Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Jana Pawła II

ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik
tel./fax (14) 651-40-13
www:   http://www.zsoiz.gromnik.ple-mail:   zsoiz@gromnik.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7836 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa z programem lotniczym
- klasa z programem pożarnictwa
- klasa z programem ratownictwa medycznego
- klasa z programem sportowym i odnowy biologicznej
- klasa z programem policyjnym

TECHNIKUM

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- kucharz małej gastronomii (2 lata)
- sprzedawca (2 lata)
- pszczelarz (2 lata)
- blacharz samochodowy (3 lata)
- elektromechanik (3 lata)
- elektryk (3 lata)
- fryzjer (3 lata)
- mechanik pojazdów samochodowych
(3 lata)

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3 lata)
- murarz (3 lata)
- piekarz (3 lata)
- drukarz (3 lata)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH

- klasa informatyczna

SZKOŁA POLICEALNA


INTERNAT

Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych i Technikum

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych i Technikum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania określonego zawodu
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
 • rozwija działania zmierzające do integracji europejskiej, poprzez nawiązanie współpracy ze szkołą w jednym z krajów europejskich, w tym prowadzenie wymiany młodzieży pomiędzy szkołami

Cele i zadania Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Głównym celem edukacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także - jak w przypadku innych typów szkół - do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Zadaniem kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej jest ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego.

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających dalsze kształcenie oraz ułatwiających zdobywanie zawodu
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii i kultury europejskiej postrzeganych w perspektywie zachodzących procesów integracyjnych
 • przygotowanie do wdrażania idei i zasad zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako warunek przetrwania naszej cywilizacji

Cele i zadania Szkoły Policealnej

Szkoła:
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w nauczanych w szkole zawodach
 • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju słuchacza
 • kształtuje postawy sprzyjające upowszechnianiu wiedzy w skali lokalnej, krajowej i globalnej
 • kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym
 • upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych
 • kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej
 • zapewnia opiekę pedagogiczną w szkole, placówkach praktycznej nauki zawodu i w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę
 • zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • uczy właściwego stosunku do pracy i współpracy w grupie na zajęciach w szkole oraz placówkach praktycznej nauki zawodu
 • wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia
 • stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych słuchaczy
 • ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie słuchaczy w czasie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych
 • przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie