Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Wernera 6, 26-600 Radom
tel. (48) 362-56-34, fax (48) 340-02-46
www:   http://www.nieslyszacy.radom.pl
e-mail:   soswnsradom@edukacja.mazovia.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8297 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- przyjmowane są dzieci od lat 3 z wadą słuchu oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
- praca w oddziale przedszkolnym opiera się na dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do głównej formy dziecięcej aktywności jaką jest zabawa
- wysoko wykwalifikowana kadra
- przygotowuje naszych uczniów do komunikowania się zarówno z ludźmi słyszącymi jak i niesłyszącymi

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

- przyjmuje dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego.
- rozwój fizyczny każdego ucznia oraz zdobycie umiejętności pisania, czytania, liczenia i rozumienia otaczającego świata
- dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niesłyszącej ze sprzężonym upośledzeniem oraz deficytami parcjalnymi w obrębie analizatora wzroku, słuchu i narządu ruchu

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16

- realizujemy program nauczania szkoły ogólnodostępnej
- uczymy również w trybie nauczania indywidualnego
- zapewniamy kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- uczymy dwóch języków obcych: angielskiego i rosyjskiego
- wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagoga i psychologa

LICEUM OGOŁNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- kształci uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Misją naszą jest takie przygotowanie wychowanków do życia aby mogli w pełni zintegrować się ze środowiskiem, do którego powrócą po zakończeniu kształcenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących to placówka, w której uczy się dzieci od 6 roku życia. Duża część wychowanków korzysta z całodobowej opieki w internacie. Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie niesłyszący, niesłyszący ze sprzężonym upośledzeniem, z parcjalnymi uszkodzeniami w obrębie analizatora wzroku, słuchu i narządu słuchu.

Uczniowie kierowani są do placówki na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszym Ośrodku stosujemy komunikację totalną, w zależności od potrzeb i możliwości ucznia: mowa, czytanie z ust, fonogesty, język migowy, daktylografia.

Nowo wyremontowany budynek OSW zapewnia komfortowe warunki, wszechstronnego rozwoju i wypoczynku. Młodsze dzieci mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonego ogródka jordanowskiego.

Ośrodek zapewnia
 • naukę w klasach 4-8 osobowych
 • wykwalifikowaną kadrę (psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, rehabilitanci)
 • zajęcia indywidualne z pedagogiem i psychologiem
 • zajęcia indywidualne z psychologiem i pedagogiem
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia wspomagające rozwój
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • terapia W. Sherborne oraz M. i Ch. Knillów
 • terapia i diagnoza metodą SI
 • terapia ręki
 • zajęcia w pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu
 • gimnastykę korekcyjną
 • bezpłatny dojazd do szkoły
 • bezpłatne podręczniki
 • liczne koła zainteresowań (przedmiotowe, komputerowe, teatralne, taneczne, sportowe, modelarskie, kulinarne, sztuki ludowej, drama, aerobik, Klub Cyklistów, Koło Miłośników Filmów, zajęcia na basenie)
 • bezpłatny internat dla uczniów zamiejscowych
 • bezpłatne podręczniki

Codziennie dzieci mają możliwość korzystania z centrum multimedialnego i sali audiowizualnej wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt.

Terapia logopedyczna
W Ośrodku uczniowie objęci są opieką logopedyczną. Po wstępnej diagnozie, w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości wychowanków, obejmuje się ich opieką logopedyczną. Wszyscy logopedzi starają się by nasi uczniowie systematycznie rozwijali zdolności komunikowania się z otoczeniem. Gabinety logopedyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i najnowsze pomoce, które motywują uczniów do wytrwałej pracy.

Internat
Uczniowie spoza Radomia mieszkają, w dobrze wyposażonych, 3-4 osobowych sypialniach.

Wychowankowie mają do dyspozycji świetlice z telewizorami, mogą także korzystać m. in. z pracowni komputerowej, pracowni plastycznej, sali gimnastycznej, siłowni, małej sali kinowej. Mogą też korzystać z sali gimnastyczne i siłowni.

Mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania podczas różnorodnych zajęć takich jak: zajęcia komputerowe, plastyczne, kulinarne, modelarskie, Koło Miłośników Filmu, Koło Cyklistów, Koło Sztuki Ludowej i na zajęciach aerobiku.

Samorząd Wychowanków pomaga w organizowaniu imprez rozrywkowych, zajmuje się szerzeniem kultury zdrowotnej i czuwa nad porządkiem we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają dziewczęta i chłopcy.

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy kształci uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

Celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów i wyposażenie ich w takie umiejętności i wiadomości aby:
 • mogli w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem
 • byli zaradni w codziennym życiu
 • zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb
 • mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegali na równi z innymi ogólnie przyjętych norm, jednocześnie zachowując prawo do swojej inności
 • rozumieli celowość pracy i czerpali z niej jak największą satysfakcję

Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy opracowują dla każdego ucznia Indywidualne programu terapeutyczne z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w głównej mierze metodą praktycznego działania, natomiast proces nauczania nieraz zbyt skomplikowanych dla ucznia czynności, dzielony jest na serię pojedynczych kroków.

Nauka w szkole Przysposabiającej do Pracy to etap przygotowawczy, który powinien pozwolić podjąć pracę w warunkach chronionych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie