 • szafki uczniowskie w szatniach
 • całkowity monitoring szkoły

Uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności są dowożeni do szkoły. W szkole działa świetlica już od godziny 6:30. Szatnia, łazienki, korytarze, sale lekcyjne i sale rehabilitacyjne są dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uczniowie mają możliwość korzystania z windy, by swobodnie przemieszczać się między piętrami.

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
Biblioteka Szkolna dysponuje odpowiednio dużą powierzchnią lokalową (wypożyczalnia i czytelnia multimedialna) urządzoną w funkcjonalny sposób. Usytuowana jest w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników ze wszystkich trzech szkół - szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Biblioteka pełni w szkole rolę Multimedialnego Centrum informacyjnego, dydaktycznego i kulturalnego, wyposażonego w różnorodne, aktualne zbiory piśmiennicze i niepiśmiennicze, nowoczesny sprzęt komputerowy i techniczny.

O SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 1994 roku w szkole funkcjonują oddziały integracyjne. Do klas integracyjnych przyjmowane są dzieci z obwodu i spoza obwodu szkoły, posiadające orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami: niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

W 2002 roku szkoła otrzymała miano Lidera Integracji. Szkoła zapewnia dzieciom:
 • nieodpłatną kompleksową opiekę: dowożenie dzieci mikrobusami, opiekę świetlicową w godzinach 6:30 - 17:00
 • obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców
 • wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów
 • ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi)
 • klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych
 • zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach
 • reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju
 • szkołę bez barier architektonicznych

W klasach integracyjnych w zajęciach uczestniczy także nauczyciel wspierający, a uczniowie niepełnosprawni są objęci opieką specjalistyczną. Grupy są zróżnicowane pod względem możliwości psychofizycznych, a metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.
   Zajęcia specjalistyczne oferowane w szkole:
 • rehabilitacja
 • rewalidacja
 • logopedia
 • tyflopedagogika
 • socjoterapia
 • psycholog

Serdecznie zapraszamy

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie