Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Gastronomicznych

im. Gustawa Morcinka

ul. Roździeńska 25 , 40-382 Katowice
tel. (32) 256-98-23
www:   http://www.zsgkatowice.edu.pl
e-mail:   zsgkatowice@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10996 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

- kucharz
 • Kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów

 

TECHNIKUM NR 3

- technik żywienia i usług
  gastronomicznych
 • Kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych

- kelner
 • Kwalifikacje: wykonywanie usług kelnerskich, organizacja usług gastronomicznych

- technik eksploatacji portów i terminali

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

- T.15. Organizacja żywienia i usług
  gastronomicznych

- kurs jest bezpłatny
- adresowany do osób dorosłych, bez
  względu na wykształcenie

- praktykę zapewnia szkoła

Zespół Szkół Gastronomicznych proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym. Szkoła bierze udział różnorodnych projektach i programach (np. w programie Comenius, projekcie "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Lekcje odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych, pracowni obsługi gości, pracowni komputerowej oraz salach lekcyjnych posiadających sprzęt multimedialny. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Hali Sportowej Szopienice.

W szkole organizowane są zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką oraz rozwijające zainteresowania, na terenie szkoły działają koła zainteresowań. W razie potrzeb szkoła organizuje nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne. Szkoła realizuje programy edukacyjne i prozdrowotne: "Szkoła Promująca Zdrowie", "Stop rocznym zwolnieniom z wf".

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę u pracodawców w formie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są w czasie roku szkolnego, natomiast praktyka zawodowa może odbywać się też w okresie wakacji i ferii.

Uczniowie odbywają praktyki w najlepszych restauracjach, hotelach w Katowicach. Istnieje możliwość praktyk wyjazdowych (np. praktyka w miejscowościach nadmorskich). Planowana jest realizacja praktyk zagranicznych.

Praktyczna nauka zawodu organizowana dla uczniów ma na celu:
 • opanowanie przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie
 • zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy
 • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji
 • poznanie działalności zakładów funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej
 • opanowanie umiejętności posługiwania się maszynami i urządzeniami stosowanymi w gastronomii
 • zapoznanie ze stosowaną dokumentacją i formami rozliczeń produkcji, stosowanymi w zakładach gastronomicznych
 • zdobycie umiejętności właściwej organizacji stanowiska i czasu pracy
 • opanowanie umiejętności właściwej oceny jakości i efektów pracy
 • zdobycie umiejętności właściwej organizacji pracy w zespole
 • opanowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Kadra szkoły

Nauczyciele pracujący w szkole posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, nauczycielka języka polskiego posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. W szkole pracują nauczyciele mający uprawnienia oligofrenopedagoga. Uczniowie i rodzicie mogą zwrócić się w każdym momencie do szkolnego pedagoga.

Baza szkoły

Szkoła posiada kilka sal lekcyjnych ogólnodostępnych, (w tym klasopracownie: chemiczną i fizyczną), wyposażone w komputery z dostępem do Internetu (w części wyposażone w aparaturę multimedialną). Pracownia komputerowa wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu.
  
 • pracownie technologiczne oraz pracownia obsługi gości, wyposażone w komputery z dostępem do Internetu
 • biblioteka wraz z czytelnią z możliwością korzystania z komputerów z dostępem do Internetu
 • gabinet pedagoga
 • aula
 • boisko szkolne
 • gabinet pomocy przedmedycznej

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Hali Sportowej Szopienice oddalonej 1000m od budynku szkoły (uczniowie przemieszczają się pomiędzy szkołą a halą sportową jeden raz i pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego).

Cele i zadania
 • zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania wyuczonego zawodu
 • umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania, po zdaniu egzaminu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań słuchaczy w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • zapewnia pomoc w nauce słuchaczom mającym trudności w nauce, a w szczególności zagrożonym nie uzyskaniem promocji do klasy programowo wyższej

Zajęcia dodatkowe

Szkoła oferuje uczniom wiele zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie mogą zarówno rozwijać swoje zainteresowania i pasje, jak i poszerzać wiedzę. Proponujemy m.in.:
 • koło biblioteczne
 • kółko fotograficzne
 • kółko MPE
 • koło „Wokół stołu”
 • koło techników gastronomii
 • zajęcia sportowe
 • koła przedmiotowe
 • zajęcia przygotowawcze do egzaminów, konkursów i olimpiad
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie