Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

proletariat

proletariat to jedna z wyróżnianych w socjologii klas społecznych.

Był skutkiem rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Ludzie zatrudnieni w fabryce określani byli mianem proletariatu fabrycznego. Rekrutowali się spośród zubożałych rolników bądź też z pracowników upadających warsztatów rzemieślniczych i manufaktur.

W ujęciu Karola Marksa proletariat to klasa społeczna pozbawiona środków produkcji przeciwstawiana właścicielom środków produkcji, czyli burżuazji, będąca z tego powodu z nią w ciągłym konflikcie, widocznym w skali długiego procesu historycznego. Zakładał on podział społeczeństwa na dwie zwalczające się klasy - kapitalistów, czyli właścicieli środków produkcji (ziemi, fabryk, kapitału finansowego) i proletariuszy, a więc robotników nieposiadających tych środków. Uważał, że między nimi toczy się nieustanna walka klas.

Proletariat, w przeciwieństwie do "digitariatu", jest też rozumiany jako klasa społeczna nie mająca dostępu do technologii informacyjnych, w szczególności do globalnej sieci Internetu w społeczeństwie informacyjnym.


Inne hasła zawierające informacje o "proletariat":

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Polska Partia Socjalistyczna dąży przede wszystkim do obalenia dzisiejszej niewoli politycznej i zdobycia władzy dla proletariatu. W dążeniu tym celem jej jest niepodległa rzeczpospolita demokratyczna".Program zakładał również ...

Demokracja ludowa rewolucją komunistyczną lub rewolucją proletariacką) w państwie burżuazyjnym spowoduje zdobycie władzy przez proletariat, wprowadzenie dyktatury proletariatu i zniesienie starego porządku społecznego. Powstanie państwo socjalistyczne ...

André Breton swoich rozproszonych sił psychicznych w celu pogodzenia freudyzmu z marksizmem w służbie proletariatu .Breton potępia cenzurowanie przez partię działalności poetyckiej, która dotknęła wiersz Aragona Front ...

Trockizm permanentnej opiera się na marksistowskim założeniu, że budowa socjalizmu, a wcześniej dyktatury proletariatu musi mieć charakter międzynarodowy (już Fryderyk Engels w pracy Zasady komunizmu ...

Leninizm zewnętrzne Zarys ideologiiW swojej książce pt. Co robić? ( 1903 ), Lenin stwierdził iż proletariat może osiągnąć rewolucyjną samoświadomość tylko za sprawą działania partii komunistycznych, w ...

Bolszewizm mieliby prowadzić aktywną pracę wśród rosyjskich robotników.Lenin rewolucję uzależniał od klasowego uświadomienia proletariatu , czyli jego przekształcenia się z “klasy w sobie” (tj. skupiającej jedynie ...

Piotr Kropotkin ...

Anarchizm kolektywistyczny nie wykluczał jednak ewentualności "odgórnej" rewolucji , która doprowadziłaby do przejęcia władzy przez proletariat i ustanowienia tymczasowej "kolektywnej dyktatury ". Mogłoby to pociągnąć za sobą nawet ...

Walka klas wspólną zagładą walczących klas.""Spośród wszystkich klas, które są dziś przeciwstawne burżuazji, jedynie proletariat jest klasą rzeczywiście rewolucyjną. Pozostałe klasy upadają i giną wraz z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "proletariat":

23. Socjaldemokracja (plansza 2) uważali, że powinno to nastąpić wskutek ewolucji i demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat. Oznaczało to zaakceptowanie przez reformistów demokracji. Po pierwszej wojnie światowej nastąpił ostateczny ...

143. Polacy na przełomie XIX i XX w. (plansza 4) ...

25. Komunizm (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie