Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn
tel./fax (89) 527-68-34
www:   http://www.oswnies.olsztyn.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   oswnies@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18324 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 SPECJALNE

- dla dzieci od 3 lat posiadających
  orzeczenie poradni psychologiczno-
  pedagogicznej o wadzie słuchu

- działalność przez cały rok szkolny
- wspaniała baza dydaktyczna
- możliwość zamieszkania w internacie
- wspomaganie indywidualnego rozwoju
  dziecka

- miła atmosfera i bezpieczeństwo
- rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona
  przez doświadczonych surdopedagogów


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

INTERNAT

- uczniowie spoza Olsztyna mogą korzystać
  z całodobowej opieki w internacie,
  który mieści się w budynku Ośrodka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA

- język angielski
- wykwalifikowana kadra
- mało liczne klasy (6-8 osób)
- nowoczesne pracownie
- liczne koła i zajęcia pozalekcyjne
- wyjazdy

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

- kierunki: Uczniowie będą odbywać praktyki na terenie Ośrodka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 14

- zapewnia absolwentom dobre
  przygotowanie ogólnokształcące


SZKOŁA POLICEALNA

Ośrodek swą działalność rozpoczął w 1970 roku jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olsztynie. Reforma oświaty w 1999r. zmieniła strukturę Ośrodka.

Oferujemy:
 • najmłodszym dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • edukację na każdym etapie w klasach 6 – 8 osobowych
 • zajęcia specjalistyczne
 • opiekę psychologa, pedagoga oraz surdopedagogów
 • indywidualizację nauczania
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bardzo dobra baza dydaktyczna
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny wspomagający proces uczenia się
 • wyjazdy na wycieczki, Zielone Szkoły
 • całodobową opiekę (internat); każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę i trzy osobowe sypialnie, pełne wyżywienie
 • rozwój zainteresowań na kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań
 • integrację środowiskową
 • zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:
 • miganie muzyki
 • przygotowanie do matury
 • koło teatralne SZKOT
 • koło teatralne PAJACYKI
 • koło fotograficzne
 • koło turystyki rowerowej
 • koło matematyczne
 • koło pantomimy
 • sport to zdrowie
 • warsztaty kosmetyczne
 • tenis stołowy
 • aikido
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe „Sport to zdrowie”
 • zajęcia specjalistyczne: Biofeedback, Montessori, integrację sensoryczną, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną

Nasi uczniowie:
 • to laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych
 • to Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
 • to wspaniali aktorzy odnoszący sukcesy na Przeglądach Teatralnych
 • z powodzeniem zdają egzaminy na prawo jazdy i kartę rowerową
 • zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach
 • uczestniczą w projektach unijnych, regionalnych, rządowych

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej placówce, są organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Z bezpłatnych zajęć WWRD może skorzystać każde dziecko, które posiada „Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju” wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Im wcześniej postawi się diagnozę, im wcześniej podejmie działania stymulujące rozwój dziecka, tym rokowania są lepsze. Przemawia za tym fakt wyjątkowo dużej plastyczności centralnego układu nerwowego małego dziecka. Wczesne wspomaganie akcentuje osiągnięcia rozwojowe dziecka i pozwala na wskazanie jego mocnych stron.

Na początku terapii, zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach, następnie opracowuje indywidualny program terapeutyczny oraz monitoruje jego postępy. Nasz zespół tworzą: psycholog, pedagog, surdopedagog, logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Do dyspozycji naszych podopiecznych są nowe, piękne gabinety wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce do terapii i rehabilitacji. Dbamy o kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i jego rodziny, a naszym priorytetem jest usprawnianie komunikacji oraz rozumienie i rozwój mowy.

O Przedszkolu

Nasze przedszkole posiada wspaniałą bazę: piękną, przestronną świetlicę z profesjonalnym wyposażeniem, korytarz z wygodną szatnią i miejscem dla oczekujących na dzieci rodziców, bajkowe sypialnie i świetlicę dla dzieci pozostających w internacie, sanitariaty i umywalki dla maluchów, a przede wszystkim bezpieczeństwo i spokój (miejsce to bowiem jest oddzielone od pozostałej części Ośrodka). Na korytarzu znajduje się tablica, na której wszyscy mogą podziwiać prace "małych artystów". Do dyspozycji "maluchów" jest sala kominkowa, w której mogą odbywać się seanse "kina domowego" oraz dodatkowe zajęcia logarytmiczne.

Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 • sale dydaktyczne i gabinety rewalidacyjne
 • świetlice i sypialnie
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • salę do gimnastyki korekcyjnej i rytmiki
 • boisko i tereny rekreacyjne
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet psychologa
 • gabinet pedagoga
 • kuchnię i jadalnię
 • pomieszczenia sanitarne
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

Serdecznie zapraszamy dzieci z wadą słuchu wraz z rodzicami do naszego przedszkola, w którym panuje przyjazna i miła atmosfera, gdyż dzieci czują się bezpieczne, a rehabilitację słuchu i mowy prowadzą doświadczeni surdopedagodzy.

O Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 17 działa przy SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza odpowiednie warunki do wszechstronnej oraz gruntownej edukacji dzieci z wadą słuchu. Wszystkie oddziały klasowe liczą od 6 do 8 osób. Mała liczba dzieci w klasie pozwala na stymulowanie właściwego i równomiernego rozwoju uczniów, a także umożliwia na dostosowanie wymagań do ich indywidualnych i specyficznych możliwości poznawczych.

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest wiele nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowni, m.in.: pracownia multimedialna, pracownia języka angielskiego, pracownia plastyczna oraz sala gimnastyki korekcyjnej. Dzięki pomocy PFRON-u każdy nauczyciel dysponuje bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

Uczniowie mają możliwość rozwoju oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań w ramach licznych kół i zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczą również w zajęciach nauki pływania na basenie miejskim.

Prowadzimy zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, wyrównawcze, a także logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologiczno -pedagogiczną oraz opiekę medyczną.

W czasie wakacji Ośrodek organizuje turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych miejscach w kraju. Natomiast w ciągu roku szkolnego dzieci wyjeżdżają na tygodniowe tzw. zielone szkoły. Wyjazdy dofinansowane są ze środków PFRON. Nasz Ośrodek kultywuje wypracowane przez wiele lat tradycje. Uroczyście obchodzimy jubileusze i święta.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównawcze. Bogacenie słownictwa biernego i czynnego, stosowanie poprawnych form gramatycznych, stylistycznych to nadrzędne cele, które stawiają sobie nauczyciele surdopedagodzy.

W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są koła zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień. Wycieczki dydaktyczne, udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdy na ogólnopolskie konkursy, zawody sportowe, spotkania z rówieśnikami ze szkół masowych i wiele innych atrakcyjnych zajęć to działania wspomagające proces kształcenia niesłyszącego ucznia, a także przygotowanie do kolejnego etapu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

O Liceum

Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobra podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.

O Branżowej Szkole Zawodowej

Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku kucharz kształci absolwentów gimnazjum i SP posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły - w pracowni gastronomicznej, wyposażonej w sprzęt AGD, oraz w nowoczesnej kuchni Ośrodka. Praktyki prowadzi wysoko wykwalifikowany nauczyciel prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różnorodne metody pracy i komunikacji. W trakcie 3-letniej edukacji uczniowie realizują w ramach nauki zawodu następujące bloki tematyczne:
 • kształcenie zawodowe w/g programu nauczania dla zawodu
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wyposażenie techniczne
 • zajęcia praktyczne

Szkoła Policealna – Technik Turystyki Wiejskiej

Turystyka wiejska to forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
 • planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich
 • organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
 • do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności
 • podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych
Technik turystyki wiejskiej jest zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie