Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

reinkarnacja

reinkarnacja - (również: metempsychoza, transmigracja) - to pogląd, wg którego dusza po śmierci może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub nawet zwierzęcia czy rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.

Perspektywy religijne

Reinkarnacja stanowi jedno z podstawowych wierzeń hinduizmu, dżinizmu, wierzeń afrykańskich, orfików, pitagorejczyków, występuje w platonizmie, gnostycyzmie, kabalistyce, teozofii, antropozofii. W pewnym sensie stanowi także podstawową koncepcję w buddyzmie, jednak buddyzm łączy to z doktryną braku indywidualnej duszy (anatman).

Hinduizm

Wiara w reinkarnację występuje w najbardziej rozbudowanej formie w hinduizmie. Według zasad tej religii cykl śmierci i ponownych narodzin dusz ciągnie się aż do przerwania - pełnego zjednoczenia z Brahmanem, które nigdy się nie skończy. Jakkolwiek nie można bezpośrednio sterować procesem przechodzenia do następnego wcielenia, o jego kierunku decyduje indywidualna karma danej duszy. Stąd poprawianie własnej karmy poprzez dobre, zgodne z dharmą uczynki skutkuje wcieleniem się po śmierci w lepszy byt, zaś pogarszanie własnej karmy powoduje wcielenie się w gorszy byt. Krąg reinkarnacji może być przerwany dopiero po osiągnięciu oświecenia - które wiąże się z całkowitym oczyszczeniem karmy.

Buddyzm

Dość podobne, choć czasami różniące się w wielu szczegółach poglądy na temat reinkarnacji, występują też w buddyzmie, jednak buddyzm godzi je z twierdzeniem, że nie istnieje trwałe "ja", czy dusza, które przechodziłoby do następnego życia. Szczegółowo opisane jest to w artykułach buddyzm i czittamatra.

Proces reinkarnacji w buddyzmie opisują również nauki o Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania oraz nauki o stanie Bardo. Nauki o Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania można w szczególności również odnieść do tego, że rozróżnia się istnienienie kontinuum ciała, ale także i kontinuum umysłu, które w przypadku narodzin (zapłodnienie) zaczyna być współzależnym z kontinnum ciała, a po śmierć nie zależy już od niego.

Chrześcijaństwo

W niektórych odmianach chrześcijaństwa, np. nestorianizmie, również występowały elementy wiary w reinkarnację, jednak po V Soborze Powszechnym w Konstantynopolu (553 r.), większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła tę wiarę w całości, przyjmując jako jedynie słuszną koncepcję bezpośredniego pochodzenia duszy ludzkiej od Boga i zbawienia/potępienia następującego tylko raz - zaraz po śmierci człowieka.

Chrześcijanie odrzucając koncepcję reinkarnacji powołują się przede wszystkim na werset z Listu do Hebrajczyków, znajdującego się w Biblii: (...) ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd (List do Hebrajczyków 9,27, Biblia Poznańska).

Jednak według zwolenników reinkarnacji Nowy i Stary Testament zawierają wiele cytatów nawiązujących do reinkarnacji. Często stosowanym przykładem jest stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel "jest Eliaszem, który miał przyjść" (Mt 11,14).

Biblijne wersety interpretowane przez niektórych jako mówiące o reinkarnacji to: Jr 1:4-5, J 1:21, Mt 11:14-15, Mt 17:11-13; Mt 5:25-26, Mk 9:11-13, Łk 1:17. Inne wersety biblijne, które miałyby nawiązywać do reinkarnacji to Mt 11:25-26, Mt 26:25, J 3:1-10, J 9:1-3, Ga 6:7-8.

Orygenes

Błędem jest sądzić, że Orygenes wierzył w taką reinkarnację, jaka jest przedstawiona np. w kulturze indyjskiej lub u pitagorejczyków - odrzuca ją jasno w dziele "Przeciw Celsusowi"; niemniej idea migracji dusz jest podkreślona w jego "O zasadach", różniąca się jednak od tych wyżej wymienionych.

Według niej istnieją 3 kategorie istot obdarzonych rozumem - anioły, ludzie oraz demony. Oczywiście istnieje mnóstwo hierarchii tych istot; podział na 3 nie jest podziałem jednorodnym. Jako jedyne obdarzone są wolną wolą i odpowiadają moralnie za swoje czyny. Każda z tych istot rodzi się lub w jakiś sposób powstaje w warunkach podyktowanych jej moralną jakością z poprzedniego życia. A zatem nie da się inkarnować np. jako zwierzę, bo zwierzę jest bezrozumne - jednak, jeśli człowiek był zły, może w kolejnym cyklu wcielić się w demona, którego złe cechy będą odzwierciedlały wcześniejszą złość. To jest pierwsza różnica wobec np. pitagorejczyków czy platoników.

Druga jest jeszcze bardziej zasadnicza. Otóż świat w tej wizji dzieli się na okresy - eony - i każdy z bytów rozumnych w każdym eonie dysponuje tylko jednym wcieleniem. To znaczy, że przed narodzinami w jakimś eonie "nie istnieje" lub "jest zawieszony", a po śmierci w tymże eonie wraca do podobnego stanu. Za swoje moralne postępowanie odpowiada przy zakończeniu danego eonu i wówczas wydawany jest na niego wyrok, w jakich warunkach przyjdzie mu żyć w eonie następnym.

Celem tego cyklu metempsychozy jest ostateczna reintegracja wszystkich istot rozumnych wokół Boga, odtworzenie pierwotnej struktury bytu (apokatastaza). Według znawców teologii Orygenesa nie chodzi tu o reinkarnację, ale raczej o podróż dusz w tamtym świecie. Myśl ta zdradza wpływy gnostyckie i może być interpretowana jako zalążek nauki o czyśćcu.

Islam

Większość muzułmanów odrzuca wiarę w reinkarnację. Mimo to istnieją grupy sufickie, które w nią wierzą. Według nich nie kłóci się ona z Koranem. Koraniczny werset, na które muzułmanie wierzący w reinkarnację się powołują to 2:28 "Jakże możecie nie wierzyć w Boga? Byliście umarłymi, a On dał wam życie; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam życie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni". Inna aja interpretowana jako potwierdzenie teorii o reinkarnacji to 3:27 "Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. Ty wyprowadzasz żyjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z żyjącego. Ty dajesz zaopatrzenie, komu chcesz; bez rachunku!"


Inne hasła zawierające informacje o "reinkarnacja":

Karma ...

André Breton ...

Antoni Lange ...

Buddyzm istot nadprzyrodzonych (np. dewy ) oraz posiadają pogląd na temat życia po śmierci ( reinkarnacja ), co zwykle jest kojarzone z pojęciem religii. Z tego powodu zasugerowano ...

Orfeusz ...

Wierzenia ...

Pitagoras ...

Eutanazja możliwość uwolnienia się od niewygodnej formy życia i przejścia do następnego życia (reinkarnacja). Ci, którzy podejmują decyzję samobójczą, jak i ci, dokonują eutanazji, winni ...

Astrologia ...

Kabała ...


Inne lekcje zawierające informacje o "reinkarnacja":

005. Indie (plansza 6) ...

006 Religie Dalekiego i Bliskiego wschodu (plansza 3) ...

104. Zróżnicowanie religijne świata (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie