Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Plemiona celtyckie

Plemiona celtyckie

Plemiona celtyckie

Galowie na północy Francji. Piktowie , Pikatowie i Kaledończycy zwani Szkotami , mieszkający w północnej Brytanii, w mało dostępnych górach. Rzymianie odgrodzili się od nich Wałem Hadriana .

Plemiona celtyckie w I w p.n.e.[1]:

- Galia Narbońska: Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae), którzy dzielili się na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosa (dzisiejsza Tuluza);
 • Helwiowie (Helvi),
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze");

Środkowy brzeg Rodanu:

 • Trykastynowie (Tricastini),

Lewy brzeg Rodanu:

 • Salluwiowie (Salluvi)wymieszani z Ligurami, dlatego często określano ich jako Celto - Ligurów,
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges - "z innego kraju").

- Akwitania (Aquitania):

 • Tarbellowie (Tarbelli - "ludzie byka"),
 • Auskowie (Ausci),
 • Eluzatowie (Elusates),
 • Bigerrionowie (Bigerriones),
 • Bojowie (Boii),

- Galia "celtycka" zwana Celtyką:

 • Wellawowie (Vellavi - "najlepsi"),
 • Gabalowie (Gabali),
 • Rutenowie (Ruteni),
 • Kadurkowie (Cadurci - "bojownicy"),
 • Eduowie (Aedui -" gwałtowni"),
 • Segusjawowie (Segusiavi - "potężni"),
 • Ambarrowie (Ambarri),
 • Lingonowie (Lingones),
 • Mandubiowie (Mandubii - "ludzie z Doubs"),
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices),
 • Sekwanowie (Sequani - "ludzie Sekwany"),
 • Helwetowie (Helvetii - "leśni"),
 • Leukowie (Leuci - "lśniący"),
 • Trykassowie (Tricasses, cass - "wyróżniający się, miły; szybki"),
 • Meldowie (Meldi - "łagodni, spokojni"),
 • Senonowie (Senones - "dawni"),
 • Paryzjowie (Parisii - "ci, co działają"),
 • Karnutowie (Carnutes),
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges - "królowie świata"),
 • Turonowie (Turoni),
 • Piktonowie (Pictones lub Pictavi),
 • Lemowikowie (Lemovices),
 • Petrokoriowie (Petrocorii - "cztery kohorty"),
 • Wasatowie (Vasates),
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci),
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges - "mocni w boju"),
 • Lexowiowie (Lexovii),
 • Sejowie (Seii),
 • Widukassowie (Viducasses),
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices),
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices),
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani),
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes),

-Armoryka (Armorica lub Aremorica):

 • Bajokassowie (Baiocassi),
 • Unellowie (Unelli),
 • Abrykatuowie (Abricatui),
 • Andowie (Andes lub Andecavii),
 • Namnetowie (Namnetes - "ludzie doliny"),
 • Redonowie (Redones - "ci, co biegną"),
 • Osysymowie (Osismi - "bardzo wysocy"),
 • Wenetowie (Veneti),

-Belgia (Gallia Belgica):

 • Weliokassowie (Veliocasses - "skromni i znakomici"),
 • Kaletowie (Caleti),
 • Bellowakowie (Bellovaci - "wojownicy"),
 • Sylwanektowie (Silvanectes - "leśni"),
 • Ambianowie (Ambiani - "ci, co mieszkają po dwóch stronach rzeki"),
 • Wiromanduowie (Viromandui - "ludzie posługujący się końmi pociągowymi"),
 • Atatuakowie (Atatuci),
 • Menapiowie (Menapii),
 • Nerwiowie (Nervii - "ludzie mocni"),
 • Morynowie (Morinii - "morscy"),
 • Atrebatowie (Atrebates),
 • Suessjonowie (Suessiones - "dobrze osiedleni"),
 • Remowie (Remi - "pierwotni"),
 • Katuellaunowie ( Catuvellauni - "najlepsi w boju"),
 • Mediomarykowie (Mediomatrici - "Ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery niegdyś nazywanych Matrona i Matra),
 • Trewerowie (Treveri - "mieszkańcy"),
 • Trybokowie (Triboci),
 • Nemetowie (Nemetes - "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt.eburo -"cis")

-Wyspy Brytyjskie (I w.n.e)[2]:

 • Dumnonie,
 • Durotrygowie,
 • Belgowie,
 • Atrebatowie,
 • Regnowie,
 • Kantiowie,
 • Katuwellaunowie,
 • Trynowantowie,
 • Dobunnowie,
 • Demetowie,
 • Sylurowie
 • Icenowie,
 • Korytanie,
 • Ordowikowie,
 • Kornowiowie,
 • Brygantowie,
 • Parisjowie,

- na pn. od Wału Hadriana:

 • Selgowie,
 • Otadynowie,
 • Nowantowie,
 • Damnonie,

- na pn. od Wału Antonina:

 • Kaledończycy
 • Kornawiowie

- plemiona piktyjskie i małe królestwa celtyckie:

 • Cumbria - Brytonowie,
 • Brytonowie ze Strathclyde,
 • Goddodin,
 • Lothian,
 • Cinél Comgaill lub Gabrain,
 • Fortrenn,
 • Fib,
 • Circenn,
 • Athfótla,
 • Cinél Loairn,
 • Cinél Baetain,
 • Scetis,
 • Cait.

Przypisy

 1. J.Markale, Wercyngetoryks, Wraszawa 1988, s 25 i dalsze
 2. M.Dillon, N.Chadwick, Ze świata Celtów, Warszawa 1975, s. 230 -232.

Zobacz też

Celtowie , plemiona polskie , plemiona słowiańskie , plemiona niemieckie


Inne hasła zawierające informacje o "Plemiona celtyckie":

I wiek ...

Szkoci ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Mantua ...

Język prasłowiański ...

Dożynki ...

Kilimandżaro ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Plemiona celtyckie":

010c. Rzym (plansza 18) ...

010b. Rzym (plansza 12) ...

46. Wybrane konflikty na świecie (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie