Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kontekst

Kontekst

Kontekst (łac. contextus - związek, łączność, zależność)

W znaczeniu językowym (komunikacji międzyludzkiej) - zależność znaczenia treści jakiegoś fragmentu tekstu , wypowiedzi lub słowa , od treści i znaczeń słów ją poprzedzających lub po nich następujących. Np. słowo "morze" rozumiemy przede wszystkim jako dużą ilość wody, lecz wypowiedź "morze piasku" rozumiemy jako pustynię, czyli obszar bezwodny, a słowo "morze" jest w tej specyficznej frazie synonimem bezmiaru, dużej ilości. Bardziej precyzyjnie, słowo "morze" zostało tu użyte w sensie metaforycznym /przenośnym.

W wielu przypadkach chwilowy kontekst dyskusji/rozmowy/intencji/negocjacji zmienia istotnie znaczenia używanych słów, ale nie zawsze jest wychwytywany przez rozmówców, co w efekcie może prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

W językoznawstwie i nauce o komunikacji międzyludzkiej mówimy najczęściej o kontekście frazeologicznym (znaczenie poszczególnych związków frazeologicznych lub idiomów ) oraz o kontekstach zdaniowym i sytuacyjnym.

W przypadku kontekstu sytuacyjnego tekstu , konwersacji czy komunikatu istotne są takie czynniki, jak:

  1. lokalizacja: w czasie i przestrzeni
  2. typ aktywności (np. wykład, spotkanie rodzinne, debata telewizyjna)
  3. uczestnicy procesu komunikacji oraz role, jakie przyjmują (np. mówca, przyjaciel)
  4. cele, plany, intencje oraz wiedza uczestników.

Inne nauki używają słowa "kontekst" do zakomunikowania zależności (czasami dość odległych) jednych zjawisk od innych, danego zdarzenia od splotu innych zdarzeń itp.


Inne hasła zawierające informacje o "Kontekst":

Sztuka ...

Taylor Swift że im bardziej osobiste były moje utwory, tym bliższe stawały się słuchaczom."[84]Autobiograficzny Kontekst utworów spowodował, że fani wokalistki zaczęli interesować się ich inspiracjami. Taylor ...

Stanowisko archeologiczne ...

Pragmatyka ...

Filozofia historii lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.Spis treści1 Podstawowe problemy historiozofii2 Nazwa i Kontekst3 Źródła myślenia historycznego4 Niektóre poglądy historiozoficzne5 Zobacz też6 Linki zewnętrzne Podstawowe ...

Nowomowa PRL-owskiej propagandy , np. stosowanie militarnego słownictwa w odniesieniu do gospodarki .Przykład nowomowy PRL-owskiej: Kontekst polityki światowej ożywił nadzieje sił rewizjonistycznych i odwetowych na przekreślenie wyników ...

Edukacja ...

Biblia Tysiąclecia się teksty z II wydania, nieco zmodyfikowane stylistycznie, tak aby zapewnić właściwy Kontekst w wybranych do danego czytania fragmentach biblijnych.Psalmy używane w liturgii mszalnej ...

Pederastia uzasadniając to tym, że oznacza ono właśnie męskiego homoseksualistę[37]. Zobacz też efebofilia homoseksualizm a Kontekst kulturowy wykorzystywanie seksualne dzieci Przypisy↑ Dane muzealne dzieła ↑ Biogram Malarza Bryzeidy ↑ tzn. nie ...

Psychologia systemowa (z otoczeniem) oraz równowaga tendencji do zmiany i tendencji do zachowania stałości.Poprzez Kontekst systemowy analizuje się zaburzenia psychiczne , których objawy mogą być interpretowane z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kontekst":

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. ˝Dziewczyna˝ (plansza 7) charakteryzuje jako z góry skazaną na klęskę egzystencję człowieka, jeśli przyjmiemy dalej Kontekst egzystencjalny interpretacji wiersza. ...

Poetyckie apele przeciw nienawiści - Szymborska, Miłosz, Różewicz (plansza 13) – co jeszcze powinieneś wiedzieć o wierszu? W przypadku tego utworu ważny jest Kontekst historyczny. Na twórczość Czesława Miłosza wpłynęło doświadczenie II wojny światowej i ...

28. Przepis prawny a norma prawna (plansza 15) Celowościowa – uwzględnia cel, jaki dany przepis powinien zrealizować, bierze pod uwagę Kontekst społeczny, ekonomiczny lub aksjologiczny Efekt Dosłowna – dokonywana na podstawie różnych rodzajów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie